Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 245
Hill - Hinr

 

Hilligsøe, Køedt & Co., grosserere, manufak­turhandel og fabrika­tion.

Grundl. i 1875 af Aug. Hilligsøe (d. 1896), P. A. Paulsen (d. 1901) og A. Peschcke Køedt (f. 22. sept. 1845, d, 1929). 1880 oprettedes detailforretningen "Mes­sen" (firmanavn: Mes­sen, Hilligsøe, Køedt & Co.).

 

     

A. Peschcke Køedt      A. Wagner Smitt

 

I 1923 indtrådte A. Wagner Smitt (f. 6. juni 1883) som medin­dehaver af firmaet; fra 1929-44 var sidstnævn­te eneindehaver; i 1944 optog han Axel Thom­sen (f. 25. juli 1894) og S. Wagner Smitt (f. 21. april 1915) som A. Wagner Smitt medindehavere.

Adresse: Købmagergade 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Børge Hilmer, blomsterforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1904 af Børge Hilmer (f. 1870), der stadig er indehaver qf forretningen.

Adresse: Hammerichsgade 7, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dagbladet Himmerland.

Grundl. d. 1. okt. 1855 som Hobro Avis af redaktør Johansen (d. 1888).

I 1898 overtoges bladet af F. Aubeck (f. 1864), der i 1911 solgte det til J. P. Nee­rup (f, 1874, d. 1946), der var udgiver og redaktør til 1918.

I 1918 overgået til et aktie­selskab bestående af 700 venstremænd.

Den 1. jan. 1933 solgtes bladet til redaktør Carl Ras­mussen (f. 1895).

Den 1. okt. 1945 overtoges bladet af Aalborg Amtstidende.

Redaktør: J. Sondrup; forretningsfører: Axel Petersen.

Adresse: Skibsgade 3, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Hincheli, isenkramforretning:

Grundl. i 1892 af N. J. Fries. Overtaget i 1904 af Chr. Hincheli (f. 1867).

Adresse: Akseltorv, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Charles Hindborg A/S, papirforretning en gros.

Grundl. d. 24. juli 1887 af Charles Hind­borg (f. 1850, d. 1934).

I 1929. omdannet til aktieselskab.

Nuværende direktør og bestyrel­sesformand: grundlæggerens søn, P. Aa. Hind­borg (f. 1884).

Adresse: Nørrebrogade 7, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hindenburg's Eftf. A/S, trælasthandel.

Grundl. d. 27. dec. 1864 af Albert Thorvald Hinden­burg (f. 1839, d. 1906). Omdannet til aktiesel­skab i 1943.

Nuværende direktør: Waldemar C. Draggard (f. 1883).

Adresse: Rentemestervej 56, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fedder Hindrichsen A/S, købmandsforretning en gros.

Grundl. i 1755 af Fedder P. Hindrich­sen.

Omdannet til aktieselskab i 1947. Nuvæ­rende direktør: fru Annelise Hindrichsen.

Adresse: Højer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. HINDSBERG

Flygel- og Pianofabrik, er grundlagt 1853 af Ludvig Wulff, ved hvis Død i 1878 Fabrikken overdroges til H. Hindsberg (f. 1846) under Firma Ludvig Wulff´s Eftf., hvoraf han er Eneindehaver, og som han nu fører under eget Navn.

Adresse: Bredgade 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kristian Hindsberg, guldsmedeforretning.

Grundl. i, 1875 af V. V. Rechendorff.

Indehaver (siden 1930): Kristian Hindsberg (f. 1881).

Adresse: Frederiksborggade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rasmus D. Hinge & Sønner, blikkenslagerfor­retning.

Grundl. d. 1. marts 1910 af Rasmus D. Hinge (f. 1878).

I 1945 overtaget af sønner­ne, Rudolf R. Hinge (f. 1913) og Harald R. Hinge (f. 1917).

Adresse: Klosterport 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frantz Hingelberg, kgl. hof-juvelér.

Grundl. d. 1. maj1897 af Frantz Hingelberg (f. 1871, d; 1919).

Fra 1919 til 1924 var grundlæggerens enke, fru Ninna Hingelberg (f. 1877), indeha­ver.

Siden 1924 har sønnen, Vilhelm Hingel­berg (f. 1899), været indehaver, fra 1949 med sønnen Frantz Jørn Hingelberg (f. 1925) som prokurist.

Kunstnerisk medarbejder: Svend Weihrauch. Fabrikation og forhandling af guld- og Sølv­varer. Import og export. Egne frembringelser sælges ikke til videreforhandling i Danmark. Er i København repræsenteret af Den Perma­nente Udstilling, Vesterport. The Royal Co­penhagen Porcelain Co. Ltd., 6, Old Bond Street, London, har eneret for England.

Fir­maets sølvarbejder er i udlandet kendt gen­nem udstillinger i Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Amerika, hvor de er be­lønnet med høje udmærkelser.

Flere sølvarbejder er erhvervet af Det danske Kunstindustrimuseum, Victoria & Albert Musæet i London, og tillige er et enkelt styk­ke erhvervet af Grässi Musæet i Leipzig.

Den 12. april 1948 fik firmaet prædikat af kgl. hof-juvelér.

Adresser: butik, kontor og guldsmedie: Store Torv 5, Århus;

               sølvsmedie: Åboulevarden 18, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hingsteforsikringsforeningen Danmark.

Grund­lagt d. 9. okt. 1869 i Århus af en kreds af landmænd og hingsteejere. Foreningen blev oprettet med det formål at yde erstatning ved dødsfald, men senere gik man over til at yde delvis erstatning, hvor en hingst måtte erklæ­res uskikket til fortsat avlstjeneste.

I 1934 ud­videde selskabet sin virksomhed til også at omfatte hopper, som ikke kunne optages i de lokale sogneforeninger til fuld værdi.

Bestyrelsens formand er (siden 1928): fh. gårdejer Adolf Kjærgaard (f. 1877), Holstebro.

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Hinrichsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1910 af P. Hinrichsen ·(f. 1883), der fremde­les er indehaver af forretningen.

Adresse: Revvej 7, Korsør:

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage