Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 146
Eigt - Elek

 

haver af firmaet; han overtog dette som ene­ste ansvarlige indehaver i 1916, men udtrådte deraf, da han blev direktør i Privatbanken i 1926. Samme år overtog daværende prokurist i firmaet, A. Børresen (f. 1879) forretningen.

Adresse: Korsørgade 19, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Eiler, manufakturforretning.

Grundl. d. 5. marts 1905 af Th. Eiler (f. 1859, d. 1944).

I 1923 overtaget af sønnen, S. Eiler.

Adresse: Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Richard Eilersen A/S, fabrik for osteløbe, smørfarve, ostefarve etc.

Grundl. i 1893 af Richard Eilersen (død 1924).

 

Richard Eilersen

 

Omdannet til aktieselskab den 15. dec. 1924.

Forretningen har al­tid specialiseret i eks­port og har salgsagen­turer og agenter i de fleste europæiske og oversøiske lande. Virk­somheden er en af de ældste indenfor denne specielle branche.

Nuværende direktion:

Dan Højgaard Kristen­sen (f. 1. april 1913), der tiltrådte i 1948, og som har været i firmaet siden 1937.

Adresse: Tordenskjoldsgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frode Eistrup, malerfirma.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af C. L. Eistrup (f. 1873); overtaget i 1937 af Frode Eistrup (f. 1914).

Adresse: Værnedamsvej 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejby Rebslaaeri, reb- og bindegarnsfabrik.

Grundl. d. 1. okt. 1892 af R. P. Rasmussen (f. 1869), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1925 sammen med sønnen, M. Rasmus­sen (f. 1895).

Adresse: Ejby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Ejby Savværk; Ejby, A. Aabye Madsen, møbel- og stavefabrik.

Grundl. i 1892 af K. H. Madsen (f. 1860, d. 1929). Omdannet til aktie­selskab i 1946 med grundlæggerens søn, A. Aabye Madsen (f. 1905) som direktør.

Adresse: Ejby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Ejlersen & Co., agenturforretning (tekstilvarer).

Grundl. d. 1. nov. 1901 af Jør­gen Ejlersen (f. 1875), der stadig er indehaver af firmaet, fra 1949 sammen med sønnen, Ib Ejlersen (f. 1917).

Adresse: Gammel Kongevej 105, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Ekman, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 28. sept. 1896 af Axel Ekman (f. 1870, d. 1921). Efter hans død overtaget af enken, fru Anna Marie Ekman f. Nielsen (f. 1878). I 1926 indtrådte svigersønnen, Harry Edby (f. 1900) som medindehaver.

Adresse: Kristen Bernikows Gade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ekspres-Trykkeriet i Aalborg, N. A. Hansen & Co.

Grundl. i 1898 af N. P. Jørgensen (f. 1. okt. 1866) og i 1914 overtaget af N. A. Hansen (f. 27. nov. 1870), der i 1933 optog V. Hjorth Sø­rensen (f. 17. dec. 1909), som kompagnon; sidstnævnte overtog trykkeriet som eneindeha­ver i 1936.

Adresse: Stormgade l, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ekspres-Trykkeriet i Hjørring.

Grundl. d. 10. okt. 1901 af Th. Jørgensen (f. 1871, d. 1930). I 1930 overtaget af Oluf Jørgensen (f. 1904).

Adresse: Stokbrogade 1, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ekspres-Trykkeriet i Randers ved N. K. Niel­sen.

Grundl. i 1880 af J. Hansen. Indehaver siden 1911: N. K. Nielsen (f. 1877).

Adresse: Rådhustorvet 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eksprestrykkeriet, A. Bernhard Larsen.

Grundl. i 1906 af S. M. Bachhausen og i 1911 overtaget af A. Bernh. Larsen (f. 1871).

Adresse: Nygade 19, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eksprestrykkeriet Stevns.

Grundl. d. 30. okt. 1906 af Charles Chr. Jørgensen (f. 1878), som stadig er indehaver af trykkeriet.

Adresse: Egestræde, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eksprestrykkeriet i Vejle, Chr. Høyer. bog­trykkeri.

Grundl. d. 26. nov. 1898 af Chr. Høyer (f. 1865), der fremdeles er indehaver af firmaet. I 1933 optog han sin søn, Aa. H. Høyer (f. 1906) som medindehaver.

Adresse: Grønnegade 33, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ekstrabladet, dagblad.

Det første nummer af bladet udkom d. 12. febr. 1904 under navnet "Politikens Ekstrablad". Den 1. jan. 1905 blev Frejlif Olsen (f. 1868, d. 1936) redaktør af bla­det og var dets eneredaktør til d. 1. okt. 1924, da Ole Cavling (f. 1898) indtrådte i redaktio­nen. Efter Frejlif Olsens død i 1936 tiltrådte Erik Arboe-Rasmussen (f. 1893) som med­redaktør; han fratrådte i 1946; hvorefter Ole Cavling var eneredaktør indtil 1948, da Leif B. Hendil (f. 1898) og Kaj Schou (f. 1899) ind­trådte i redaktionen.

Adresse: Rådhuspladsen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. J. Elbech, drejerforretning.

Grundl. i 1858 af Hans Petersen Elbech (f. 1810, d. 1885).

I 1875 overtoges virksomheden af nevøen, M. J. Elbech (f. 1848, d. 1943). Dennes søn, Hans Petersen Elbech (f. 1891), har siden 1943 fort­sat forretningen under faderens navn.

Adresse: Koldingvej 37, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Electra ved Svarre Nielsen & Julius Petersen, installationsforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1908 af F. V. Olsen (f. 1878, d. 1947). Indehavere (siden 1947): Svarre Nielsen (f. 1916) og Ju­lius Petersen (f. 1918).

Adresse: Algade 34, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Elektrisk Bureau ved Peer Thomsen, elektro­installation.

Grundl. i 1888 af fabriksingeniør C. E. Svendsen. Nuværende indehaver (siden 1945): Peer Thomsen (f. 1913).

Adresse: Præstegårds Alle 2, Kbhvn. Brøns­høj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage