Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 584
Sydf - Syds
 

Sydfyns Dagblad, Faaborg Folketidende.
Grundl. d. 1. okt. 1883 af redaktør R. J. Brandt (f. 1856, d. 1920).

I 1920 overtaget af sønnen, Rud. Brandt (f. 1887, d. 1947); i 1947 overtaget af dennes søn, redaktør P. R. Brandt (f. 1922).

Adresse: Østergade 30, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydfyns Maskinforretning, Ludvig Petersen.
Grundl. i 1902 af Ludvig Petersen (f. 1877), der fremdeles er indehaver år forretningen.

Adresse: Gåsestræde 11, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydfyns Sparekasse.

Grundt d. 6. marts 1870 under navnet: Arbejderen, Spare og Præmiebank for Industri og Landbrug i Faaborg og Omegn af L. B. Deichmann, Aug. Hundt, B. A. Hansen, C. K. Rønnow, C. Hoffmeyer og Lars Jensen.

Nuværende direktion: P. Rasmussen (siden 1937) og H. P. J. Bager. (siden 1934).

Adresse: Østergade 23, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydfyenske Dampskibsselskab A/S.

Grundl. d. 20. juli 1875 med seneste vedtægter af 15. april 1947.

Selskabet udvidede i 1884 ved optagelse af selskaberne "Svendborgsund" og ”Faaborg”
og i 1900 af selskabet "Sunddamperne". I 1905 overtoges kystruterne på Langeland.

 

Sydfyenske Dampskibsselskabs

hovedkontor

 

Selskabet opretholder følgende ruter: Svendborg-Troense-Thurø;

Svendborg-Rudkøbing-Strynø-Marstal,

Nakskov-Spodsbjærg,

Korsør-Lohals-c-Rudkøbing, Marstal.

Dets skorstensmærke er sort skorsten med hvidt bånd og røde kanter.

Selskabets skibe i 1950 er følgende:
D/F "Langeland",

S/S "Mjølner",

S/S "Tranekjær",
S/S "Agnete",

M/F "Egeskov”,
M/F "A. L. B.”

M/S "Helgeog

M/S "Sundet".

Bestyrelsens formand er: købmand Ejnar Baagøe (f. 1873) og dens næstformand:

købmand J. P. Baagøe Riber (f. 1884).

Nuværende direktør: civilingeniør Oluf Bondo Lauritsen (f. 1899), der tiltrådte som

Direktør i 1937.

Adresse: Jessens Mole 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydjydsk Korn- og Foderstof-Kompagni A/S.
Grundl. i 1900 ved sammenslutning af firmaet Nicolai Outzen (der startede forretning i Haderslev i 1875 og flyttede til Kolding i halvfemserne) og firmaet N. P. Stenderup (grundl. i 1874). Drevet som aktieselskab til 1909, men overtoges da af nævnte Nicolai Outzen (f. 1851, d. 1920) og N. P. Stenderup (f. 1849, d. 1929), som s. å. optog sidstnævntes søn, konusl Chr. S. Stenderup (f. 1877, d. 1942) om medindehaver.

Efter Nicolai Outzens død var dennes arvinger medindehavere ind til 1932, da Chr. S.

Stenderup overtog firmaet som eneindehaver og fortsatte det til sin død i 1942.

I 1947 omdannet til et aktieselskab med Th. Andreasen (f. 1892) som direktør; denne havde da været tilknyttet forretningen som prokurist siden 1920.

Bestyrelsen består af konsul C. J. Boserup, Fakse, grosserer N. P. Petersen, Odense og

fuldmægtig, cand. Jur. N. Chr. Stenderup.

Aktiekapital: 400.000 kr.

Adresse: Buen 2, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydjydsk Landbrugsmaskinfabrik A/S. se Sydjydsk Maskinfabrik A/S.

 

Sydjydsk Landmandsbank A/S.

Grundl. d. 18. juni 1876.

Nuværende direktion: J. Jepsen (f. 1886), adm. og V. S. Kromann (f. 1905).

Adresse: Storegade, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydjydsk Maskinfabrik A/S (Sydjydsk Landbrugsmaskinfabrik A/S).

Grundl. i 1904 med vedtægter af 4. okt. s. å. Den første bestyrelse bestod af møllebygger Niels Andreas Christensen, proprietær Anders Thorsen, proprietær Gudmund Knudsen, gårdejer Søren A. Sørensen og gårdejer Poul Henningsen.

Firmaets tørste direktør var K. J. Thomsen (f. 1873). Han fratrådte i 1947 og efterfulgtes
af sin søn, ingeniør Gunnar Thomsen (f. 1906).

Bestyrelsen består nu af ovennævnte K. J. Thomsen, der er formand, og ingeniør

Gunnar Thomsen, samt af proprietær R. P. Juhl, proprietær J. P. H. Krag og proprietær A. A. Daugaard.

Adresse: Søndergade 27, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydjydsk Trælasthandel, C. F. Müller's Eftf. A/S, handel med trælast og tømmer samt bygningsartikler.

Grundl. som blandet købmandshandel i 1786 og d. 23. nov. 1830 overtaget af Caspar Frederik Müller (f. 1793 i Skodborghus, d. 1858).

I 1920 overgået til et aktieselskab.

Direktør (siden 1947): P. Hove (f. 22. aug. 1916).

Adresse: Bredgade 16, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sydsjællands Jernforretning A/S.

Grundl. d. 3. sept. 1857 af Fritz Lillelund (f. 1832, d. 1905).

Forretningen dreves af grundlæggeren som blandet købmandshandel og fortsattes

efter hans død af enken, Emilie Lillelund, indtil 1911, da kolonialforretningen udlejedes til Peter Knudsen, medens enkefru Lillelund, fortsatte den i årenes løb stærkt voksende jernforretning indtil d. 1. jan. 1914, da virksomheden under navnet Sydsjællands Jernforretning

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage