Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 244
Hess - Hill
 

Hesselager Apotek.

Oprettet d. 8. juli 1870. Apotekets første indehaver var Christian Fre­derik Thaning (f. 1821, d. 1909). Indehaver (siden 1941): Richard Gottlieb (f. 1890).

Adresse: Hesselager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. Hestbech &. Co. A/S, papirforretning en gros, maskinposefabrik og akcidenstrykkeri.

Grundl. i 1896 i Lemvig af F. Hestbech (d. 1929), der i 1904 startede firmaet i Aalborg med A. Sørensen (f. 1879) som medindehaver.

Lemvig-firmaet nedlagdes i 1916.

I 1910 om­dannet til et aktieselskab.

Nuværende direktør: ovennævnte A. Sørensen.

Adresse: Vesterå 14, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Hestbek, bogtrykkeri.

Grundl. d. 8. okt. 1907 af E. Hestbek (f. 1881), der fremdeles er indehaver af trykkeriet.

Siden 1943 har sønnen, Johannes Hestbek (f. 1914), været knyttet til virksomheden.

Adresse: Badstuegade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Hestbek, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 31. okt. 1908 af Niels Martin Hest­bek (f. 1873, d. 1942).

I 1942 overtaget af Mar­tin Hestbek (f. 1904).

Adresse: Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eiler Hestrup, bryggeri.

Grundl. i 1891 af Peter Holm. I 19.47 overtaget af Eiler Hestrup (f. 1910).

Adresse: Mejerigade 15, Vraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. J. Hey, isenkram-, køkkenudstyrs-, glas­ og porcelainsforretning en gros og en detail.

Grundl. i 1880 af Carl Østergaard.

Fra 1911 var Chr. J. Hey (f. 1880, d. 1944) indehaver.

I 1944 overtaget af fru L B. Klint.

Adresse: Vester gade 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Heyde's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1895 af C. F. Heyde.

Indehaver (siden 1923): N. Engberg (f. 1891).

Adresse: Frederiksholms Kanal 4 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PHILIP W. HEYMAN

Philip W. Heyman (f. 1837, d. 1893) etablerede sig i 1858 sammen med en Kompagnon, der udtrådte et par År senere; anlagde i 1866 i Forbindelse med H. Puggaard & Co. ”Kbhvns”. Svineslagteri”, at hvilket han blev Eneejer i Slutningen af 1870érne; foranledigede i 1873 Stiftelsen af A/S ” Tuborg Fabrikker ”, hvis Ledelse han efter et Par Års Forløb overtog og derefter indehavde til sin Død.

Efter hans Død blev hans Enke, Hanne Emilie Heyman, født Adler, Indehaver af Firmaet ”Philip W. Heyman”, og i 1894 indtrådte Sønnen, Aage Philip Heyman, som Medindehaver. Firmaet har i Årenes Løb bygget eller overtaget: Maribo Svineslagteri, Engelska Svineslagteriet (i Malmø), Engelska Svineslagteriet (i Tomelilla), Varde Svineslagteri, Fyns Svineslagteri (i Assens), Hjørring Svineslagteri, Vejle Amts Svineslagteri og Skjelskør og Omegns Svineslagteri. Af disse er af Firmaet senere solgt Slagterierne i Maribo og Tomelilla, og de 5 sidste omdsnnedes i Året 1897 til A/S De danske Svineslagterier.

I 1901 oprettedes en Filial i Melbourne i Australien, hvortil senere knyttedes 3 Mejerier i Staten Victoria.

Firmaet i Kbhvn. Har som Virksomhed Pakning af dansk Smør i Dåser, Fabrikation af Bacon og Skinker samt Tørring af Klipfisk for Eksport til Troperne, Eksport af Tuborg Øllet m. m.

Adresse: Strandboulevard 134, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Philip W. Heyman A/S.

Philip W. Heyman (f. 1837, d. 1893) etable­rede sig i 1861; efter hans død førtes firmaet videre af hans enke, Hanne Emilie Heyman, f. Adler (f. 1839, d. 1917) og hans søn, Aage Philip Heyman (f. 1869); efter moderens død i 1917 overtog Aage Heyman firmaet og var dets leder indtil 1926.

Samme år blev virksomhe­den omdannet til et aktieselskab.

Den nuværende bestyrelse består af: gros­serer Viggo Stilling-Andersen, direktør Tage Hestbech, der er formand, og fuldmægtig E. Reck-Magnussen.

Nuværende direktør: ovennævnte Tage Hest­bech.

Philip W. Heyman foranledigede i 1873 stif­telsen af A/S Tuborgs Fabrikker, hvis ledelse han efter et par års forløb overtog og som han varetog indtil sin død.

Firmaet har i årenes løb oprettet en række svineslagterier såvel her i landet, som i Sverige, men har senere afhændet disse. Endvidere var det et af de første firmaer, der påbegyndte pakning af smør i dåser, og såvel af denne vare som af kødkonserves har firmaet haft en meget betydelig eksport til alle dele af jord­kloden.

Firmaets produktion af grøntkonserves, mar­meladesaft, camemberost m. m. danner grund­laget for en omfattende forretning i indlandet.

Adresse: Strandboulevarden 130, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hilbert's Smede- og Maskinværksted A/S.

Grundl. d. 4. maj 1904 af et aktieselskab un­der direktion af N. F. Hilbert (d. 1916). Nu­værende direktør: Elisabeth Hilbert (f. 1878).

Adresse: Østbanegade 181, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Hillers, Sjællands Jern- & Staalfor­retning.

Grundl. i 1830 af Henrik Rasmussen (f. 1805, d. 1891).

Indehavere (siden 1918): brødrene J. F. B. Hillers (f. 1888) og K. T. Hillers (f. 1893).

Adresse: Løvegade 9-11, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Andelsslagteri.

Oprettet i 1896 som aktieselskab under navnet Hillerød Svineslag­teri.

Omdannet til andelsselskab i 1914 under det nuværende navn.

Direktør (siden 1934): Viggo H. Søholt (f. 1896).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Barnevognsfabrik & Sportsmagasin.

Grundl. i 1868 af Lars Peter Larsen (f. 1843, d. 1904).

Indehaver (siden 1947): Harry Ehlers Kaiser (f. 1913).

Adresse: Nordre Jernbanevej 10, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Cementstøberi ved Henry Kabell.

Grundl. i 1898 af F. Kielberg (f. 1838, d. 1911).

I 1924 overtaget af Henry Kabel! (f. 1881, d. 1947) og i 1947 af Ebba Kabell.

Adresse: Præstevænget, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød & Omegns Bank A/S.

Grundl. d. 12. aug. 1898.

Nuværende direktion: E. H. L. Han­sen (f. 1888) og P. F. Mengel Thomsen (f. 1886).

Adresse: Slotsgade 16, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Teglværk.

Grundl. i 1891.

Nuværen­de indehaver: A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker (se dette).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Trælastforretning ved O. Lewinsky.

Grundl. d. 31. dec. 1880 af Viggo C. Le­winsky (f. 1855, d. 1936) som grovvare- og kolonialforretning.

I 1893 optoges trælast og handel med bygningsartikler, og i 1899 afsto­des kolonialforretningen. Fra 1920 var O. Th. Lewinsky (f. 1885, d. 1948) indehaver. Nuvæ­rende indehaver: fru O. Lewinsky Cf, 1892).

Adresse: Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hillerød Uldvarehus.

Grundl. i 1897 af Jens Andersen (f, 1871). Overtaget i 1908 af A.' Frederiksen (f. 1882) og i 1949 af Søren Bruun (f. 1895).

Adresse: Ankerhus, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage