Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 424
Niel - Niel
 

C. N. Steenbjerges søn, Aage Steenbjerge (f. 1908), som prokurist i firmaet, i 1944 optoges han som medindehaver.

Foruden vognmandsforretning driver fir­maet nu både spedition og toldklarering.

C. N. Steenbjerge har haft mange tillidshverv, og har bl. a. været oldermand i Københavns Vognmandslaug og formand for Centralorgani­sationen af Vognmænd for København og Om­egn, og er siden 1930 dommersuppleant i Den faste Voldgiftsret.

Adresse: Frihavnen, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anker og F. F. Nielsen, sadelmagerforretning.

Grundl. ca. 1831 af Fritz Fürst. Ca. 1892 over­taget af Frederik Ferdinand Nielsen og i 1922 af Anker Nielsen (f. 1894), der i 1947 optog Johannes Larsen (f. 1907) som medindehaver.

Adresse: Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anthon Nielsen

 

Anton Nielsen A/S, herreekviperingsmagasin.

Grundl. i 1902 af Anthon Nielsen (f. 1943) under navnet "Randers største Be­klædningsoplag v. An­thon Nielsen".

I 1943 omdannedes forretnin­gen til et aktieselskab, vedtægter af 23. okt., hvis bestyrelse er: Jens Marius Kjeldsen (f. 1894), der er sel­skabets direktør, frø­ken Anne Margrete Nielsen (f. 1897), landsretssagfører Kar­mark Olsen (f. 1907) og civilingeniør Holger Jacobsen (f. 1890).

Aktiekapitalen er på kr. 100.000.

Adresse: Middelgade 11, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anthon Nielsen's Eftf. ved Børge Andersen, trædrejeri.

Grundl. d. 1. april 1884 af Anthon Nielsen (d. 1939).

Indehaver (siden 1939): Børge Andersen (f. 1918).

Adresse: Absalonsgade 38, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anton C. Nielsen, korn- og foderstofforretning, import og eksport.

 

Anton C. Nielsen

 

Grundl. d. 1. sept. 1903 af, senere konsul, An­ton C. Nielsen (f. 1876, d. 1944).

Siden grund­læggerens død i 1944 er hans enke, fru Ellen Nielsen (f. 1882), inde­haver af firmaet. En søn, Robert W. Nielsen (f. 1909), er prokurist i og daglig leder af fir­maet.

Adresse: Skolebakken 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. P. Nielsen & Søn, vognmandsforretning.

Grundl. d. 20. juni 1872 af A. P. Nielsen.

Nu­værende indehaver: H. P. Nielsen.

Adresse: Amaliegade 34 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Nielsen, malerforretning.

Grundl. i 1897 af August Nielsen (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Hansensvej 1, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Nielsen's Eftf., Emanuel Pagh, sadelma­gerartikler.

Grundl. i 1890 af Axel Nielsen (f. 1865, d. 1929).

Efter grundlæggerens død blev forretningen overtaget af Emanuel Pagh (f. 1878).

Adresse: Torvegade 12, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

B. Nielsen's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1885 af B. Nielsen (f. 1856, d. 1941).

I 1941 overtaget af Agner Nielsen (f. 1885) og Agathe Nielsen (f. 1882).

Adresse: Vester Voldgade 7-9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BERNT NIELSEN´s EFTERFØLGER, A/S

Manufakturforretning, er oprettet 1836 af B. Nielsen, efter hvis Død 1875 Virksomheden fortsattes af hans Enke, f. Esche, der Året efter overdrog den til sin Søn, G. A. Nielsen; i 1906 overgik Virksomheden til et A/S med G. A. Nielse som Direktør.

Adresse: Ny Østergade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Brødrene Nielsen, møbel- og snedkerforret­ning.

Grundl. d. 14. juli 1869 af Th. Nielsen (f. 1840, d. 1900) og i 1899 overtaget af den­nes sønner, Jochum Nielsen (f. 1871, d. 1939) og Peter Ths. Nielsen (f. 1872, d. 1948). Ved J. Nielsen's død i 1939 indtrådte hans enke, fru Astrid Kristine Elisabeth Nielsen, som medindehaver; hun udtrådte af firmaet i 1943 og P. T. Nielsen og hans datter, fru Signe Lund overtog derefter firmaet.

Fra 1948 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: A1gade 61, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Nielsen, møbelforretning.

Grundl. i 1899 af Søren Nielsen (f. 1850, d. 1908).

Nu­værende indehavere: Vilhelm V. Nielsen (f. 1882) og Johs. Nielsen (f. 1894).

Adresse: Mejlgade 21-23, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Nielsen, smedeforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1861 af J. J. Dreyer (f. 1832, d. 1895).

In­dehaver (siden 1. jan. 1923): Laur. Nielsen (f. 1891).

Adresse: Ringstedgade 20, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brdr. Nielsen, vognmandsforretning.

Grundl, d. 6.nov. 1847 af brødrene Niels Nielsen og Peter Nielsen.

Indehaver (siden 1929): Jens Peter Larsen (f. 1882).

Adresse: Halls Alle 9, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Rohde Nielsen, Sophus Petersen's Eftf., farvehandel og tapetforretning en gros.

Grundl. i 1897 af Edward Johnsen.

Fra 1918 til 1942 var Sophus Petersen (f. 1887, d. 1942) inde­haver.

Siden 1942 har P. B. Rohde Nielsen (f. 1909), F. V. Rohde Nielsen (f. 1912) og K. G. Rohde Nielsen (f. 1912) været indehavere.

Adresse: Nørre Alle 66, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage