Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 492
Prip - Prov
 

Axel Prip's Skefabrik A/S.

Grundl. d. 11. juli 1889 af Axel Prip (f. 1864, d. 1925).

I 1895 gik virksomheden over til fremstilling af elektro-pletvarer og stiftede Metalvarefabriken Victoria sammen med Nicolai Jensen. Axel Prip udtrådte i 1905 og startede Københavns Skefabrik, som blev overdraget til Guldsmedenes eget Aktieselskab i 1925.

I 1924 grundlagdes Axel Prip's Skefabrik, der i 1926 blev omdannet til et aktieselskab med frøken Else Prip som direktør.

I 1933 tiltrådte F. T. Prip (f. 1. marts 1892) som enedirektør.

Bestyrelsen består af overretssagfører V. Falbe-Hansen (f. 1875), der er formand,

grosserer H. C. Møller og ovennævnte direktør F. T. Prip.
Adresse: Augustagade 25, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PRIVATBANKEN I KJØBENHAVN, A/S

Er grundlagt 1857 af en Kreds af den Kbhvn.ske Forretningsverdens ledende Mænd. Angående Bankens Stiftelse og senere Historie kan henvises til Jul Scgovelin:

Privatbanken i Kjøbenhavn (kbhvn. 1907)

Adresse: Børsgade 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Privatbanken i Kjøbenhavn A/S.
Stiftet d. 1. maj 1857 af en gruppe fremstående mænd inden for den københavnske forretningsverden. C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) var bankens direktør fra dens stiftelse til 1896,fra 1857-70 sammen med justitsråd U. R. Fugl.
Bankens senere direktører: senere geheimestatsråd Peter Nicolai Damm (1870-88),
geheimestatsråd Julius Larsen (1888-1909), konferensråd Axel Heide (1896-1915), C. C.Clausen (1908-28), Peter Reyn (1916-28), V. Eigtved (1926-37),
Poul Andersen (f. 1889) (fra 1928, adm. direktør siden
1937),
Fr. Aarup Hansen (f. 1893) (fra 1937) og Thorkild Maare (f. 1894) (fra 1937).

Bestyrelsens nuværende formand: direktør Eigil Bramsen (f. 1877).
Adresse: Børsgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DE PRIVATE ASSURANDØRER

Søforsikringsselskab, er stiftet 1786

Adresse: Børsen, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

De Private Assurandører Aktieselskab.

I året 1726 stiftedes det første danske søforsikringsselskab Det kgl. octr. Søe-Asseurance Compagni, som ifølge sin octroi forsåvidt havde monopol på at drive søforsikringsvirksomhed, som den forbød oprettelsen af konkurrerende selskaber.

Fra omkring midten af det 18. århundrede hører man imidlertid om storkøbmanden Niels Ryberg og andre af tidens handelsmænd, som i fællesskab begyndte at optræde som "private assurandører".

De mødte hård modstand hos monopolselskabet, og først i 1783 lykkedes det Ryberg og hans kreds endeligt at opnå en officiel anerkendelse af deres virksomhed.

Niels Ryberg

 

 

Det er med det forhåndenværende kildemateriale ikke muligtat fastlægge en historisk korrekt stiftelsesdag for selskabet, men selskabet daterer efter traditionen sin stiftelse til 1. marts 1786; med rette kunne det lægge mindst en snes år til sin alder.

Efter Søe-Asseurance Compagniets ophør i 1930 er selskabet nu det ældste, danske søfor-
sikringsselskab, ligesom det er det ældste i norden og blandt de ældste i verden.
Indtil 1946
var selskabet et limiteret selskab, en struktur, der - med deltagernes
hæftelse med hele deres formue for den andel, d
e havde i selskabet - havde sin
oprindelse i de vilkår, som "De private Assuran
deurer" måtte virke under i konkurrencen
med Søe-Asseurance Compagniet.

I 1946 omdannedes selskabet imidlertid til aktieselskab med en aktiekapital på kr. 4.000.000, som i 1950 er forhøjet til kr. 6.000.000.

Indtil 1934 drev selskabet udelukkende søforsikring, men optog i dette år brandforsikring og andre skadesbrancher.

Selskabet driver tillige en betydelig international genforsikringsforretning.

 

L. N. Hvid

 

Som deltagere, og senere aktionærer, har selskabet til stadighed haft en række mænd,
som har spillet en betydelig rolle indenfor landets erhvervsliv.

Således træffer man fortiden blandt de "private assurandører" mænd som I. Erichsen,
Niels Brock, Frederik de Coninck, Josef Hambro, A. N. Hansen og C. F. Tietgen.

I selskabets ledelse har i over et århundrede slægten Hvidt gennem fire generationer haft sit sæde, begyndende med marts-ministeren L. N. Hvidt.
Selskabets nuværende bestyrelse består af:

Højesteretssagfører Thorkil Knudtzon (f. 1884), der er formand

Direktør L. O. Normann (f. 1890), der er næstformand

Direktør Carl Gammeltoft (f. 1890), der er kommitteret.

Generalkonsul Bjarne Nielsen (f. 1876)
Direktør Jørgen Palsbøll (f. 1900)
og
Skibsreder Eigil Hahn-Petersen (f.
1902).
Selskabets nuværende direktør er Peter Leth (f. 1901).

Adresse: Palægade 2, Kbhvn. K. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Probst & Hendriksen, damekonfektionsforretning.
Grundl. d. 25. april 1896 af Edvard Bidstrup (f. 1866, d. 1912).

Nuværende indehavere: A. C. Hendriksen (f. 1878) og søn, Henning Hendriksen (f. 1905).

Adresse: Frederiksborggade 28-30, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

"Provianten", skibshandel; fiskeriartikler.
Grundl. ca. 1880 af Akasius Torp.

Indehaver (siden 1945): Th. Koch-Christensen (f. 1891).
Adresse: Brogade 13, Svendborg.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Provision Import Company ved C. H. Holdtgrefe.
Grundl. d. 29. marts 1899 af C. H. Holdtgrefe (f. 1874, d. 1946).

Indehaver (siden 1946): P. M. Niepoort (f. 1887).

Adresse: Dampfærgevej 27, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage