Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 487
Phøn - Plou

 

Hotel Phønix i Viborg.

Grundl. d. 20. okt. 1896 af C. Christensen.

Indehaver siden 1923: Joh. Nissen (f. 1886).                                                                 

Adresse: Sankt Mathias Gade 21, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Phønix-Møllen,M. Busk.

Møllen blev bygget i 1897 af H. Kølner.

Indehaver (siden 1925): Marentius Bjørslev Busk (f. 1903).

Adresse: Møllevej 8, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Pihl & Carlsen, savværk.

Grundl. I 1890. Indehavere (siden 1939): Carl Julius Hansen Carlsen (f. 1904) og Christian Jacobsen Pihl (f. 1891).

Adresse: Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Pihl & Søn, murermester og entreprenørforretning.

Grundl. i 1887 af L. E. Pihl (f. 1859, d. 1941), der senere optog sin søn, cand. polyt.
C. L. Pihl (f. 1891), som medindehaver; denne fortsatte som eneindehaver fra 1941 indtil han i 1947 optog K. Langvad (f. 1896) som medindehaver.

Adresse: Uraniavej 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anders A. Pindstofte's Maskinfabriks Eftf.
Grundl. d. 29. maj 1885 af A. Pindstofte (f. 1859, d. 1924), der fremstillede de første

aftapningsmaskiner i Danmark.

I 1911 omdannedes firmaet til aktieselskab under direktion af grundlæggeren. Efter dennes død tiltrådte civilingeniør A. M. Jørgensen (f. 1881), der var direktør indtil 1935, hvor han afløstes af Hans Hannover (f. 16. april 1904).

I 1949 blev firmaet overtaget af H. Hollesens Fabrikker.

Nuværende direktører: ovennævnte Hans Hannover og civilingeniør K. Kristiansen (f. 16. aug. 1901).

Adresse: Trekronergade 38, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Pindstrup Mosebrug,Savværk og Emballagefabrik.

Grundl. d. 21. juni 1905 af Johannes F. la Cour (f. 1880), der fremdeles er indehaver af virksomheden.

I virksomheden, der omfatter fabrikation af tørv, briketter, tørvestrøelse, krydsfiner,

emballage, drittelbånd, træuld, NOVOPAN-plader og RYPI-træbetonplader, beskæftiges året rundt 40-50 funktionærer og 400 arbejdere og i tørvesæsonen yderligere ca. 200 arbejdere.

Adresse: Pindstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Pio's Vinhandel.

Grundl. d. 8. dec. 1881 af F. Pio (d. 1905).

Nuværende indehaver: Elius A. Andersen (f. 1894).

Adresse: Østerbrogade 46, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. CHR. PIO

Boghandlerfirma, er grundlagt 1856 af F. Chr. Pio (f. 1832, d. 1904). Enken, Alma C. C. Pio, født Clausen, overtog Firmaet ved hans Død.

I 1909 anmeldtes Firmaet F. Chr. Pio jun, hvis Indehaver er F. Chr. Pio

Adresse: Fiolstræde 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. PIO´s BOGHANDEL

Forlag, er grundlagt i 1852 af Valdemar Vilh. Pio (f. 1829, d. 1902), hvis Svigersøn, T. C. Branner (f. 1847), der i 1885 var indtrådt som Kompagnon i Forretningen, overtog den ved Pios Død; samtidig købtes Borchorst´s Forlag og Chr. Steen og Søns Forlag. 1889 solgtes Sortimentsboghandelen.

Adresse: Nørregade 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. & E. PIORA

Kasketforretning, er grundlagt i Fredericia 1849 og flyttede i 1863 til Kbhvn. Grundlæggerens Søn, den nuværende Indehaver, Emil Piora (f. 1856) overtog Firmaet i 1891.

Adresse: Gothersgade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Otto Piper A/S, manufaktur en gros og en detail, udstyrsmagasin,

Grundl. d. 24. april 1872 som fjerhandel af T. A. C. Petersen.

Den 21.maj 1902 overtaget af Otto Piper (f. 1874).

Firmaet overtog bl. a. C. F. Geismar & Co.s udsalg i Hovedvagtsgade, Amagerbrogade og Østerbrogade og i 1924 Brødrene I. & E. Johansen's Jernsengefabrik.

I 1941 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 600.000.

Selskabets direktør til 1944 var ovennævnte Otto Piper.

Bestyrelsen består nu af Otto Piper, grosserer Ove Weikop (f. 1897), der er formand,

direktør O. Kindt, Slagelse (f. 1895) og overretssagfører Johs. Vibe-Hastrup (f. 1886).

Direktør siden 1944: Aksel Muller (f. 1911).
Adresse: Rådhuspladsen 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilhelm Pirchert, urmagerforretning.

Grundl. i 1888 af Chr. Petersen.

I 1924 overtaget af Wilhelm Pirchert (f. 1891).

Adresse: Storegade 9, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Piskefabrikken Scandia.

Grundl. d. 1. maj 1911 af et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af C. O. Hansen (f. 1879), Chr. Rasmussen og J. W. Sørensen Waast.

 

C. O. Hansen

 

I 1917 hævedes aktieselskabet og virksomheden fortsattes af et interessentskab med de
to førstnævnte medlemmer af den gamle bestyrelse som deltagere.

I 1932 udtrådte Chr. Rasmussen, og C. O. Hansen er siden da eneindehaver af

virksomheden.

Adresse: Grejsdalsvej 62-64, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Pitzner, bageri.

Grundl, i 1866 af S. F. Jensen.

Indehaver (siden 1920): Johannes Pitzner (f. 1897).

Adresse: Nørrebrogade 176, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. Plambeck, tobaksfabrik.

Grundl. d. 20. nov. 1901 af Chr. Gerber (f. 1876), der drev forretningen indtil 1945, da den overtoges af den nuværende indehaver, H. H. Plambeck (f. 1907).

Adresse: Bjelkes Alle 43, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Plate, guldsmede- og gravørforretning.
Grundl. d. 5. dec. 1878 af H. Plate (f. 11. aug. 1839, d. 15. marts 1929), efter hvem forretningen videreføres af døtrene, M. Plate (f. 19. sept. 1867) og E. Plate (f. 9. aug. 1873).

Forretningen er grundlagt i Grønnegade nr. 23 og flyttedes i 1907 til den nuværende adresse.

Adresse: Grønnegade 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Regnar Plett, skrædderforretning.

Grundl. i 1887 af Josias Nielsen (f. 1862).

Indehaver siden 1922: Valdemar Regnar Plett (f. 1877).

Adresse: Vestergade 12, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. H. Ploug's Stenhuggeri og Marmorvarefabrik.

Grundl. d. 23. nov. 1892 af Mads Hansen Ploug (f. 1863, d. 1927); i 1918 optoges

sønnen, Edv. Ploug (f. 1889), som medindehaver; efter faderens død i 1927 var denne indehaver af virksomheden sammen med moderen, fru Ida Ploug, der udtrådtei 1937; derefter overtog Edv. Ploug firmaet som eneindehaver; senere er hans søn, Henning Ploug (f. 1920), der har fået sin uddannelse i forretningen, optaget som associé.

Begyndelsen blev gjort med en mindre grav-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage