Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 97
Chri - Chri
 

Paul Christensen, grossererfirma. (Cykler, au­tomobilgummi, radioapparater m. m.). Grundl. d. 15. okt. 1889 af Paul Christensen (f. 1860, d. 1924).

Nuværende indehaver: sønnen, Aage Christensen (f. 1893).

Adresse: Ny Kongensgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Christensen's Ur- og Guldsmedeforret­mng.,

Grundl. d. 17. dec. 1879 af Paul Chri­stensen (f. 1858, d. 1931).

I 1937 overtaget af datteren, frøken Mathilde Christensen.

Adresse: Adelgade 7, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. B. Christensen, urmagerforretning.

Grundl. i 1888 af P. Lund (f. 1868). Indehaver (siden 1916): P. B. Christensen (f. 1891).

Adresse: Grønnegade 8, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Christensen A/S, cykle- og radioforret­ning en gros.

Grundl. d. 12. okt. 1899 af Peter Christensen (f. 1874, d. 1949).

I 1939 om dan­nedes forretningen til et aktieselskab med grundlæggeren og hans søn, P. Nordahl Chri­stensen(f. 1904) som direktører. Bestyrelsen består nu af ovennævnte P. Nordahl Christen­sen, der er formand og direktør, fru Elna Schaldemose (f. 1901) og grundlæggerens en­ke, fru Brita Christensen (f. 1888).

Adresse: Søndergade 16, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Christensen Trikotagefabrik.

Grundl. d. 3. marts 1906 af Poul Christensen (f. 1868, d.1930); overtaget af sønnerne, Chr. R. Christen­sen (f. 1907, d. 1940) og nuværende indehaver, Poul Rabech Christensen (f. 1908).

Adresse: Tulstrupvej, Ikast.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul W. Christensen, fh. C. Jenssen-Tusch's Eftf., bog- og papirhandel.

Grundl. i 1862 af Julius Rosenstand.

Indehaver siden 1945: Poul W. Christensen (f. 1912).

Adresse: 0stergade 8, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Stentoft Christensen's Enkes Eftf., trikotage­forretning.

Grundl. i 1911 af Stentoft Christen­sen. Indehaver (siden 1949): Ove Friis (f. 3. aug. 1918).

Adresse: Algade 6, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Christensen, konfektionsfabrik.

Grundl. ca. 1894 af Svend Christensen (f. 1873), der fremdeles er indehaver af virksomheden.

Adresse: Sankt Hans Gade 11, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Højmark Christensen, købmandsforret­ning.

Grundl. i 1900 af Simon Christensen (L 1870, d. 1931). I 1931 overtaget af sønnen, Svend Højmark Christensen (f. 1901).

Adresse: Ulfborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Christensen's Ef tf. I/S, korn-, kul- og kolonialforretning.

Grundl. d. 30. marts 1906 af Søren Christensen (f. 1877).

I 1950 over­taget af Frede Nielsen (f. 1911), Georg Niel­sen (f. 1901) og Valentin Hansen (f. 1904).

Adresse: Storgade 14, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Christensen's Eftf., Jens Christian Chri­stensen, skrædderi og herreekviperingshandel.

Grundl. d. 31., okt. 1881 af Søren Christensen (f. 1851); efter denne overtaget af sønnen Jens Chr. Christensen (f. 1879, d. 1931 og efter den­ne af fru K. Christensen (f. 1879).

Adresse: Kordilgade 31, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Christensen, vognfabrik.

Grundl. d. 8. jan. 1865 af Th. Christensen (f. 1838, d. 1933).

I 1923 overtaget af sønnen, Th. Christensen (f. 1870).

Adresse: Nedergade 28, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Christensen's Rullegardinfabrik.

Grundl. d. 16. marts 1882 af Th. Christensen (f.1845, d. 1921).

Efter grundlæggerens død fortsattes for­retningen af enken, fru Hansine Christensen, indtil 1928, da den overtoges af de nuværende indehavere, Axel Christensen (f. 1886) og frø­ken Mary Christensen (f. 1881).

Adresse: Frederiksborggade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Waldemar Christensen, smedeforretning.

Grundl. ca. 1877 og i 1897 overtaget af smedemester Andersen. Nuværende indehaver: Waldemar Christensen.

Adresse: Randersvej 116, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo K. Christensen, gartneri.

Grundl. i okt. 1895 af Thomas Kristensen (f. 1854, d. 1935). Nuværende indehaver: Viggo K. Christensen.

Adresse: Glarbjerghave, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. J. Christensen A/S, bogtrykkeri og papir­handel.

Grundl. i 1884 af W. J. Christensen og i 1913 overtaget af Kai Lorentzen (f. 1879). I 1948 omdannet til aktieselskab med nævnte K. Lorentzen som direktør.

Adresse: Niels Hemmingsensgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fritz Christesen, købmandsforretning.

Grundl. d. 18. maj 1893 af Wilkens Hjort og fortsat af Axel Gudme; i 1948 overtaget af Fritz Christe­sen (f. 1915).

Adresse: Nørregade 11, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Christgau, Odense Kaffe-Risteri og The­ Import A/S.

Firmaet er grundl. d. 28. okt. 1896 af cand. pharm. Johs. Chr. Gottlieb Alle­rup (f. 1864, d. 1906).

Efter hans død blev det d. 5. juli 1906 overtaget af Aug. Christgau (f.1865, d.1937), hvis navn firmaet i dag bærer. Aug. Christgau oparbejdede i løbet af en kor­tere årrække virksomheden til et af provinsens førende private kaffefirmaer.

I 1923 overtog han ejendommen i Vestergade og indrettede her moderne lager- og brænderilokaler.

I 1935 udvidedes og ombyggedes brænderianlæget, og det fremtrådte derefter som et af de mest

 

          

Aug. Christgau         Gustav Christgau

 

tidssvarende og moderne i Skandinavien, idet man gik over til fuld automatisk drift, og den mest moderne hygiejniske behandling blev an-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage