Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 502
Rasm - Rasm 

                              

J. Rasmussen's Eftf., boghandel.
Grundl. d. 2. nov. 1869 af J. J. G. Rasmussen (f. 1843).
Nuværende indehaver: fru E. Larsen, f. Lund (f. 1895).

Adresse: Brogade 10, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jens Rasmussen & Søn, skrædderforretning.
Grundl. d. 29. juni 1880 af Jens Rasmussen (f. 1859, d. 1932).
Den 1. jan. 1924 overtaget af sønnen, Arnold Rasmussen (f. 1894) (medindehaver 1921).

Adresse: Storegade 28, Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jens A. Rasmussen, maskinfabrik.
Grundl. d. 1. april 1891 af Jens A. Rasmussen (f. 1865, d. 1946).
I 1946 overtaget af sønnen, Daniel V. Rasmussen (f. 1902).

Adresse: Vestergade 44 B, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johanne Rasmussen, trikotageforretning.
Grundl. i 1885 af Jensenius Petersen (d. 1914).
Indehaver siden 1927: Johanne Rasmussen (f. 1881).

Adresse: Nørregade 12, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johs. Rasmussen, boghandel.
Grundl. d. 19. okt. 1850 af Jacob Jensen (f. 1814, d. 1889).
Indehaver siden 1926: Johs. Rasmussen (f. 1901).

Adresse: Store gade 64, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Johs. Rasmussen's Eftf., Nielsen & Johansen, snedkerforretning.
Grundl. i 1874 af Johs. Rasmussen.
I 1899 overtoges firmaet af fætteren, I. P. Nielsen (f. 1857, d. 1921) og G. C. Johansen (f. 1859, d. 1925); efter I. P. Nielsens død i 1921 fortsattes firmaet af G. C. Johansen
sammen med enkefru Laura Nielsen.
I febr. 1919 indtrådte I. P. Nielsens søn, Povl Nielsen (f. 1893, d. 1950),
i firmaet og i efteråret 1926 indtrådte den anden søn, Laurits Nielsen (f. 1900) i firmaet.
Efter G. C. Johansens død i 1925 videreførtes firmaet af enkefru Laura Nielsen sammen med nævnte to sønner: disse overtog firmaet ved moderens udtræden i efteråret 1940.
Forinden Povl Nielsens død d. 9. juli 1950 var en 3. broder, Christian Nielsen (f. 1903) indtrådt i firmaet, der nu fortsættes af Laurits Nielsen og Christian Nielsen.

Adresse: Prinsessegade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jul. Rasmussen, skotøjsforretning.
Grundl. i 1863 af Th. Olafsen (f. 1835, d. 1911).
Indehaver 1900-41 Julius Rasmussen (f. 1870); fra 1941 dennes datter, fru Minna Krogsberg.

Adresse: Vester gade 11, Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jølver Rasmussen, skotøjshandel.
Grundl. i 1882 af L. Hansen (f. 1856, d. 1935).
Indehaver siden 1936: Jølver Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Østergade 17, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Jørgen Rasmussen's Enke, skibsprovianteringsforretning.
Grundl, i 1906 af Jørgen Rasmussen (f. 1878, d. 1933).
Indehaver siden 1933: enken, fru Karen Rasmussen, f. Lave.

Adresse: Kirkestræde 14, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Karl Rasmussen, Dines Rasmussen's Eftf., stenhuggeri og gravstenstorretning.
Grundl. i 1885 af C. M. Kruse (d. 1895), overtaget i 1895 af Dines Rasmussen (f. 1874, d. 1941).
Den 1. jan. 1938 overtaget af sønnen, Karl Rasmussen (f. 1907).

Adresse: Fredensgade 1, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Rasmussen, købmandsforretning, kolonial, korn- og foderstoffer, gødning, trælast og kul-
import.
Grundl. d. 1. okt. 1840 af L. Rasmussen (f. 1817, d. 1899).
Indehaver (siden 1937): Bendt Rasmussen (f. 1895).

Adresse: Ballen pr. Kolby, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

LAURITZ RASMUSSEN

Hof-zink- og Metalstøberfirma. Lauritz Rasmussen (f. 1824, d. 1893) etablerede sig 1853. Hans Søn, C. N. G. Rasmussen (f. 1863), er nu Indehaver af Forretningen.

Adresse: Raadmandsgade 16, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Lauritz Rasmussen, kgl. hof-broncestøber.
Grundl. i 1854 af Lauritz Rasmussen (f. 1824. d. 1893), derefter overtaget af hans søn, Carl
Rasmussen (f. 1863, d. 1936).
I 1920 blev sidstnævntes søn, Poul Lauritz Rasmussen (f. 1897), optaget som medindehaver. Efter Carl Rasmussens død fortsattes firmaet af Poul Lauritz Rasmussen som eneindehaver, indtil han i 1945 optog sin søn, H. Lauritz Rasmussen (f. 1921).
I 1887 fik forretningen prædikat af kgl. hofleverandør.

Adresse: Rådmandsgade 16, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Lauritz Find Rasmussen, buntmagerforretning.
Grundl. I 1904 af S. Graeser.
I 1926 overtaget af Lauritz Find Rasmussen (f. 1876, d. 1943) og i 1943 af dennes enke, fru Asta Rasmussen).

Adresse: Gammel Kongevej 176, Kbhvn. V.  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. I. Rasmussen jun. A/S, klæde en gros.

Grundl. d. 2. august 1887 af Lars Jakob Rasmussen, R.. af Dbg. Dbmd. (f. 15. dec. 1859).
Grundlæggeren af firmaet er født på Overdrevsgården ved Præstø som søn af proprietær,
kammerråd A. Rasmussen, og lærte handelen i C. W. Borchsenius manufakturforretning i
Næstved.

 


L.
J. Rasmussen


Efter endt læretid og efter at have taget handelseksamen på Wirens Handelskursus i København fik han ansættelse i firmaet I. H. Ruben, der senere blev til Nordisk Textil og kom herfra til Hilligsøe, Kødt & Co., hvor han var ansat i fire år, og hvorefter han d. 2. august 1887 fik borgerskab og grundlagde sit eget firma i Hyskenstræde nr. 3; i 1897
flyttedes forretningen til Morescos ejendom i Grønnegade nr. 10, og i 1903 købtes
ejendommen i Ny Østergade nr. 10,
hvortil firmaet samtidig flyttede, og hvor det fremdeles har
til huse.

L. J. Rasmussen har beklædt en række tillidshverv, var således bestyrelsesmedlem i

Foreningen af danske Manufakturgrossister fra 1911 til 1936, medlem af sø- og handelsretten
fra 1919 til 1936, medlem, og senere formand,  

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage