Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 289
Jens - Jent
 

Søren Jensen, skomagerforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1888 af Jens Jensen (f. 1855, d. 1926).

Indehaver (siden 1923): Søren Jensen (f. 1883).

Adresse: Bjerringbro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Og Olaf Jensen, blikkenslager- og installa­tionsforretning.

Grundl. i 1864 af Cilius Jen­sen.

I 1893 overtaget af nevøen, Th. Jensen (f. 1866, d. 1941), der i 1921 optog sin søn, Olaf Jensen (f. 1898), som medindehaver.

Efter faderens død er denne eneindehaver.

Adresse: Grønnegade 3-5, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Theodor Jensen & Co., grossererfirma, import og eksport af kork.

Grundl. i 1887 af Theodor Jensen (f. 1866, d. 1935).

Forretningen starte­de med import og eksport af planter og blom­sterløg.

I 1895 indtrådte grosserer Christian Møller (f. 1870, d. 1899) som medindehaver af firmaet, der derefter antog navnet Theodor Jensen & Co. og samtidig udvidedes forretnin­gen til også at omfatte import af kork.

Virk­somheden oparbejdede en betydelig eksport af planter, blomsterløg og kork til Skandina­vien og Rusland, var bl.a. kejserlig russisk hof­leverandør.

Desuden oparbejdedes en eksport af dansk have- og markfrø fra egne avlscentre til Europa og Amerika.

I 1924 sammensluttedes firmaets frø afdeling med A/S L. Dæhnfeldt i Odense under nav­net A/S L. Dæhnfeldt & Theodor Jensen.

I 1933 udtrådte Theodor Jensen af A/S L. Dæhnfeldt & Theodor Jensen, der videreførtes selvstændigt i Odense.

I 1934 omdannedes firmaet Theodor Jensen & Co. til et aktieselskab med firmaets tidli­gere prokurist Charles Nielsen som direktør (indtil 1937) og Theodor Jensen som formand for bestyrelsen.

I 1938 overtog sønnen, E. Theodor Jensen (f. 1914, d. 1944) ledelsen.

I 1943 opløstes aktie­selskabet og forretningen overtoges af E. Theo­dor Jensen og Robert Hanberg (f. 1895); fra 1945 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Åbenrå 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorvald Jensen, glarmester- og galanterifor­retning.

Grundl. i 1844 af Chr. Berg(d. 1862).

Indehaver siden 1924: Thorvald Jensen (f. 1890).

Adresse: Havnegade 22, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorvald Jensen A/S, sæbefabrik.

Grundl. ti. 27. nov. 1895 af Thorvald Jensen (f. 1870, d. 1944). Overgået til aktieselskab i 1944.

Nuvæ­rende direktion: grundlæggerens søn, Ludvig Jensen og svigersønnen, Alfred Liisberg.

Adresse: Nørrebrogade 35, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Jensen, skiltefabrik.

Grundl. i marts 1883 af Vald. Jensen (f. 1853, d. 1919). Efter hans død videreført af sønnen, Aage Hartoft (f. 1887).

Adresse: Peder Hvitfeldts Stræde 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Jensen, maskin- og værktøjsfabrik.

Grundl. ca. 1893 af J. N. Blom (f. 1857, d. 1940).

Indehaver (siden 1938): Valdemar Jen­sen (f. 1903).

Adresse: Fredensgade 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. E. JENSEN & SØN

Kobbersmedefirma.

Grundlæggeren, P. W. Jensen (f. 1800) nedsatte sig 1828 og overdrog i 1867 Forretningen til Sønnen, W. E. Jensen (f. 1832, d. 1901), der i 1895 optog sin Søn, Charles W. Jensen (f. 1867), den nuværende Indehaver, som Kompagnon.

I 1898 vedtoges ovenstående Firmanavn.

Adresse: Vesterbrogade 107 B, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

W. E. Jensen & Søn, kobbersmedefirma.

Grund­læggeren, P. W. Jensen (f. 1800, d. 1878) ned­satte sig i 1828 og overdrog i 1867 forretnin­gen til sønnen, W. E. Jensen (f. 1832, d. 1901), der i 1895 optog sin søn, Charles W. Jensen (f. 1867, d. 1925), som kompagnon.

I 1924 optog Charles W. Jensen ingeniør Otto Bruhn (f. 1872, d. 1935) og den nuværende indehaver, civilingeniør Harald Nissen (f. 1894), som kompagnoner.

I 1898 antoges det nuværende firmanavn.

Adresse: Vesterbrogade 107 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Jensen, konditori og kafe.

Grundl. d. 13. okt. 1793.

Indehaver (siden 1929): Viggo Jen­sen (f. 1902).

Adresse: Sankt Hans Gade 3, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Jensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 16. okt. 1889 af H. Chr. Larsen.

Indehaver (si­den 1948): Viggo Jensen (f. 1906).

Adresse: Møllergade 21, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Jensen's Maskinfabrik.

Grundl. i 1908 af Viggo Jensen (f. 1881).

I 1913 omdannet til et aktieselskab.

I 1932 hævedes aktieselskabet og Viggo Jensen overtog firmaet som eneinde­haver.

Adresse: Jægergårdsgade 152, Århus.

 

Wilh. Jensen, handel med huder og skind.

Grundl. i 1849 af garver J. Lundberg.

I 1889 overtaget af Wilhelm Jensen (f. 1861, d. 1939) og i 1939 af dennes søn, Oscar Jensen (f. 1899).

Adresse: Hostrupvej 1, Hobro,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilhelm Jensen & Søn, kom-, trælast-, kolo­nial- og kulforretning, kolonial en gros. Grundl. d. 1. aug. 1910 af Wilhelm Jensen (f. 1875, d. 1945).

I 1945 overtaget af sønnen, Walter Jensen (f. 1907).

Adresse: Ringstedvej 12, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilh. F. Jensen's Eftf., fabrik for herrekonfek­tion.

Grundl. d. 17. april 1873 af Vilh. F. Jen­sen (d. 1937).

Overgået til aktieselskab i 1937 med Kaj Kaufmann (f. 1893) som direktør; denne overtog i 1944 firmaet.

Adresse: Kristen Bernikows Gade 6. Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Jensen-Terpet, kul- og brændselsforret­ning.

Grundl. i 1889 af Alfr. Linck (d. 1909).

Indehaver (siden 1945): A. Jensen-Terpet (f. 1912).

Adresse: Peter Fabers Gade 8, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

William Jentzsch, buntmagerforretning.

Grundl. i 1834 af buntmager H. P. Weirup (f. 1801, d. 1883) og d. 31. aug. 1882 overtaget af William Jentzsch (f. 16. nov. 1858, d. 1946). Sønnen, C. Jentzsch (f. 3. maj 1885), der i 1909 opto-

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage