Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 172
Fore - Fore

 

 

Fra d. 1. april 1924 til d. 1. april 1949 var grosserer A. Petersen selskabets adm. direk­tør; sidstnævnte dato tiltrådte selskabets nu­værende adm. direktør: Aage A. Thaysen.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på 20.000 Rdl., er nu på 750.000 kr.

Adresse: Grønnegade 33, Kbhvn. K.

   -         Lakfabrik: Dortheavej 4, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Nordjyske Teglværker A/S.

Grundl. d. 4. april 1898. Selskabets første be­styrelse: landstingsmand Jørgen. Berthelsen, konsul H. Holm, ingeniør S. Vinkel og inge­niør Alexander Foss. Sammenslutningen om­fatter Nørre Uttrup Teglværk, Hvorupgaard Teglværk og Dybvad Teglværk.

Bestyrelsen består nu af direktør, civilinge­niør Axel V. Jensen (f. 1889), der er formand, entreprenør, civilingeniør E. Schiøtz (f. 1892), murermester M. Thomsen Støtt (f. 1884), civil­ingeniør P. F. Borch, Cairo (f. 1912) og ingeniør Theodor Hansen, København (f. 1884).

Siden 1939 er H. E. Bohn (f. 1896) selska­bets adm. direktør.

Adresse: Korsgade 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Pakkassefabrikker.

Grundlagt d. 15. nov. 1910 af fabrikant Otto Malling Olsen

(f. 1886, d. 1944), efter hvis død forretningen videreføres af enken, fru Constance Malling Olsen, med prokurist Thycho Schramm som driftsleder.

 

Otto Malling Olsen

 

Samtidig med firmaets start i 1910 erhvervedes ejen­dommene Vesterbrogade nr. 93-95, der gennem årene er blevet moder­niseret, sidst i 1933 ved indvielsen af en stor nybygning til kontor­ og fabriksvirksomhed.

Fabrikant O. Malling Olsen, der i 1944 blev dræbt af den tyske besættelsesmagt, havde gennem årene oparbejdet virksomheden til en af de betydeligste indenfor sin branche.

I 1915 stiftede ovennævnte fabrikant O. Mal­ling Olsen Dansk Continue & Drivremmefa­brik, som forhandler drivremme af alle slags, såsom læderremme, gummiremme og kilerem­me. Siden grundlæggerens død i 1944 forestås ledelsen af enken, fru Constance Malling Ol­sen, med prokurist Edgard Vester toft som driftsleder.

Adresse: Vesterbrogade 93-95, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Papirfabrikker A/S, se næste side

 

De Forenede Protokolfabrikker ved M. Kirch­heiner, Sven Hartvig Thomsen og Carl Hart­vig Thomsen.

Den 1. nov. 1919 dannedes Ak­tieselskabet De Forenede Protokolfabrikker ved en sammenslutning af følgende firmaer:

Dansk Protokolforsyning., grundl. d. 2. okt. 1901, Københavns Protokolfabrik, grundl. i 1887, og Olanders Protokolfabrik, grundl. i 1877.

I juni 1922 ophævedes aktieselskabet. Nuværende indehavere: M. Kirchheiner, Sv. Hartvig Thomsen og Carl Hartvig Thomsen.

Adresse: Landemærket 11-17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Stilladsforretninger.

Grundl. d. 2. jan. 1867 af skibstømrer A. Ambrosiussen. Om­dannet til aktieselskab d. 10. okt. 1899.

I 1942 sanerede Kbhvns kommune det kvarter, hvor forretningen havde til huse (i Dronningens Tværgade) og selskabet solgte sine 4 ejendom­me til kommunen, og forretningen til Carl Al­ban (f. 1896), der siden 1937 havde været for­retningsfører, og fra 1940 direktør for selskabet.

 

Kochsvej nr.3

 

Stilladsforretningen flyttede i 1943 til Kochsvej nr. 3, som Carl Alban havde købt. Siden 10. okt. 1950 er sønnen, Knud Alban, forretningsfører og prokurist.

Adresse: Kochsvej 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Sæbefabrikker A/S.

Grundl. i 1896 af Bach Hansen. Omdannet til et aktie­selskab i 1942.

Direktør (siden 1942): Mikael Jul Larsen (f. 1914).

Adresse: Thomas Laubs Gade 6-8, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Teglværker ved Aarhus A/S.

Stiftet d. 1. april 1905 ved sammenslutning af A/S Emiliedal Teglværk (stiftet 1897) og Tilst Teglværk, der ejedes af Hans Broge (f. 1822, d. 1908); samtidig købtes Slet Teglværk. r 1934 købtes A/S Kraglund Teglværk. Nuvæ­rende direktion: S. Nymark (f. 1872) og Erik Nymark (f. 1901).

Adresse: Parkallé 15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Forenede Teglværker A/S i Hjørring.

Grundl. d. 6. juli 1911 ved sammenslutning 'af fire ældre virksomheder. Nuværende direktør: L. C. Budolfsen.

Adresse: Jernbanegade 5, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage