Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 340
Kult - Kyst
 

Kultorvets Farvehandel.

Grundl. d. 1. jan. 1879 af Frederik Emil van der Aa Kühle; i 1890 overtaget af Hermann Averhoff; i 1920 af Martin Heinrich Hoeck (d. 1931).

Ef­ter sidstnævntes død fortsattes forretningen af hans enke, Clara Marie Hoeck (d. 1939), som i 1937 optog den senere eneindehaver, Knud Erik Hoeck (f. 1893, d. 1947), i firmaet.

Efter sidstnævntes død videreføres forretningen af enken, fru Gudrun Yrsa Hoeck (f. 1903), med direktør E. Halling som leder af firmaet.

Adresse: Kultorvet 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kunstnernes Auktioner, V. Winkel & Magnus­sen, kunsthandel.

Grundl. i 1884 af Viggo Win­kel (f. 1861, d. 1921), der senere optog C. P. A. C. Magnussen som medindehaver.

Nuvæ­rende indehaver: Winkel & Magnussens Fond.

Adresse: Højbro Plads 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kunstsalen, Kaj Frandsen, kunsthandel.

Grundl. d. 26. marts 1852 som bog- og kunsthan­del af Theodor Lind (f. 1823, d. 1896).

I 1896 overtoges firmaet, der siden 1918 drives som ren kunsthandel, af Hans Frandsen (f. 1869, d. 1934).

Efter Hans Frandsens død førtes fir­maet videre af hustruen, Ella Maria Frandsen, f. von Scharffenberg (f. 1874), med sønnen, Kaj Frandsen, som forretningsbestyrer; siden 1943 er Kaj Frandsen (f. 1901) indehaver af firmaet.

Adresse: Skindergade 44, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andr. Kure & Søn, snedkerforretning.

Grundl. d. 4. febr. 1858 af Peter Andreas Jespersen (f. 1835, d. 1917).

Nuværende indehavere: A. J. Kure (f. 1883) og Knud N. Kure (f. 1910).

Adresse: 0stergade 24, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Kureer" ved C. L. Egerrup, cykle-, motor­cykle- og barnevognsforretning.

Grundl. d. 1. marts 1906 af A. P. Egerrup (f. 1866, d. 1938).

Overtaget d. 1. jan. 1931 af C. L. Egerrup (f. 1898).

Adresse: Jernbane 10, Haslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kurt Sko ved Kurt Sigfred Nielsen.

Grundl. d. 25. febr. 1896 af Carl Jørgensen (f. 1869, d. 1947).

Den nuværende indehaver Kurt Sig­fred Nielsen (f. 1927) overtog forretningen d. 15. april 1950.

Adresse: Danmarksgade 50, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Kurtzweil, Gave-Magasinet, galanteriforret­ning.

Grundl. i 1876 af C. Chr. Kurtzweil.

I 1926 overtaget af sønnen, Carl Johan Kurtz­weil (f. 1881) og i 1946 af dennes hustru, fru Johanne Kurtzweil (f. 1878).

Adresse: Ramsherred 34, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

"Kustos", se Kreaturforsikringsforening "Ku­stos".

 

Hans Kvist, gartneri, frugt- og grøntforretning.

Grundl. i 1878 af 1. Kvist (f. 1859, d. 1941).

I 1914 overtaget af Hans Kvist (f. 1885).

Adresse: Sankt Clemens Torv 6-8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. Kühl, stenhuggeri.

Grundl. i 1880 af C. P. Kühl (f. 1845, d. 1918).

Indehaver (siden 1914): sønnen, C. Kühl (f. 1885).

Adresse: Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Kyhl, isenkramforretning.

Grundl. d. 10. maj 1902 af Frederik Kyhl (f. 15. aug. 1875), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørregade 29, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kymeia A/S, kemisk-teknisk fabrik.

Grundl. d. 21. juni 1911 under direktion af O. P. Chri­stensen (f. 1876), der stadig er selskabets di­rektør.

Bestyrelsen består af direktøren sammen med overretssagfører Emil Nielsen (f. 1880), høje­steretssagfører Kjeld Rørdam (f. 1897) og di­rektør A. H. Torp-Pedersen (f. 1892).

Aktiekapitalen er på 400.000 kr.

Fabrikken fremstiller kemisk-tekniske pro­dukter, bl. a. de kendte CUPRINOL-produkter til imprægnering af træ, tekstilstoffer, fiske­net etc. og FLAMOL brandimprægneringsmid­ler m. v.

Adresse: Glentevej 61, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Kyster & Søn, skotøjsforretning.

Grundl. d. 23. april 1863 af Andreas Kyster.

Indehaver (siden 1898): sønnen, H. H. Kyster (f. 1867).

Adresse: Munkegade 3, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Anker Kyster's Eftf. ved Henrik Park. bog­binderi. Kgl. hofleverandør.

Grundl. d. 2. juni 1892 i Frederiksborggade nr. 48 af Anker Ky­ster (f. 1864, d. 1939); i 1894 flyttet til Svær­tegade nr. 3 og i 1944 til den nuværende adresse.

Den 1. dec. 1939 overtoges forretnin­gen af Henrik Park (f. 22. febr. 1918); i sep. 1949 indtrådte bogbindermester Bent Andreé i firmaet. Firmaet har specialiseret sig i frem­stilling af fint privatarbejde og adressemapper.

Adresse: Borgergade 14 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Kysters Efterfølgere A/S. kolonial en gros.

Grundl. i 1891 af Julius Kyster (d. 1917); efter dennes død købtes firmaet af Aage Vin­ther (f. 1875, d. 1944) og P. Daniel Petersen (f. 1. febr. 1872).

 

 

I 1944 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 600.000 kr.

Bestyrelsen består af ovennævnte P. Daniel

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage