Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 138
Deie - Dige
 

Stig T. Deichmann A/S, grossererforretning.

Grundl. ca. 1905 af Stig Deichmann (f. 1883, d. 1931). Omdannet til aktieselskab i 1931. Direk­tør (siden 1931): A. Lauritzen (f. 1892).

Adresse: Dronning Olgas Vej 25, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Deins Boghandel.

Grundl. d. 4. okt. 1852 af J. R. Dein (f. 1814, d. 1891).

I 1882 over­taget af sønnen, S. C. Dein (f. 1853, d. 1928), der i 1914 optog sin broderdatter, frk. Ellen Dein (f. 1888) som medindehaver. Denne er nu eneindehaver.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Dein's Boghandel.

Grundl. d. 18. okt. 1883 af Fr. Islin (d. 1939).

I 1921 overtaget af Ed­gar Jacobsen, og i 1928 af fru Margrete Dein.

Adresse: Frederiksborggade 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Deleuran, elektrisk installationsfirma.

Grundl. i 1896 af Sophus Deleuran (f. 1868), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Store Torv 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Delfin-Apoteket.

Oprettet ved kgl. resolution af 1. aug. 1884. Apotekets første indehaver var Preben Hempel (f. 1840, d. 1918). Indehaver (siden 1921): Harald Barfoed (f. 1878).

Adresse: Nørre Farimagsgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. DEMANT´s EFTERFØLGER

Konfiturefabrik, er grundlagt 1858 af A. Demant, der i 1888 overdrog den til den nuværende indehaver, Paul Richter (f 1860). I 1909 erhvervedes Prædikat af kgl. Hofleverandør.

Adresse: Frederiksberggade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Demokraten, dagblad.

Grundl. 19. juni 1883 som socialdemokratisk ugeblad. Udkom første gang u. navnet Demokraten 1. okt. 1884 med Harald Jensen (f. 1851, d. 1925) og E. Marott (f. 1856, d. 1940) som redaktører; Marott fratrådte i 1887 og Harald Jensen d. 1. okt. 1918.

Redaktion: Frede Højmark (f. 1888) (knyt­tet til bladet siden 1915, ansvarshavende re­daktør siden 1934, chefredaktør 1939) og Hol­ger Eriksen (f. 1894) (knyttet til bladet siden 1922, medredaktør siden 1939).

Forretningsfører: E. Seidelin (f. 1918) (fra 1950).

Bladet har lokalkontorer i Grenaa, Ebeltoft, Odder og Samsø.

Adresse: Banegårdsplads 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. L. Demuth A/S, papir en gros.

Grundl. i 1904 af Erik Larsen Demuth (d. 1947). Fir­maet blev i 1937 overtaget af A/S Dansk Pose Industri; dettes direktør er Max Müllertz (f. 1904).

Adresse: Ringstedgade 1, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. S. M. DENCKER

Rebslagerfirma, er grundlagt 1834 af Ludvig Dencker (f. 1796, d. 1863) med Reberbane fra Volden ved Rigensgade langs gamle Grønlandsmagasin til henimod gamle Østerport. Virksomheden overtoges efter Grundlæggerens Død af dennes Søn, E. S. M. Dencker, senior (f. 1830, d. 1899),  der atter efterfulgtes af sin søn, E. S. M. Dencker, Junior. (f. 1859). I 1892 nedlagdes den gamle Reberbane, efter at den nye Fabrik på Lyngbyvej var anlagt i 1888.

Adresse: Vestergade 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. Dencker's Søn, glarmesterforretning.

Grundl. i 1878 i Nørre Farimagsgade nr. 7-9 af J. Dencker (f. 5. juni 1849, d. 1905). I 1886 flyt­tedes forretningen til Fortunstræde. Efter grundlæggerens død videreførtes' forretningen af enken, fru Anna Dencker, indtil d. 14. febr. 1907, da den overtoges af sønnen O. V. Den­cker (f. 3. aug. 1877). Denne optog d. 1. jan. 1948 sin søn, Hans Dencker (f. 7. jan. 1912) som medindehaver.

Adresse: Fortunstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Desinfector's kemiske Fabrik.

Grundl. i 1907 af Joh. Ph. Beck (f. 1878), der stadig er inde­haver af virksomheden.

Adresse: Mariendalsvej 6-8, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lorenz P. Dethlefsen & Co., købmandsforret­ning.

Grundl. i 1902 af Lorenz P. Dethlefsen (f. 1872), der fremdeles er indehaver af for­retningen; siden 1949 sammen med August Jensen (f. 1896).

Adresse: Torvet 3, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Dethlefsen's. Bog- og kunsthandel.

Grundl. d. 2. okt. 1856 af B. Møller (f. 1797, d. 1875). Efter denne overtaget af Viggo A. Hansen (f. 1850, d. 1903), i 1904 af Victor Dethlefsen (f. 1877).

Adresse: Torvegade 14, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. C. L. Dewulff's Eftf., agenturforretning.

Grundl. før 1884 af Wilhelm Dewulff-Hansen (f. 1853, d. 1934). Nuværende indehavere: Hol­ger Dewulff-Hansen (f. 1898) og Mogens De­wulff-Hansen (f. 1901).

Adresse: Nørre Voldgade 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Diatomée silicium produktion af kiselgur.

Grundl. d. 1. febr. 189.2. Nuværende indeha­ver: ingeniør Børge Simonsen.

Adresse: Mobakken pr. Ulstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dich & Co., hude- og skindforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1886 af Nic. Knoth (f. 1862, d. 1949) og Dich. Indehaver siden 1940: Poul Allan Knoth (f. 1894).

Adresse: Rosenørnsgade 7, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. DICHMANN

Sadelmagerfirma, er grundlagt 1856 af H. Dichmann (f. 1830); i 1880 indtrådte hans Søn, H. Dichmann (f. 1861) i Forretningen, hvoraf han er Eneindehaver siden 1897.

Adresse: Toldboden 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Dichmann's Eftf., isenkramforretning.

Grundl. d. 18. marts 1895 af Carl Dichmann. Indehaver (siden 1928): V. Holm Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Torvet 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Dicksen's Boghandel.

Grundl. i 1850 af boghandler Rasmussen. Indehaver (siden 1934): Harald Dicksen (f. 1910).

Adresse: Vestergade 28, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Didriksen, bagerforretning.

Grundl. i 1845 af bagermester Didriksen. Indehaver (si­den 1946): C. J. Didriksen (f. 1903).

Adresse: Snellemark 43, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. Diemar, konditori.

Grundl. d. 2. juli 1895 af O. Schmidt (f. 1868, d. 1939). Indeha­ver (siden 1909): C. F. Diemar (f. 1885).

Adresse: Gammel Kongevej 86 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dige's Trælasthandel A/S.

Stiftet d. 3. aug. 1927 til overtagelse af firmaet Peter Dige's trælastafdeling. Firmaet Peter Dige (se dette) er grundlagt d. 11. marts 1811.

Direktør (siden 1946): Tage Sønder (f. 1915).

Adresse: Østerbro, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Dige, købmandsforretning.

Den 11. marts 1811 købte Peter Dige (f. 1775, d. 1824) ejen­dom og forretning af en købmand Woetmann og drev her sammen med kolonialforretningen gæstgiveri og snedkerforretning. I 1831 over­toges forretningen af hans søn, Peder Elisæus Dige (f. 1807, d. 1859) og i 1860 af dennes søn, Peter Ingvard Dige (f. 1833, d. 1899). Denne afstod i 1897 forretningen til sønnen, Albert Dige (f. 1865, d. 1931) og Chr. Outzen (f. 1865, d. 1937) som fortsatte den, indtil den i 1929 overtoges af Albert Diges søn, Peter Dige (f. 1898).

Adresse: Østertorv 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage