Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 445
 

Nornotryk A/S (Nordisk Nodestik- og Trykkeri samt litografisk Etablissement).

Grundl. i 1894 af E. V. Jensen (f. 1856, d. 1901), efter hvis død det købtes af C. K. O. Drewes (f. 1865); i 1908 købt af J. U. Angstrøm (f. 18(3) og 1910 overtaget af Otto Ochs (f. 1875, d. 1931) og W. M. Crass; sidstnævnte udtrådte i 1916.

I 1919 omdannet til kommanditselskab med Otto Ochs som ansvarlig deltager. Omdannet til aktieselskab d. 12. sept. 1932.

Prokurist: fru Paula Marie Ebba Høegh-Guldberg (f. 6. juli 1888).

Adresse: Bredgade 25 E, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johannes Nors, købmandsforretning.
Grundl. d. 1. nov. 1907 af Johannes Nors (f. 1884, d. 1948).
Den 1. aug. 1950 overtaget af Valdemar Skrubbeltrang.

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Norsk Farsforretning.

Grundl. i 1907 af frk. Bastine Erichsen.

Over­toges i 1918 af frk. Pe­tra Sletten og direktør Johs. Andersen.

Efter sidstnævntes død i 1937 trådte datteren, fru El­sa Fenneberg, i 1941 ind som medejer ved siden af frk. Sletten.

Den daglige ledelse fo­restås af direktør C. Kongstad.

 

 

Virksomheden omfat­ter nu en fabrik for fremstilling af finere kødfars, fiskefars, pøl­ser m. m. samt 10 egne udsalg i Stor-Køben­havn.

Adresse: Vesterbrogade 80, København V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

O. H. Norsker, viktualiehandel.
Grundl. d. 25. okt. 1897 af
I.. A. Norsker (f. 1863).
I 1927 indtrådte sønnen, O. H. Norsker (f. 1904), som medindehaver, og siden 1932 som enein­dehaver.

Adresse: Larsbjørnsstræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Carl Norstrand A/S, grossererfirma, kulim­port.
Grundl. d. 22. okt. 1874 af Carl Claus Heinrich Norstrand (f. 1852, d: 1912), der i 1898 optog sønnen, Franz Norstrand (f. 1876, d. 1948), i firmaet.
Denne var eneindehaver af firmaet fra faderens død til 1931, da det omdannedes til aktieselskab, i hvis bestyrelse han indtrådte som formand.
Selskabets nuvæ­rende direktion består af Aage E. Schwartz (f. 1901) (siden 1931), og Finn A. C. Norstrand (f. 1907) (siden 1941) og
Skjold Hansen (f. 1906) (siden 1950).

Bestyrelsen består af direktør Finn A. C. Norstrand,

baron R. Wedell-Wedellsborg (f. 1868) og

højesteretssagfører Carl Heise (f. 1898).

Aktiekapital: kr. 1.250.000.

Adresse: Dagmarhus, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Halfdan Norstrand, tekstil en gros.

Grundl. d. 3. febr. 1910 af Halfdan Norstrand (f. 1888), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Vestre Boulevard 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

North Jutland Butter Export Association, se Nørrejydsk Smøreksportforening.

H. R. Norup, materialhandel og parfumeri.

Grundl. d. 1. juli 1866 af brødrene Muller.

In­dehaver siden 1923: cand. pharm. H. R. Norup (f. 1890).

Adresse: Torvegade 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ny Dag, socialdemokratisk dagblad.
Grundl. d. 1. okt. 1900 med Sofus Bresemann (f. 1864, d. 1945) som redaktør. Nuværende redaktør (si­den 1949): Carl Emil Hansen.

Adresse: Jernbanegade 8, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ny jydsk Land-Hypotekforening,
stiftet d. 10. febr. 1906.
Nuværende adm. direktør (siden 1933): overretssagfører H. A. Dal (f. 1879).

Adresse: Østergade 4, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ny jydske Kiøbstad-Creditforening (Den ny Creditforening af Kjøbstadgrundejere i Nørre­jylland).
Stiftet d. 25. jan. 1871.
Foreningen yder lån i grundejendomme i alle jydske køb­stæder.
Nuværende direktion: cand. jur. Ove Hjelm (f. 1882), adm. direktør, landsretssagfø­rer Otto Larsen (f. 1890) og arkitekt Ejnar Poulsen (f. 1897).

Adresse: Åboulevarden 69, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi.
Stiftet d. 24. dec. 1889 af grosserer Valdemar Petersen (d. 1917),
grosserer H. A. Frimodt (d. 1906),
mu­rermester H. N. Fussing (d. 1914) og
fabri­kant G. Kâhler (d. 1913), med det formål at drive brydning af kalksten, kalkbrænderi, mørtelfabrikation, murstensfabrikation og anden beslægtet virksomhed, samt deltagelse i driften af lignende virksomheder, og handels-, rederi-, havne- og landbrugsvirksomhed.

Aktiekapitalen er kr. 2.000.000,00.

Selskabet ejer havneanlæg i Kalkbrænderi­havnen og i Kastrup og driver her kalkbræn­deri, mørtelfabrikation og kalksandstensfabri­kation m. m.
Endvidere ejer selskabet Boesdal ny Kalkværk ved Rødvig og Glatved Kalk­brud og er interesseret i en række andre virksomheder, hvoraf nævnes A/S Kjøben­havns Mørtelværker, Farum Sten- og Grus­kompagni A/S, Vejmaterialefabriken "Pankas"
A/S m. fl.

Den nuværende bestyrelse består af: arkitekt Andr. Fussing, grosserer M. L. Frimodt, civilingeniør G. Kähler, kommandørkaptajn K. von Schinkel og civilingeniør C. F. Spangen­berg.

Direktion: civilingeniør C. F. Spangenberg.
Adresse: Købmagergade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ny Tid, dagblad.
Bladet startede d. 1. okt. 1887 under navn af "Nordjyllands Arbejderblad".
Bladets første redaktør var: N. L. Christensen (d. 1922).
Nuværende chefredaktør: P. Kri­stensen (f. 1907).

Adresse: Boulevarden 34, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nybo Hagelskær Trælasthandel.
Grundl. i 1911 af L. Nybo Hagelskær (f. 1885).
Indehaver (siden 1947): Karl E. Christensen (f. 1908).

Adresse: Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage