Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 478
Pete - Pete 

  

Harald Petersen, købmandsforretning.

Grundl. i 1769. Nuværende indehaver: Aage Petersen (t: 1915).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Petersen & Søn A/S, bogbinderi og lædervarefabrik.

Grundl. d. 17. nov. 1845 af H. C. Petersen (f. 1820, d. 1900).

I 1947 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Direktion: sønnen, Harald Petersen (f. 1871) og sønnesønnen Sv. Langhoff Petersen (f. 1913).

Adresse: Flegmade 8, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hartmann Petersen, sadelmagerforretning.
Grundl. i 1870 og overtaget i 1912 af den nuværende indehaver, Hartmann Petersen (f.
1888).

Adresse: S-Strandvej 14, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Petersen & Co.'s Eftf., landbrugsmaskiner en gros & en detail;

Grundl. i aug. 1870 af Heinrich Christian Petersen (f. 1837, d. 1909).

Overtaget af Alfred S. Blom (f. 1863, d. 1949) i 1909 og af cand. jur. Jørgen Kiær (f.
1893) i 1934.

Adresse: Prags Boulevard 41, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. Petersen & Hansen, skræddermesterforretning.

Grundl. d. 1. juli 1896 af H. C. Petersen og P. Hansen (f. 1862, d. 19·32).

Indehaver siden 1932: Aage E. Hansen (f. 1894) (Medindehaver 1920).

Adresse: Frederiksgade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hedobald Petersen's Eftf., vinhandel.

Grundl. d. 25. aug. 1877 af Hedobald Petersen (f. 1851, d. 1935).

I 1918 blev forretningen overtaget af Lauritz Povelsen (d. 1934).

Efter dennes død videreføres forretningen af fru M. M. Povelsen som indehaver med sønnen, Algot Povelsen (f. 1907), som prokurist. Sidstnævnte optoges i 1940 som medindehaver.

Adresse: Store Kongensgade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henri Petersen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 31. jan. 1907 af Henri Petersen (f. 1869), der fremdeles er medindehaver af forretningen, med sønnen, Henri E. Petersen (f. 1891), som medindehaver.

Adresse: Søndergade 8, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henrik Petersen, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 12. okt. 1911 af Henrik Petersen (f. 1883), der fremdeles er indehaver af

forretningen.

Adresse: Peder Skrams Gade 16 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERMAN. N. PETERSEN & SØN

Pianofabrik, er grundlagt 18. Sept. 1849 af Herm. N. Petersen (f. 1815, d. 1902) som i 1889 overdrog Forretningen til sin Søn, Herm. N. Petersen jun (f. 1867), samtidig med at overstående Firmanavn opstod.

Adresse: Bredgade 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hjalmar Petersen's Eftf. ved A. H. Allow, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 25. maj 1889 af Alfred V. Christensen (d. 1936).

I 1918 overtaget af Hjalmar Petersen (f. 1882) og i 1947 af A. H. Allow (f. 1908).

Adresse: Vesterbrogade 137, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. Hjalmar Petersen's Eftf., Erik Kongsbak, ostehandel.

Grundl. i 1889 i Store Kongensgade nr. 8 i kælderen af Hjalmar Petersen.
Ca. 1900 flyttet til Store Kongensgade nr. 2 og i sept. 1917, efter ombygning og udvidelse, flyttet tilbage i nr. 8.

Den l. april 1905 overtaget af Jacob Kongsbak (f. 7. jan. 1880) og d. l. okt. 1933 overgået til dennes søn.: den nuværende indehaver, Erik Kongsbak (f. 8. maj 1907).

Adresse: Store Kongensgade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger Petersen, buntmagerforretning.

Grundl. d. 7. sept. 1881 af Frantz Petersen (f. 1853, d. 1922).

Den 7. sept. 1916 overtaget af Holger Petersen (f. 1889).

Adresse: Rosensgade 43, Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aktieselskabet Holger Petersen.

Grundl. d. 9. juni 1868. Firmaets grundlægger Holger Petersen blev født d. 9. juni 1843 på gården Laage ved Vejle.

På sin 25 års fødselsdag d. 9. juni 1868 løste han borgerskab og etablerede sig som grosserer i Kbhvn.


Forretningen omfattede fra første færd alt, hvad der falder ind under manufaktur-korte-
varer, bånd, lidser, nåle, tråd, garn etc., og disse artikler er fremdeles en af hjørnestenene i firmaets virksomhed.

Holger Petersen

 

 

Firmaet havde tørst til huse i lejede lokaler Nygade nr. 9, men da pladsen her hurtigt blev for trang, flyttede forretningen året efter til Købmagergade nr." 9.

I 1888 erhvervedes ejendommen Købmagergade nr. 44, som efter en ombygning i 1889 blev firmaets hjemsted.

I tidens løb måtte de forskellige lejere vige pladsen, og firmaet lægger nu beslag på
al plads undtagen stueetagen, som var og stadig er udlejet.

I 1916 erhvervedes naboejendommen Købmagergade nr. 46, som nu til dels er taget i brug af forretningen.

I 1878 oprettede Holger Petersen i forbindelse med broderen John Petersen (f. 1846, d.
1933) "Holger Petersens Fabrik", som oprindelig lå i Store Kongensgade. men nu efter
gentagne udvidelser og flytninger er beliggende Tagensvej nr. 85 og omfatter kamgarnsspinderi, båndvæveri, fletteri, farveri og strømpefabrikation. Alle på fabriken fremstillede varer leveres til hovedforretningen til videreforhandling.

I Stockholm oprettedes i 1886 under navnet "Holger Petersens Handels och Fabriksaktiebolag" en lignende en gros forretning som hovedforretningen i Kbhvn., og i 1893 fulgte grundlæggelsen af bånd- og blondefabrikken: fabriksaktiebolaget "Skandinavien" Malmø, Omtrent samtidig med afslutningen af den første verdenskrig optog firmaet trikotage og strømper, hvilket medførte en betydelig udvidelse af virksomheden.

I 1895. optoges grundlæggerens to fætre, Andreas Petersen (f. 1850, d. 1937) og Peter Petersen (f. 1857, d. 1923), og efter Holger Petersens død i 1917 optoges i 1919 hans . nevøer,

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage