Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 583
Sven - Sydf

 

 

Axel Svendsen, bødkerforretning.

Grundl. d. 2. Okt. 1885 af Johan Svendsen (f. 1854, d. 1921).
Indehaver (siden 1921): A. E. Svendsen (f. 1895).

Adresse: Aakirkeby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Bernh. S. Svendsen, antikvitets- og møbelhandel.

Grundl. d. 6. marts 1874 af I. F. Svendsen (f. 1832, d. 1908).

Indehaver (fra 1950): Sønnesønnen Holger Svendsen (f. 1902).

Adresse: Niels Juels Gade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. L. Svendsen, kolonial-, isenkram- og foderstofforretning.

Forretningen, der er endnu ældre, blev i 1896 overtaget af C. L. Svendsen f. 1866), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Svendsen, handelsgartneri.

Grundl. i 1904 af Edward Svendsen (f. 1874, d. 1949).

Indehaver (siden 1949): sønnen. Svend Svendsen (f. 1908).

Adresse: Kastrupvej 235, Kastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fr. Svendsen, bogbinderi.

Grundl. d. 23. nov. 1871 af I. D. Svendsen.

Indehaver siden 1906: sønnen, Fr. Svendsen (f. 1878).

Adresse: Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. J. Svendsen's Bogbinderi.

Grundl.  d. 23. april 1884 af C. H. Svendsen (f. 11. sept. 1853, d. 1925), efter hvis død forretningen overtoges af den nuværende indehaver, H. J. Svendsen (f. 21. nov. 1883, d. 1943). Fra 1943 videreføres forretningen af enken, fru Sonja Svendsen (f. 1904).

I 1937 erhvervedes ejendommen på den nuværende adresse.

Adresse: Jomfru Ane Gade 22, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. S. SVENDSEN

Smør- og Osteforretning en gros, Ostefabrik, er grundlagt 5 Maj 1859 som Kolonial- og Produktforretning af Svend Peter Svendsen (f. 1830, d. 1894), efter hvis Død hans Enke, Hedevig Ottilia Svendsen (f. 1810) fortsatte Virksomheden, indtil hun i 1896 overdrog den til Sønnen J. S. Svendsen (f. 1872). I 1900 udskiltes Kolonialforretning og overdroges til Købmand Axel Carlsen. I 1901 overgik Firmaet til A/S Aalborg Oste-Export Kompagni.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. Svendsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1907 af C. Poulsen. Overtaget i 1917 af L. Svendsen (f. 1888).

Adresse: Holsted By.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Svendsen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1876 af N. Svendsen (f. 1846, d. 1935).

I 1918 overtaget af V. Svendsen (f. 1880), som i 1949 optog sin søn, N. Svendsen (f. 1911) som medindehaver.

Adresse: Strandgade 71, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. S. Svendsen & Søn, snedker- og møbelforretning.

Grundl. d. 21. sept. 1854 af Chr. Neergaard (f. 1826, d. 1916).

I 1910 overtaget af N. S. Svendsen (f. 1872) og i 1946 af dennes søn, H. Skouboe Svendsen (f. 1913).

Adresse: Østergade 1, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. C. Svendsen's Eftf. ved A. Pedersen, litografisk etablissement.

Grundl. i dec. 1885 af S. C. Svendsen (f. 30. aug. 1849, d. 8. juli 1937).

Den nuværende indehaver, A. Pedersen (f. 25. dec. 1902), overtog firmaet d. 26. nov. 1932.

Adresse: Westend 26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svenning's Maskinbrik og Jernstøberi.

Grundl. d. 1. nov. 1884 af C. Svenning (f. 1854, d. 1927). Overtaget 1921 af sønnen, A. Svenning (f. 1886).

Adresse: Nørregade 5-7, Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Svensson, forniklingsanstalt.

Grundl. i 1894 af J. Jongstrøm.

I 1910 overtaget af E. Svensson (f. 1886).

Adresse: Vesterbrogade 128, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svenstrup Teglværk, G. og V. Kähler.

Grundl. i 1853.

Nuværende indehavere: G. Kähler og V. Kähler.

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Johs. Svinth, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 30. aug. 1875 af K. F. Svinth (f. 1846, d. 1922); fra 1909 videreført af Johs. Svinth (f. 1876, d. i okt. 1939).

Den nuværende indehaver, frøken M. Roloff, overtog forretningen d. 1. jan. 1936.

Adresse: Tordenskjoldsgade 65, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

EM. Z. SVITZER

Trælastforretning, er grundlagt 1829 af Em. Z. Svitzer (f. 1805, d. 1886). Hans Svigersøn. H. P. J. Lyngbye (f. 1834), der var indtrådt i Forretningen i 1863, overtog den som Eneindehaver ved hans Død, og optog i 1898 sin Søn, T. O. Lyngbye (f. 1870) som Associé. Grundlæggeren, oprettede i 1833 ”Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise”, som i 1872 omdannedes til et A/S.

Adresse: Ny Kongensgade 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Em. Z. Svitzer, trælastforretning.

Grundl. d. 26. sept. 1829 af Em. Z. Svitzer (f. 1805, d. 1886).

Nuværende indehaver: Jørgen Svitzer Lyngbye (f. 1900).

Adresse: Tømmergravsgade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A/S Em. Z. Svitzer's Bjergnings-Entreprise.
Grundlagt den 3. marts 1833 af Em. Z. Svitzer (f. 1805, d. 1886) og styrmand H. C.

Larsen.

I 1872 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med C. F. Tietgen som formand.
Selskabets formål er at drive bjergnings-, bugserings-, dykker-, sprængnings- og

udpumpningsarbejder. Selskabet råder over følgende tonnage: bjergningsdampere: Protector (stationeret i Aden), Em. Z. Svitzer (stationeret i Messina), Garm, Sigyn, Svava, Ægir, Bien og Mimer. Bugserbåde Uranus, Urd, Vulcan, Mars, Alert, Od, Plute, Juno, Pan, Activ, Johanne og Neptun.

Desuden en stor søgående lægter m. s. "Knudshoved", løftepontonerne "Odin" og "Thor" og lægterne "Sif" og "Frigga" samt flere mindre lægtere og pontoner.

Aktiekapital: 4 mill. kr.

Nuværende bestyrelse: fabrikant H. Hollesen, der er formand, skibsreder Chr. Harhoff,
direktør Ingolf Witzke, direktør S. Rostock-Jensen og fideikommisbesidder O. von

Bornemann.

Nuværende direktør: orlogskaptajn Hector F. Kiær, R. af Dbg. (f. 3. juni 1895).

Adresse: Kvæsthusgade l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Dagbladet Sydfyn, Svendborg (socialdemokratisk).

Oprettet d. 1. okt. 1898. Bladets første redaktør indtil d. 31. marts 1905 var H. P.
Hansen (d. 1936). Fra 1907-42 var P. Andersen (f. 1870) redaktør,

fra 1942-45 Hans Nielsen (f. 1894).

I 1945 tiltrådte J. U. Christiansen (f. 1908) som redaktør. Bladets forretningsfører er siden 1944: Børge Jansbøl (f. 1910).

Adresse: Brogade 27, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage