Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 243
Hers - Hess
 

Herskind & Wulff's Eftf., Olaf Andersen, ke­delrensningsfirma.

Grundl. d. 10. juli 1909 af A. C. Herskind og Axel Wulff.

Indehaver (si­den 19,35): Olaf Andersen (f. 1891).

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Hersnæs, bageri og konditori.

Grundl. d. 18. april 1873 af Joh. F. Hermansen (f. 1846, d. 1911).

Indehaver (siden 1949): C. Hersnæs (f. 19iO).

Adresse: Søndergade 30, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hertz' Annoncebureau, Albin Hansen.

Grundl. d. 1. okt. 1910 af bogtrykker Poul Hertz.

Nu­værende indehaver: Albin Hansen.

Adresse: Borgergade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERTZ´s BOGTRYKKERI

Er grundlagt 18. Oktober 1828 i Vejle af Hertz (f. 1790, d. 1854), efter hans Død overtoges det af Sønnen, Wilhelm Hertz (f. 1834, d. 1900), der i 1895 overdrog det til Sønnen, Poul Hertz (f.1870), som nu er Eneindehaver. I 1905 solgtes det til Bogtrykkeriet børende Blad ”Vejle Amts Avis” og Firmaet flyttede til Kbhvn.

Adresse: St. Pederstræde 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hertz's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 18. okt. 1828 i Vejle af Sylvester Hertz (f. 1790 i Kbhvn., d. 1854). Efter hans død overtoges trykkeriet af sønnen, Wilhelm Hertz (f. 1834, d. 1900), der i 1895 overdrog det til sin søn, Poul Hertz (f. 1870, d. 1939). Efter sidstnævntes død er den­nes enke, Ellen Hertz (f. 1895), eneindehaver af virksomheden.

I 1905 solgtes det til bogtrykkeriet hørende blad "Vejle Amts Avis", og firmaet flyttede til Kbhvn.

I 1911 påbegyndte Hertz's Bogtrykkeri udgivelsen af ugebladet "Verden og Vi", der solgtes i 1918.

Adresse: Bogtrykkergaarden, Snorresgade 22, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HERTZ´s GARVERI OG SKOTØJSFABRIK, A/S

Er grundlagt 4. Dec. 1821 af Abraham Hertz (f. 1800, D. 1875) som Garveri. Forretningen overgik i 1869 til Sønnen, M. Hertz (f. 1836). I 1897 omdannedes den til et A/S.

Skotøjsfabrikken trådte i Virksomhed i 1898. I 1906 udvidedes Virksomheden ved Overtagelse af hele Aktiekapitalen i A/S Kbhvn.s Fodtøjsfabrik ved M. Goldstein.

Adresse: Citygade 22. Fabrik: Jagtvej 211, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hertz Garveri og Skotøjsfabrik A/S, se A/S M. J. Ballins Sønners og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BERNHARD HERTZ

Guldvarefabrik, er grundlagt 1858 af Bernhard Hertz (f. 1834, d. 1908); hans Nevø, Georg E. Hertz (f. 1867), indtrådte i 1892 i Firmaet og blev Eneindehaver 1908.

Adresse: Store Kongensgade 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Bernhard Hertz A/S, guldvarefabrik.

Grundl. i 1858 af Bernhard Hertz (f. 1834, d. 1908); hans nevø, Georg E. Hertz (f. 1867), indtrådte i firmaet i 1892 og blev eneindehaver i 1908.

Omdannet til aktieselskab i 1922.

Nuværende direktion: F. C. Høøk (f. 5. sept. 1885).

Firmaet driver fabrikation og en gros han­del med guld, Sølv og duble, og er et af de førende firmaer i branchen.

Adresse: Store Kongensgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Hertz, lædervarefirma en gros.

GrundL d. 2. jan. 1904 af brødrene E. E. Hertz og J. P. Hertz. Efter sidstnævntes død i 1940 fortsat af enken, fru Caroline Marie Hertz, der i 1946 optog J. V. Hertz (f. 1901) og K. B. Hertz (f. 1908) som medindehavere.

Adresse: Købmagergade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eduard Hertz & Co.'s Eftf. kolonial-, kaffe og konserves en gros.

Grundl. i 1865 af Eduard Hertz.

Indehaver (siden 1942): A. Petersen.

Adresse: Harsdorffsvej 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. F. Hertz's Boghandel ved Hans Tofte.

Grundl. d. 1. maj 1839 af Fischer Hertz (f. 1813, d. 1897).

Nuværende indehaver: H. P. Tofte (f. 1889).

Adresse: Slotsgade 22, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frederik Hertz, grossererforretning (klædeva­rer).

Grundl. d. 16. juli 1901 af Frederik Hertz (f. 1877, d. 1941).

I året 1941 overtaget af hans sønner, O. Hertz (f. 1913) og Erik Hertz (f. 1911) sammen med W. Bachmann (f. 1898).

Adresse: Vognmagergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Hertz, grossererfirma.

Grundl. d. 23. jan. 1906 af Martin Hertz (f. 1877, d. 1945), efter hvis død forretningen videreføres af søn­nerne, K. B. Hertz (f. 1906) og V. Hertz (f. 1915).

Adresse: Christian d. 9des Gade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

PETER HERTZ

Guldsmedefirma, er grundlagt 1834 af P. Hertz (f. 1811 d. 1885), der i 1878 overdrog Forretningen til sine 2 Sønner, Sally Hertz (f. 1844, d. 1896) og Jacob Hertz (f. 1846), der nu er Eneindehaver såvel af dette Firma som af Sølvvarefabrikken S. & J. Hertz, oprettet 1875 af de 2 Brødre.

Adresse: Kjøbmagergade 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Peter Hertz, guldsmedefirma, kgl. hof-leve­randør.

Grundl. d. 29. nov. 1834 af P. Hertz (f. 1811, d. 1885).

Indehaver (siden 1945): Jo­han A. Hertz (f. 1876) (medindehaver 1917).

Adresse: Købmagergade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. HERTZ & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1853 af Salomon Hertz (f. 1830, d. 1904), som virkede i Firmaet Hammershøj & Herts indtil 1857, derefter alene. Hans Søn, Carl Henrik Hertz, der i 1884 blev optaget som Kompagnon i Forretningen, er Eneindehaver efter Faderens Død.

Adresse: Gammel Torv 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Vilh. Hertz, urtekramforretning.

Urtekramfor­retningen i Rådhusstræde nr. 10 er over 135 år gammel.

Fra 1859-89 var dens indehaver Ludvig Kongsted, fra 1889-98 Fritz Paustian og siden d. 1. aug. 1898 Vilh. Hertz (f. 1873).

Adresse: Rådhusstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Hertzum's Eftf., købmandsforretning.

Den 1. september 1892 overtaget af August Hertzum (f. 1867, d. 1935).

Efter grundlægge­rens død fortsattes forretningen af hans enke, fru Anna Hertzum (f. 1873).

I 1944 overtaget af Kaj Lykke Spangsberg (f. 1907).

Adresse: Torvegade 4, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. M. Hess' Fabrikker A/S, jernstøberi, fabri­kation af ovne, komfurer, badekar m. m.

Grundl. af Christian Martin Hess (f. 1851, d. 1929), der d. 1. april 1876 overtog jernstøber Rasmussens lille støberi i Grønnegade i Vejle.

I 1919 omdannet til aktieselskab med grund­læggeren som formand for bestyrelsen. Direk­tionen bestod af C. M. Hess' søn, Harald Hess (f. 1891) og Martin Sørensen (f. 1875, d. 1939).

Nuværende direktion: ovennævnte Harald Hess, Jørgen H. Falck (f. 1881) og C. Kielle­rup (f. 1904). (Se tillige Matthiessen & Ditt­mann A/S).

Adresse: Grønnegade 18, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Hess, manufakturforretning.

Grundl. i sept. 1893 af Ludvig Fangel (f. 1867, d. 1937).

I 1923 overtaget af Emil Hess (f. 1892).

Adresse: Nørregade 64, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. S. Hess & Søn A/S, fabrikation af kami­ner, ovne, komfurer og bygningsstøbegods.

Grundl. d. 20. akt. 1852 af Jørgen Svendsen Hess (f. 1824, d. 1878).

Overgået til aktiesel­skab i 1904. Nuværende direktion: civilinge­niørerne Harald Hess (f. 1891) og Jørgen Henrik Falck (f. 1881) samt C. E. Kiellerup (f. 1904).

Adresse: Algade, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage