Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 438
Nobi - Nord
 
Nobis Mølle ved Kn. L. Hansen, brødfabrik.

Grundl. i d. 17. århundrede.

Nuværende inde­haver (fra 1950): Knud Lydike Hansen (f. 1898).

Adresse: Birkerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Noch, Lundquist og Olsen's Eftf. ved Aage W. Nielsen, forgylderi og rammeetablissement.

Grundl. d. 1. nov. 1900 af A. Jensen (d. 1904) og C. F. L. Noch (f. 20. april 1863, d. 24. april 1915), hvis enke, forgyldermester fru K. S. M. Noch (f. 4. okt. 1872), videreførte forretnin­gen.

Den 1. marts 1931 overtoges firmaet Lund­quist & Olsen, og de to firmaer sammenslutte­des.

I 1944 overtoges virksomheden af den nu­værende indehaver, Aage W. Nielsen (f. 18. nov. 1893).

Firmaet har udført flere store ar­bejder til Christiansborg Slot og forskellige andre bygninger.

Adresse: Pilestræde 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Noes & Kvistgaard, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 18. febr. 1908 af Valdemar Noes (f. 1880, d. 1950).

I 1950 overtaget af Henry Noes (f. 1918) og P. L. Kvistgaard (f. 1904).

Adresse: Nørregade 6, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nolfis mekaniske Møbler A/S, møbelforret­ning og -fabrik.

Grundl. i 1908 af Aage K. Nolfi (f. 1883).

Omdannet til aktieselskab i 1939 med grundlæggeren som direktør.

Nuvæ­rende direktør og formand for bestyrelsen: læ­ge, fru Kirstine Nolfi.

Adresse: Gammel Kongevej 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. M. Nonved, vaskeri.

Grundl. d. 2. maj 1877 af H. Frederiksen og i 1923 overtaget af K. M. Nonved (f. 1885).

Adresse: Østergade 53, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. P. Madsen Norby's Maskinsnedkeri.

Grundl. d. 29. sept. 1904 af M. P. Madsen Norby (f. 1874, d. 1946).

I 1946 overtaget af sønnen, V. Madsen Norby (f. 1913).

Adresse: Helgolandsgade 29, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Nord, dameskrædderi.

Grundl. i 1895 af fru Oda Tapdrup.

I marts 1928 overtaget af Aage Nord (f. 1885).

Adresse: Bredgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anna Nord's Eftf. ved A. H. Christoffersen & Chr. Jensen, vildthandel.

Grundl. i 1864 af enkefru H. Nord.

Nuværende indehavere: A. H. Christoffersen (f. 1886) og Chr. Jensen (f. 1897).

Adresse: Vester Voldgade 90, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordborg Sparekasse.

Grundl. d. 28. aug. 1862.

Direktør (siden 1942): borgmester P. Blom­gren (f. 1903).

Adresse: Nordborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Nordby.

Grundl. ca. 1870.

Indehaver (siden 1. maj 1941): Karl Johan Poulsen (f. 1912).

Adresse: Nordby, Fanø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordby Tømmerhandel, S. Brinch Hansen.

Grundl. ca. 1870 af Johannes C. V. Mathiesen (f. 1843, d. 1928).

Indehaver (siden 1907): S. Brinch Hansen (f. 1881).

Adresse: Nordby, Fanø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikrings-Aktieselskabet Norden.

Stiftet d. 26. jan. 1906.

Bestyrelsen består af højesteretssagfører H. H. Bruun (f. 1884), direktør Knud Nielsen (f. 1887), direktør A. G. Rasmussen (f. 1893), di­rektør F. L. Crone (f. 1888) og direktør Hol­ger Lemvigh (f. 1879), Århus.

Den administrerende direktør er ovennævn­te F. L. Crone, som tiltrådte i 1932.

Adresse: Niels Brocks Gade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa, se Carl Martens.

 

Nordfalsters Bank A/S.

Grundl. d. 23. nov. 1895.

Direktør (siden 1932): Aage Olsen (f. 1903).

Adresse: Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Annoncebureau A/S.

Grundl. i 1896 af Albinus Larsen.

I 1930 omdannet til aktiesel­skab. Grundlæggeren er stadig bureauets di­rektør.

Adresse: Købmagergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Blacking Co. tekn.-kemisk Fabrik A/S.

Grundl. d. 10. okt. 1901 af H. C. Chri­stensen (f. 1871, d. 1936).

I 1908 overgik virk­somheden til et aktieselskab, for hvilket H. C. Christensen fortsatte som direktør.

Selskabets nuværende bestyrelse består af: redaktør K. Seier Larsen, grosserer Henry Olsson, fru Emma Pedersen og landsretssag­fører K. L. Thoft, som er formand for besty­relsen.

Direktion: Carl Johan Nielsen.

Firmaet startede i små beskedne lokaler i Falkoner Alle.

I 1912 flyttede selskabet til egen ejendom på Lærkevej, hvor det fortsat har til huse.

I 1942 købte selskabet en større fabriks­grund i Gladsakse, hvor der for tiden opføres en moderne fabriksbygning til udvidelse af fa­briken på Lærkevej.

Adresse: Lærkevej 11, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nordisk Brandforsikring A/S.

Stiftet d. 30. sept. 1897.

Blandt de danske forsikrings aktie­selskaber, der er oprettet med direkte tegning af brandforsikring som hovedformål, står A/S Nordisk Brandforsikring som det tredieældste i rækken.

Selskabet oprettedes og har igen­nem årene virket i nær tilknytning til A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab.

Aktiekapitalen androg oprindelig 4 millio­ner kr., hvoraf 10 % indbetalt.

I 1917 indbe­taltes yderligere 15 %, og ved overførsel fra reservefonden forøgedes pr. 1. jan. 1929 den indbetalte del til 30 %. Aktiekapitalen udvi­dedes pr. 1. juli 1929 til 6 millioner kr. med 30 % indbetalt. Ved overførsel fra et afskriv­ningsfond for aktionærernes forskrivninger forøgedes pr. 1. jan. 1938 den indbetalte del af aktiekapitalen fra 30 % til 35 %; pr. 1. jan. 1950 forhøjet til 36 %.

I Danmark overtager selskabet forsikringer

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage