Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 51
Bere - Berg
 

E. Berent & Co., blikkenslager-, gas- og vand­mesterfirma.

Grundl. d. 20. nov. 1900 af E. Be­rent (f. 1879), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Gammel Kongevej 167, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anker Berentsen, bagerforretning og konditori.

Grundl. d. 20. okt. 1901 af H. Berentsen (f. 1869, d. 1942), i 1942 overtaget af sønnen, An­ker Berentsen (f. 1907).

Adresse: Bøjestræde 16, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Berg & Friis, læder- og drivremmefabrik.

Grundl. ca. 1887 af Chr. Fr. Berg (d. 1912) og Hans Chr. Friis. Nuværende indehaver: P. Stokkebye (f. 1878).

Adresse: Larsbjørnsstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Berg & Larsen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. d. 12. sept. 1794 af Nicolai Nisson. Omkring 1840 overtoges forretningen af den­nes søn, Erik Nisson (f. 1803, d. 1857), efter hvis død den overgik til hans søn, Martin Nisson (f. 1834, d. 1901), i hvis tid forretnin­gen mere og mere gik over til skibsproviante­ringshandel, medens dets forretningsområde tidligere var kolonial en gros.

Ved Martin Nissons død i 1901 overtoges forretningen af mangeårig prokurist i virksomheden, H. J. Berg (f. 1868, d. 1910) og Valdemar Larsen (f. 1850, d. 1925), der i en årrække havde væ­ret skibsfører i Dampskibsselskabet Danmark. Valdemar Larsen, der i 1908 valgtes til sø­kyndig medlem af sø- og handelsretten og i 1918 udnævntes til Ridder af Dannebrog, var eneindehaver af firmaet fra H. J. Bergs død i 1910 og indtil han i 1922 optog sin søn, Gun­ner Larsen (f. 1889, d. 1947), som medindeha­ver denne havde været knyttet til forretnin­gen' siden 1909 og blev ved sin faders død i 1925 eneindehaver. Efter Gunner Larsens død i 1947 videreføres forretningen af dennes en­ke, fru Valborg Larsen (f. 1896), med sønnen, Birger Larsen (f. 1920), som associe. Forret­ningen er grundlagt i Vingårdsstræde nr. 138 (nu nr. 13) og flyttedes i 1803 til den nuvæ­rende adresse (dengang kaldet Nyhavns ven­stre side nr. 27). Den gamle forretning er i sin branche den ældste og en af de betydelig­ste herhjemme.

Adresse: Nyhavn 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. M. Berg, ur- og optisk specialforretning.

Grundl. d. 12. marts 1854 af M. C. Unserud (f. 1825, d. 1901). I 1901 overtaget af A. M. Berg (f. 1877), der i 1948 optog C. J. Berg (f. 1910) som medindehaver.

Adresse: Fisketorvet 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ANTHON BERG

Chokolade- og Konfiture-Udsalg, er grundlagt 7 juni 1857 som Kolonialforretning af Anthon Berg (f.1829), der i 1898 optog sin søn, Thomas Berg (f. 1867) i Firmaet.

I 1884 forandredes Forretningen til Fabrikation og Udsalg af Konfiturer og Chokolade.

I 1902 udskiltes Chokoladefabrikken (i Hammershusgade 10) som selvstændig virksomhed med en anden søn, Gustav Berg (f. 1870) som Indehaver.

Adresse: Skindergade 45, 47, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Anthon Berg's Chokolade- Konfekt- og Mar­cipanfabrik A/S.

Grundl. d. 7. april 1884 af Anthon Berg (f. 1829, d. 1916).

I 1918 overgik firmaet til et aktieselskab. Nuværende direk­tion: H. C. Andersen (f. 1890) og Kai G. Berg (f. 1905).

Adresse: Teglværksgade 31, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Berg, chokoladeimport.

Grundl. i 1814 af agent Claus Riis (d. ca. 1837); efter denne var firmaet på forskellige hænder ind­til det i 1893 overtages af Andr. Anthon Berg og Vilh. Berg. I 1925 overtaget af Kn. An­thon Berg (f. 1897).

Adresse: Engtoftevej 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Berg & Søn, urmagerforretning.

Grundl. d. 9. nov. 1867 af Carl F. A. Berg (f. 1842, d. 1923). Nuværende indehavere: A. Mortensen (f. 1896) og E. Mortensen.

Adresse: Nørregade 9, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Berg & Søn, malerfirma.

Grundl. d. 20. juli 1854 af Carl Christian Berg (d. 1895). Nuværende indehaver: H. O. Berg (f. 1887).

Adresse: Tagensvej 97, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Chr. Berg & Flyge I/S, stukkaturfabrik.

Grundl. i 1867 af billedskærer og dekorations­billedhugger Hans Chr. Berg (f. 1841, d. 1918).

I 1905 optoges Peter Flyge, der siden 1873 hav­de været knyttet til forretningen som medin­dehaver, hvorved det nuværende firmanavn opstod.

I 1926 overtog dennes søn, T. Flyge (f. 1880), firmaet.

I 1947 overgik forretningen til et interessentselsk. med Carlo Madsen (f. 1893) som driftsleder.

Adresse: Ved Amagerbanen 13, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto & Knud Berg, antikvitetsforretning.

Grundl. d. 7. maj 1889 af Otto Niels Christian Berg (f. 1864, d. 1936). I 1936 overtaget af sønnerne, Knud Berg (f. 1894) og Otto Berg (f. 1898).

Adresse: Holmens Kanal 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Berg A/S, købmandsforretning. Forretnin­gen er opstået ved sammenslutning af 3 gamle købmandsforretninger. Den B e r g s k e F o r ­r e t n in g, der var grundlagt af Hans Berg (f. 1790, d. 1843), sammensluttedes i 1868 med den M u n c h s k e F o r r e t n i n g, der var grund­lagt af Marc. Jespersen Munch (d. 1872), der tidligere havde optaget den S o n n e s k e F o r ­r e t n i n g i sin.

I 1923 overgik virksomheden til et aktieselskab. Direktør (fra 1947): L. P. K. Larsen (f. 1904).

Adresse: Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. P. M. Berg's Eftf., engros-forretning i her­rehatte.

Grundl. i 1891 af P. M. Berg. Nuvæ­rende indehaver: Peer Steenstrup.

Adresse: Bredgade 25 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Berg, konfekturehandel.

Grundl. d. 7. juni 1857 som kolonialforretning af Anthon Berg (f. 1829, d. 1916). I 1884 forandredes for­retningen til fabrikation og udsalg af konfek­turer og chokolade. I 1898 optoges Anthon Bergs søn, Thomas Berg (f. 1867, d. 1923) i firmaet.

Chokoladefabrikken (nu Anthon Berg A/S) udskilte s i 1902 som en selvstændig virksom­hed med en anden søn af grundlæggeren, Gu­stav Berg (f. 1870, d. 1939) som indehaver.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage