Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 355
Lang - Lang
 

fh. P. G. Langes Eftf., vinhandlerfirma.

Grundl. d. 11. okt. 1861 af P. G. Lange (f. 1830, d. 1904).

I 1890 blev firmaet overtaget af O. Sophus Bentzen (f. 1859).

I 1931 blev det omdannet til et aktieselskab med A/S Maduro som indehaver.

Aktieselskabet ophævedes i 1943 og begge firmaer overtoges af Svend Elbæk Kristensen (f. 1905).

Adresse: Peblinge Dossering 4, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rich. Lange ved E. Lange, manufakturforret­ning.

Grundl. d. 1. nov. 1902 af Richard Lange (f. 1868, d. 1935).

Indehaver (siden 1938): Einar Lange (f. 1914).

Adresse: Torvet, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Lange, isenkramforretning.

Grundl. d. 29. sept. 1903 af Vald. Lange (f. 1867, d. 1943).

I 1943 overtaget af enken, fru Marie Lange samt sønnerne, Knud Lange (f. 1905) og Vald. Lange (f. 1913).

Adresse: Torvet 4, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. Lange's Cigar- og Tobaksfabriker A/S.

Grundl. d. 4. nov. 1873 af Vilh. Lange (f. 1849, d. 1917); overtaget i 1917 af sønnen, Sigfred Lange (f. 1876, d. 1931) (medindehaver 1908).

Omdannet til aktieselskab i 1933.

Direktør (si­den 1945): H. Christgau (f. 1910).

Adresse: Ny torv 10, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Avis (venstreblad).

Grundl. d. 12. april 1850.

Overgået til et aktieselskab i 1923 med Martin Petersen som redaktør.

Siden den­nes fratræden i 1937 er H. A. Hansen (f.- 1892) redaktør af bladet.

Adresse: Ørstedsgade 18, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Bank A/S.

Stiftet d. 3. febr. 1872 Virksomheden begyndte d. 1. okt. s. å. Besty­relsens formand: konsul Alfr. Nielsen (f. 1868). Direktør: M. Andersen.

Adresse: Ørstedsgade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Folkeblad (radikalt dagblad).

Grundl. i 1905 af andelsselskabet "Langelands Folkeblad", der dannedes i 1905; vedtægter af 5. dec. s. å.; i 1913 stiftedes A/S Langelands Folkeblad, med vedtægter af 25. sept., til overtagelse af bladet.

Redaktør (siden 1926): Herman Borgstrup (f. 1884).

Adresse: Østergade 24, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Frøavlskompagni A/S.

Grundl. d. 3. okt. 1908 som fortsættelse af et tidligere på året oprettet frørenseri. Direktør (siden 1933): Johs. H. Sylvest (f. 1889).

Adresse: Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Sparekasse.

Stiftet d. 1. nov. 1841 og begyndte virksomheden den 6. jan. 1842.

Nuværende direktør: P. J. Lund.

Adresse: Ørstedsgade, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Langelandske Landbostands Sparekasse.

Grundl. d. 1. april 1881 af en kreds af land­mænd (55 stiftere).

Bestyrelsen består af et tilsynsråd, hvis medlemmer er: rentier P. Hansen, der er

formand, proprietærerne M. Hansen, der er næstformand, H. I. M. Hansen, P. Petersen, gårdejerne G. Andersen, H. I. Brogaard, L. Larsen, C. Andersen, H. Petersen og dommer C. E. Bonnevie, samt af den adm. direktør, landsretssagfører E. Hinrichsen (f. 1903), der tiltrådte i 1936.

Adresse: Torvet, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelandskorn A/S.

Grundl. i 1891 af Ben­dix Hansen (f. 1867, d. 1927).

Overgået til ak­tieselskab d. 1. jan. 1926. Nuværende direk­tør: Ejnar Lyck (f. 1910).

Adresse: Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langelands Korn-, Foderstof- og Gødningsfor­retning A/S.

Grundl. i 1891 af et aktieselskab i Rudkøbing med Bendix Hansen (f. 1867, d. 1927) som direktør.

Aktieselskabet hævede s i 1903 og Bendix Hansen overtog firmaet som eneindehaver. På ny omdannet til aktieselskab i 1946 med W. Tegner som direktør.

Adresse: Store Kongensgade 118, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Langermann, agenturfirma.

Grundl. i 1876 af A. Th. Langermann (f. 1850, d. 1916); overtaget af Knud Langermann (f. 1885, d. 1945) og i 1945 af fru Ida Langermann (f. 1888).

Adresse: Åboulevarden 61, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Langeskov Plovfabrik A/S.

Grundl. d. i. marts J.893 af Lars Hansen (f. 1866).

I 1920 omdan­net til aktieselskab med grundlæggeren som direktør.

I 1934 afløstes han som direktør af sønnen, Charles Hansen (f. 1899).

Adresse: Langeskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Langhoff, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1910 af C. Langhoff.

Indehaver (siden 1948): Jens Beck (f. 1909).

Adresse: Nørregade 36, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Langhoff, konditori.

Grundl. d. 11. juni 1888 af C. Langhoff (f. 1847, d. 1927) og over­taget d. 1. maj 1918 af sønnen, den nuværen­de indehaver, Fr. Østrup Langhoff (f. 1889).

Adresse: Torvet 14, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Langhoff & Søn, tømrerfirma.

Grundl. d. 12. nov. 1874 af Hans Langhoff (f. 1844, d. 1930), der i 1916 optog sin søn, Thor Langhoff (f. 1884), som medindehaver.

Denne var enein­dehaver fra 1930 til han i 1942 optog sin søn, Hans Jørgen Langhoff (f. 1916) som medinde­haver.

Adresse: Hoffmeyersvej 18, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. L. LANGHOFF´s EFTERFØLGER

Grossererfirma, Vinhandel, er grundlagt 13. Marts 1860 af Simon Larsen Langhoff (f. 1829, d.1891) efter hvis Død Forretningen gik over til Søstersønnen, Peter Sophus Johannes Rasmussen (f.1861), der driver den under ovennævnte Firmanavn.

I 1898 købte Firmaet Petersen & Reehoffs Forretning, der grundlagdes 1843.

Adresse: Niels Juelsgade 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. L. Langhoff's Eftf., vinhandel en gros.

Grundl. d. 13. marts 1860 af Simon Larsen Langhoff (f. 1829, d. 1891), efter hvis død for­retningen gik over til søstersønnen, Peter Sop­hus Johannes Rasmussen (f. 1861), der i 1913 overdrog den til Ole Petersen (f. 1879).

I 1920 optoges Marius Mammen (f. 1877) som medin­dehaver og i 1950 Ole Petersen jun. (f. 1918); Marius Mammen udtrådte pr. 1. jan. 1950.

I 1898 købte firmaet Petersen & Reehoff's

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage