Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 449
Næst - Nørl
 

Næstved Materialhandel A/S.

Grundl. ca. 1897 af Edw. Schou (f. 1875, d. 1939).

Omdannet til aktieselskab i 1943.

Bestyrelse: landsrets­sagfører J. Hansen Nielsen, direktør Peter Lund og civilingeniør K. R. Andersen.

Adresse: Ringstedgade 1, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Mineralvandsfabrik "Fortuna", Carl Sivertsen.

Grundl. i 1869 af cand. pharm. H. Milling.

Indehaver (siden 1934): Carl Sivert­sen (f. 1896).

Adresse: Gottliebsvej 12, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Svaneapotek.

Oprettet ved kgl. reso­lution af 1. okt. 1900, den første indehaver:

Carl Ludvig Petersen (f. 1854, d. 1907) fik be­villing d. 19. jan. 1901 og åbnede apoteket d. 18. jan. 1902. Efter hans død blev apoteket drevet af enken med Viggo Krarup Funch (f. 1871) som bestyrer til 1914.

Den 1. okt. 1914 overtog Chr. Vilh. Johnsen (f. 1860, d. 1927) apoteket, d. 20. jan. 19,28 Sofus Vilh. Christen­sen (f. 1868) og d. 1. aug. 1937 Louis Herskind (f. 1813, d. 1941).

Den 20. juli 1941 overtoges apoteket af Chr. Jacob Knudsen (f. 1890).

Adresse: Torvestræde 8, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Næstved Tidende (Venstreblad).

Grundl. d. 6. juli 1866 af typograf C. V. Petersen (f. 1832, d. 1905). der redigerede bladet indtil 1886, da sønnen, Regnar Peter­sen (f. 1859, d. 1912), blev redaktør.

I 1894 overtog denne tillige udgivelsen sammen med sin broder, Vic­tor Petersen (f. 1861, d. 1934).

Sidstnævnte blev efter Regnar Pe­tersens død eneudgiver med landbrugskandidat H. P. Olsen (f. 1869) som redaktør.

 

Næstved Tidende

 

Den 1. april 1917 overtoges bladet af et aktiesel­skab, hvis direktion består af Asger Olsen (f. 1903) (der er an­svarshavende redaktør siden 1943) og Vilh. Larsen (f. 1889) (der er ansvarshavende for­retningsleder siden 1917).

Formand for besty­relsen er sognefoged, gårdejer O. F. Olsen, Blangslev.

Adresse: Ringstedgade 13, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. C. Nøddelund & Sønner, blikkenslagerforret­ning.

Grundl. d. 22. jan. 1911 af Joh. Chr. Nød­delund (f. 1865, d. 1945).

I 1945 overtaget af sønnerne, Joh. Chr. Nøddelund (f. 1901) og Knud Nøddelund (f. 1901).

Adresse: Vester gade 7, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. D. Nønken, bogtrykkeri.

Grundl. i 1865 af J. Rasmussen.

I 1919 overtaget af I. D. Nønken (f. 1885).

Adresse: St. Rådhusgade 8, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vagn Nørballes Boghandel (Alfr. Clausens Eftf.), bog-, papir- og musikhandel.

Grundl. d. 1. aug. 1822 af Frederik Holm (f. 1798, d. 1850).

Indehaver (siden 1928): Vagn Nørballe (f. 1904).

Adresse: Storgade 11, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nørbech, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1905 af Chr. Nørbech (f. 1877), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Hostrupsgade 34, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Nørbjerg, gartneri.

Grundl. d. 1. okt. 1895 af Peter Holm (f. 1868).

Indehaver (siden 1924): Chr. S. P. Nørbjerg (f. 1893).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. Nørby, købmandsforretning.

Overtaget i 1905 af I. P. I. Nørby (f. 1873, d. 1948) og i 1948 af dennes enke, fru Martha Nørby (f. 1877).

Adresse: Asnæs.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Breinholt Nørgaards Ef t., Kai Eldal, papir en gros og bogtrykkeri.

Grundl. d. 18. aug. 1909 af Breinholt Nørgaard.

Indehaver (siden 18. febr. 1923): Kai Eldal (f. 1897).

Adresse: Overgade 12, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nørgaard, korn- og foderstofforretning.

Grundl. i 1910 af Chr. P. Nørgaard, der frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Domhusgade 2, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Nørgaard, bageri.

Grundl. ca. 1874, overta­get i 1921 af den nuværende indehaver, J. Nørgaard (f. 1886).

Adresse: Jyllandsgade 12, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lago Nørgaard ved K. Wedel Nørgaard. isen­kramforretning.

Grundl. i 1898 af Lago Nør­gaard (f. 1873, d. 1918).

Indehaver (siden 1936): K. Wedel Nørgaard (f. 1902).

Adresse: Smedegade 24, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørholm & Lemming, dørlukkerfabrik.

Grundl. d. 15. sept. 1862 af Niels Nørholm (d. 1898) som skrædderforretning, til hvilken virksom­hed der i 1871 blev knyttet et udsalg af sy­maskiner og fabrikation af dørlukkere.

I 1896 optoges sønnen, Niels Emanuel Nør­holm, i forretningen under firmanavnet N. Nørholm & Søn.

I 1918 indtrådte Kai Lem­ming (f. 1890) i firmaet og det nuværende firmanavn dannedes; i 1920 udtrådte N. E. Nørholm.

Adresse: Sankt Peders Stræde 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nørlem, snedkerforretning.

Grundl. i 1886 af Chr. Nørlem (f. 1856, d. 1936).

I 1915 opto­ges sønnen, E. Chr. Nørlem (f. 1889), som med­indehaver.

Denne overtog forretningen som eneindehaver i 1933. Forretningen er grund­lagt på den nuværende adresse.

Adresse: Larsbjørnsstræde 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf Nørlem, urmagerforretning.

Grundl. i 1875 af Chr. Brandt.

Indehaver (siden 1. jan. 1946): Olaf Nørlem (f. 1914).

Adresse: Frederiksborggade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage