Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 564
Spar - Spar
 
 Sparekassen for Lyngby og Omegn.

Stiftet d. 29. sept. 1898 af en kreds af Lyngbys borgere.
Den første forretningsfører var købmand Laurits Møller. Efter hans død i 1924
tiltrådte den tidligere kasserer, Rich. Nielsen som direktør,
Siden 1939 har K. Bolwig (f. 1895) været sparekassens direktør.

 

Sparekassen for Lyngby og Omegn

 

Tilsynsrådet består nu af tømrermester R. Hegelund Christensen, formand, handelsgartner Rostgaard Andersen, maskinmester Chr. Christensen, fh. sognerådsformand Ingv. Nørgaard, murermester E. P. Olsen, plantageejer Aage Piper og købmand Emil H. Rasmussen.

Filialer: Holte Sparekasse (oprettet 1944)
og Bagsværd Sparekasse (oprettet 1949).

Adresse: Lyngby Hovedgade 17, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn.

Grundl. d. 12. jan. 1821.

Nuværende formand for tilsynsrådet: købmand Peter Hansen.

Nuværende direktør: O. Tästensen (f. 1903).

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Løkken og Omegn.
Grundl. d. 29. sept. 1871.

Nuværende direktør: Carl Enevoldsen (f. 1915).

Adresse: Løkken.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Mariager Købstad og Omegn.
Grundl. d. 3. nov. 1853.

Direktør (siden 1946): overlærer S. Nielsen (f. 1889).

Adresse: Mariager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen i Marstal.

Grundl. d. 28. febr. 1822 af 32 af byens borgere og begyndte sin virksomhed d. 9. marts s. å. med en indskudskapital af 82 rdl.; indskudskapitalen er nu 17 mill. kr. og reserverne 3 mill. kr.
Den nuværende ledelse består af et tilsynsråd samt en direktion; direktionen består af fhv. bankbestyrer, cand. polit. K. Knudsen (f. 1898) og L. M. Andersen (f. 1898).

Adresse: Kirkestræde 5, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Middelfart og Omegn, er oprettet i 1853 af "Foreningen til trængende Haandværkeres og Andres Understøttelse" (stiftet 1840).

Sparekassens overskud tilfaldt oprindelige denne forening, og renterne deraf uddeltes i årlige understøttelser til trængende medlemmer, men efter sparekasseloven af 4. okt. 1919 går overskuddet til et reservefond.

Sparekassen ledes af et tilsynsråd, bestående af: malermester A. N. Hansen (f. 1878), formand, borgmester Ehlert Nielsen (f. 1874),
tømrermester R. E. Tønnesen (f. 1878),

handelsgartner H. J. Larsen (f. 1872),

vognmand H. Berthelsen (f. 1895),

malermester G. Th. Schwaner (f. 1878) og

overretssagfører E. Ejlersgaard (f. 1879),

samt af direktionen: E. B. Poulsen (f. 1909).

Adresse: Algade 62, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Landboere paa Møen.

Grundl. d. 20. juli 1867 af Frede Bojsen (f. 1841, d. 1926).

Bestyrelsen består af et tilsynsråd, hvis formand er gårdejer L. P. Chr. Larsen og hvis
næstformand er gårdejer Frede Bille, samt af en direktion bestående af exam. jur. frk. Agnes Rasch Hansen (f. 1893) (siden 1948), som er formand, og gårdejer V. Hansen, Nyborre (f. 1871).

Adresse: Storegade 47, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sparekassen for Nexø og Omegn.

Stiftet d. 1. maj 1866 af kaptajn O. E. Sonne (f. 1821, d. 1910) m. fl.

Direktør (siden 1933): N. E. S. Harild (f. 1892).

Adresse: Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn.
Grundl. d. 28. nov. 1866, da sparekassen åbnedes, efter d. 23. nov. s. å. at være stiftet på foranledning af "Borgerlige Forening".

Nuværende direktion: apoteker Chr. Høygaard-Nielsen (f. 1878), direktør E. Qvistorff (f. 1887) og gårdejer P. F. Larsen (Buus) (f. 1890).

Adresse: Skomagergade. Nibe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Nyborg By og Omegn.

Stiftet d. 2. marts 1847. Tilsynsrådets formand er tømrermester Otto Rasmussen (f. 26. marts

 


 

 

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage