Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 341
Kyst - Købe
 

Petersen, der er formand, fru Ane Vinther (f. 1878) og landsretssagfører J. C. Sørensen (f. 1895).

Selskabets direktør siden dets stiftelse i 1944 er P. Daniel Petersen's søn, Axel Rydahl Pe­tersen (f. 1904), der i øvrigt har været tilknyt­tet virksomheden siden 1929, fra 1935 proku­rist.

Nuværende prokurist (siden 1944): Aksel Rasmussen (f. 1911).

Adresse: Amaliegade 18, Aarhus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kahler & Breum, maskinfabrik.

Grundl. i 1868. Nuværende indehavere: V. N. H. J. Kahler (f. 1905) og J. Breum (f. 1896).

Adresse: Teilmanns Alle 9, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kahler's Teglværk.

Grundl. i 1855 af Gustav Kahler (f. 1829, d. 1913).

Nuværende indeha­vere: G. Kahler og V. Kahler.

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman A. Kahler A/S, keramikfabrik.

Grundl. d. 16; sept. 1839, da Herman Joachim Kahler (f. 1808, d. 1884) nedsatte sig som pottemager og kakkelovnsfabrikant. Hans søn, Herman August Kahler (f. 1846, d. 1917), overtog i 1872 ovnafdelingen og begyndte i 80’erne på fremstillingen af keramik. Den 1. jan. 1913 omdannedes firmaet til aktieselskab.

Nuvæ­rende direktion: konsul R. Grønholt (f. 1881) (fra 1913) og Herman J. Kahler (f. 1904) (fra 1940).

Adresse: Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Kærskov, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. maj 1876 af Christian Møller.

Indehaver (siden 1. jan. 1947): Hans Kærskov (f. 1918).

Adresse: Grønnegade 22, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Käszner & Søn, murermesterforretning.

Grundl. i 1888 af Vilh. Käszner (f. 1861, d. 1947).

Indehaver siden 1940: Georg Käszner (f. f900).

Adresse: Vestergade 39, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel København i Hillerød.

Grundl. ca. 1740.

Indehaver (siden 1935): direktør Alb. Jensen (f. 1894).

Adresse: Torvet, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Albumfabrik ved A. Nørholm Nielsen.

Den 2. nov. 1876 grundlagde Ferdi­nand Lucas og N. Hansen firmaet N. Hansen & Co., af hvilket sidstnævnte udtrådte i 1880.

I 1893 startedes Københavns Albumfabrik ved F. Lucas. Efter dennes død blev begge forret­ninger videreført af dødsboet indtil 1911, da de overtoges af Eric Lucas.

Nuværende inde­haver: fru A. Nørholm Nielsen.

Adresse: Nørre Søgade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Københavns Asfaltkompagni A/S.

Grundl. af H. V. Th. Hansen formentlig i 1887.

Omdannet til aktieselskab d. 26. april 1900.

Direktør (si­den 1941): civilingeniør Mogens Holbøll (f. 1899).

Adresse: Frederiksholms Havnevej 9, Kbhvn. S.V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Købe Københavns Bolte- & Møtrikfabrik, se Brød­rene Henze's Skruebolte & Møtrikfabrik.

 

Kjøbenhavns Brandforsikring.

Oprettet ved kgl. resolution d. 26. jan. 1731 efter forslag at købmand Hans Henrik Bech (f. ca. 1699, d. 1783) og vinhandler Hans Hansen Berg (f. 1688, d. 1736).

Forsikringen fremmede i høj grad byens genopførelse efter branden i 1728, da risikoen ved at give lån i faste ejendomme for­mindskedes betydeligt. Den nugældende ved-

 

Kjøbenhavns Brandforsikring’s ejendom

Ved Stranden nr. 14

 

tægt er af 13. dec. 1931.

Selskabet tegner kun brandforsikring af bygninger.

Den samlede forsikringsbestand udgjorde d. 30. sept. 1949: over 3 milliarder kr. og samme dato beløb selskabets formue sig til 31.805.628 kr. 02 Øre.

Indtil 1889 virkede selskabet kun indenfor Københavns gamle volde, men derefter blev området  

efterhånden udvidet til også at om­fatte Frederiksberg og en række omegnskom-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage