Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 544
Silk - Silv
 

Silkeborg-Herning og omliggende Teglværkers Salgskontor, A.m.b.A.,

stiftet den 1. maj 1933 for varetagelse af salget for følgende 10 teglværker:

Lysbro Teglværk, (grundlagt 1870);

Bøgild Teglværk (grundlagt 1870);

De forenede Teglværker, Lysbro (grundlagt 1900);

Gjern Teglværk, Gjern;

Vinderslev Teglværk, Kjellerup;

De forenede midtjydske Teglværker,

Herning; I/S Bjødstrup Teglværk,

Hammerum; A/S Højriis Teglværk,

Ikast; Paarup Teglværk,

Paarup; Visgaard Teglværk,

Sinding pr. Herning.

Bestyrelsen består af direktør H. N. Abildskov Pedersen, der er formand, direktør O. L. J. Rud, der er næstformand, teglværksejer E. Poller, teglværksejer H. P. Fischer og teglværksejer F. Frandsen.

Direktør siden selskabets stiftelse i 1933: Chr. Glass (f. 6. juli 1900).

Adresse: Torvet 6, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Jern- & Staalforretning A/S.

Grundl. i 1888 som en afdeling i en stor blandet forretning, der var oprettet af købmand Carl Høgh, Omdannet til aktieselskab i 1943. Aktiekapital: 1 mill. kr. Direktør: C. B. Jensen.

Adresse: Staalgaarden, Nygade 20-24, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Maskinfabrik, Zeuthen & Larsen
(specielt fabrikation af mejeri- og margarinemaskiner).

Grundl. i 1854 af fabrikant Stallknecht.

I 1919 omdannet til et kommanditselskab.

Nuværende ansvarlige deltagere: Martin Larsen (f. 1874), Charles Zeuthen (f. 1887)
og Richard Zeuthen (f. 1891).

Adresse: Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Materialhandel, A. Kruse.

Grundl. i 1851 af Thomas Ths. Sabroe. Indehaver siden 1918: A. Kruse (f. 1893).

Adresse: Torvet 9, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Skotøjsmagasin.

Grundl. ca. 1875 af P. Soelberg.

I 1914 overtaget af Magnus Theibel (f. 1884), som i 1946 optog sønnen,

Hans Theibel (f. 1911) som medindehaver.

Adresse: Søndergade 15, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Social-Demokrat.

Oprettet d. 1. jan. 1898; det første nr. af bladet udkom d. 1. juli 1900.

Bladets første redaktør var Jacob Christensen (d. 1924).

Redaktør siden 1949: Hans Rishøj.

Adresse: Estrupsgade 12, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Ørne Apotek.

Grundl. i 1842 i Them og i 1856 flyttet til Silkeborg. Apotekets første indehaver: C. F. Nielsen (f. 1807, d. 1865).
Indehaver (fra 1950): frk. Louise Eriksen.

Adresse: Vestergade 9, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SILKEHUSET, FH. J. R. SCHJELDRUP´s EFTERFØLGER

I 1849 etsblerede J. R. Schelderup sig som Dilke- og Klædehandler. Efter hans Død i 1866 gik Forretningen over til Hans Dahl, der førte den under Firmanavnet J. R. Schjelderup´s Efterfølger, som i 1873 optog sin Søn Lauritz Dahl (f. 1848) som Kompagnon; denne fortsatte Forretningen efter Faderens Død 1877, i et Par Aar i Forbindelse med Moderen, senere alene. I 1896 forandres Firmanavnet til Silkehuset, fh. J. R. Schjelderup´s Efterfølger, og i 1903 omdannedes Forretningen til A/S.

Adresse: Vimmelskaftet 39, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Silkehuset, fh. I. R. Schjelderup's Eftf. og K. G. Halby A/S.

Grundl. d. 9. okt. 1849 af I. R. Schjelderup (f. 1819, d. 1866).

Omdannet til aktieselskab i 1903. Aktiekapital: 675.000 kr.

Direktør fra 1930: Anker Holm (f. 1896).
Adresse: Vimmelskaftet 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. P. Sillehoved A/S, manufakturforretning m. m.

Grundl. 12. nov. 1903 af S. P. Sillehoved (f. 1877).

Aktieselskab fra 1. jan. 1950.

Adresse: Store Torv 2, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sillesen & Knudsen, hude- og skindforretning.
Grundl. d. 1. nov. 1896 af Ingvard Sillesen.
Nuværende indehaver: sønnen, Alfred Sillesen (f. 1899).

Adresse: Brogade 9, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Akts. Silvan.

Stiftet d. 16. febr. 1899 ved sammenslutning af Københavns Pakkassefabrik,
maskinsnedkerfirmaet L. V. Holm &
I. C. Nielsen samt A/S Dansk Export Snedkeri Fabrik.
Det begyndte sin virksomhed d. 27. april 1899.

Den første bestyrelse bestod af bankdirektør
Axel Heide, fabrikejer Lind og grosserer V. Bookelund samt overretssagfører Wollf, som
juridisk konsulent, og senere tiltrådte L. V. Holm, I. C. Nielsen, grosserer Karl N.

Frederiksen, Ernst Brandt og Albert Bülow.

Af senere bestyrelsesmedlemmer kan nævnes bankdirektør P. Reyn, der i en årrække

fungerede som selskabets formand og grosserer Harald Kjær.

Nuværende bestyrelse: selskabets direktør, P. Christiansen (f. 1883), vekselerer

A. Thorup Hansen (f. 1896), direktør Georg Jensen (f. 1894), grosserer Poul Just (f. 1877) og bankdirektør Thorkild Maare (f. 1894).

Selskabets direktør, P. Christiansen (f. 3. sept. 1879), har beklædt denne stilling siden 1922.

Selskabet, der fører en udstrakt byggevirksomhed, havde oprindelig til huse i Sundkrogsgade (Århusgades forlængelse), men i 1927 flyttedes virksomheden til vagtelvej
nr. 21 på Frederiksberg, hvor selskabet overtog maskinsnedkeriet "Phønix" ejendom og fabrik.

 

P. Christiansen

 

Aktiekapitalen er 1.000.000 Kroner.
Firmaet beskæftiger sig tillige med fabrikation af butiks- og kontorinventar, og har blandt

 

 

A/S Silvan, Vagtelvej nr. 21

 

 

andet leveret bygningsarbejde og inventar til Østasiatisk Kompagni, Privatbanken,

Gutenberghus m. fl. Der beskæftiges nu ca.400 mand.

Adresse: Vagtelvej 21, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage