Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 49
Bend - Bent
 

Bendix Tømmerhandel.

Grundl. d. 14. febr. 1910 af C. Bendix (f. 1877, d. 1947).

Den 1. jan. 1940 overtaget af sønnen, Chr. Bendix (f. 1910), der tillige er indehaver af Fladmose Teglværk.

Adresse: Jeppe Schous Vej 10, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bendix Tømmerhandel.

Grundl. i 1858 af kon­sul M. Schou (d. 1899) som en købmandsfor­retning. Indehaver siden 1933: O. Bendix (f. 1905).

Adresse: Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. H. Bendix's Eftf., grossererfirma, handske­skind.

Grundl. d. 5. febr. 1844 af Abraham Ben­dix (f. 1818).

I 1922 overtoges firmaet af Sophus Alfred Jensen (d. 1925) og fru Wanda Bendix under det nuværende firmanavn. Den nuværende indehaver af firmaet: Kai Preben Gustav Bendix (f. 1909), der indtrådte i 1930.

Adresse: Fredericiagade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Bendix, landbrugsmaskinforretning.

Grundl. d. 11. juni 1889 af Georg S. Bendix (f. 1867) under firmanavn Koefoed & Hau­bergs Maskinudsalg.

I 1890 indtrådte William Bendix (f. 1865, d. 1937) i firmaet, hvis navn forandredes til Brødr. Bendix. I 1937 udtrådte Georg S. Bendix, og Marius Hansen (f. 1877), der fra 1892 havde været knyttet til firmaet, overtog det som eneindehaver.

I 1942 indtrådte sønnen, civilingeniør Kai Hansen (f. 1902), som medindehaver.

Adresse: Gammel Torv 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. A. Bendix & Co., dampskibsekspedition, li­nieagentur og speditionsfirma.

Grundl. d. 1. marts 1902 af Erik A. Bendix (f. 1878), som stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Amaliegade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. BENDIX

Hof-Manufakturhandlerfirma.

I 1847 etablerede Moritz Bendix (f. 1822) sig som Silke- og Klædehandler; fra 1851 virkede han i Forbindelse med sin Broder, David Bendix (f. 1824) 

I 1889 gik Forretningen over til de nuværende Indehavere, Louis og Martin Bendix (f. henholdsvis 1860 og 1857), Sønner af henholdsvis Moritz og David Bendix..

Adresse: Østergade 16, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Malerfirmaet Otto Bendix.

Grundl. i 1895 af Otto Bendix (f. 1870, d. 1943). Indehaver si­den 1941: Hans Klokker (f. 1893).

Adresse: Linnésgade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gunner Bendixen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1854 af købmand Glud. Indehaver siden 1923: Gunner Bendixen (f. 1898).

Adresse: Mælketorvet 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bendixsen & Co., vinforretning en gros.

Grundl. d. 1. nov. 1862 af August Carl Bendixsen (f. 1839 i Esbønderup, d. 1923).

I 1885 indtrådte svigersønnen, grosserer N.

Salskov Iversen (f. 1859, d. 1937), i firmaet og overtog dette for egen regning i 1895 og fort­satte som eneindehaver til 1916, da vinhand­ler A. Th. Lindholm (f. 7. okt. 1880, d. 4. dec. 1948), indtrådte som medindehaver. Samarbej­det varede til 1931, da N. Salskov Iversen trak sig tilbage. Efter vinhandler Lindholms død videreføres firmaet af fru Gerda Lindholm (f. 1902).

Adresse: Hesseløgade 39, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Bendixsen's Cigarfabrik.

Grundl. i marts 1834 i Thisted af F. C. Bendixsen (f. 1803, d. 1872). Flyttet til København i 1912. Nuværen­de indehavere: F. C. Bendixsen (f. 1882) og

E. P. Bendixsen (f. 1892); firmaet driver til­lige tobaksfabrikken A/S F. C. Bendixsen i Thisted.

Adresse: Brigadevej 47, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Bendtsen & Søn, snedkerforretning.

Grundl. d. 20. maj 1877 af H. C. V. Bendtsen (f. 1842, d. 1928). Nuværende indehavere: J. C. J. Bendtsen (f. 1870) og C. J. V. Bendtsen (f. 1909).

Adresse: Helsingørsgade 12, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel) A/S.

Grundl. i 1873 af brødrene B. P. Bendt­zen (d. 1918) og P. G. Bendtzen (d. 1932). Omdannet til aktieselskab i 1919. Direktør (si­den 1932): Povl Fog-Petersen.

I 1927 overtoges A/S Aalborg Trælasthan­del med tilhørende savværk og i 1932 A/S N. P. Mouritzen's tømmerplads og lager.

Adresse: Nyhavnsgade 14, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. C. Bendtzen, isenkramforretning.

Grundl. i 1900 af A. Petersen.

I 1911 overtaget af S. C. Bendtzen (f. 1886), der i 1950 optog søn­nen, Tage Bendtzen (f. 1917), som medinde­haver.

Adresse: Torvegade 50, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Bengtsson jun., bagerforretning.

Grundl. d. 19. april 1860 af Svend Bengtsson; indehaver (siden 1927): sønnesønnen, Carl Egon Bengts­son (f. 1906).

Adresse: Stjernegade 16, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Bennetzen A/S, købmandsforretning.

Grundl. d. 29. jan. 1811 af Hans Abelin Schou (f. 1764, d. 1833). Omdannet til aktieselskab i 1921. Nuværende direktør: B. Bennetzen (f. 1878).

Adresse: Nytorv 11, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Bentsen's Klædefabrik I/S.

Grundl. som farveri ca. 1853 af Chr. Jensen og i 1888 for­pagtet af Th. Bentsen (f. 1854, d. 1927), som købte virksomheden i 1896.

 

Th. Bentsen

 

Ejendommen blev moderniseret i 1899 og virksomheden samtidig udvidet med et uld­spinderi og væveri; i 1906 begyndte Th. Bentsen endvidere gar­derobefarveri og ke­misk tøj rensning, og i 1908 oprettedes et dampvaskeri. Efter en brand i 1919 måtte he­le fabrikken nyopføres; i 1926 blev den atter udvidet med en herre-

konfektionsfabrik og i 1933 med trikotage­farveri. Efter grundlæggeren s død i 1927 vide­reførtes forretningen af enken, Louise Bent­sen (f. 1853, d. 1929). Den 1. jan. 1930 overto­ges virksomheden af sønnerne: S. K. K. Bent­sen (f. 1883), A. Bentsen (f. 1887) og L. H. Bentsen (f. 1889).

Adresse: Dumpen 7, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage