Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 431
 

Kaj W. Nielsen, stenhuggeri.

Grundl. i 1895 af C. Numelin (d. 1923).

Indehaver siden 1924: Kaj W. Nielsen (f. 1901).

Adresse: Vesterbrogade 1, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Karen K. Nielsen, modeforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1872 af Anna Jørgensen (f. 1841, d. 1923).

Indehaver siden 1923: Karen Kirstine Nielsen (f. 1889).

Adresse: Ny torv 5, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kay Nielsen, herremagasin.

Grundl. ca. 1899 af H. P. Rasmussen (f. 1863, d. 1938).

Indeha­ver siden 1928: Kay Nielsen (f. 1899).

Adresse: Store Kongensgade 76, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. C. Nielsen A/S, træ- og finerhandel.

Grundl. d. 19. marts 1884 af K. C. Nielsen (f. 1854, d. 1908) , efter hvem sønnen, G. N. Nielsen (f. 1884), overtog forretningen.

I 1944 omdannet til et aktieselskab.

Direktion: ovennævnte G. N. Nielsen og fru A. Nielsen (f. 1896).

Adresse: Vesterbro 58, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Nielsen's Bødkeri og Træskæreri.

Grundl. d. 20. april 1875 af bødker Lars Nielsen (f. 14. jan. 1845, d. 12. april 1926).

I 1917 optog denne i virksomheden sine børn, frøken Elisabeth Sofie Nielsen (f. 7. febr. 1876), Johan Lorentz Nielsen (f. 18. aug. 1878, d. 1945)og Niels P. Nielsen (f. 1885), samt Charles Rasmussen (f. 1889) og Chr. Rudolf Christensen (f. 4. febr. 1880).

Charles Rasmussen udtrådte i 1926 af fir­maet; s. å. døde grundlæggeren, og firmaet fortsattes af de Øvrige 4 deltagere.

Niels P. Nielsen udtrådte i 1937 og Chr. R. Christensen i 1945; s. å. døde Johan Lorentz Nielsen.

Fra 1945 fortsættes virksomheden af ovennævnte Elisabeth Sofie Nielsen sammen med Johan Lorentz Nielsens børn, Fr. Vilh. Nielsen (f. 1910) og L. J. Nielsen (f. 1919).

Forretningen har en betydelig omsætning af drittelmateriale - der er firmaets specia­litet - og har i årenes løb oparbejdet eksport heraf.

Adresse: Frisegade 29-31, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Nielsen's Eftf., glarmesterforretning.

Grundl. d. 15. febr. 1877 af L. Nielsen (f. 1843, d. 1927).

Nuværende indehavere: grundlæggerens svigerdatter, Marie Øgaard Nielsen og sønne­søn, Rikard Øgaard Nielsen (f. 1897).

Adresse: Kronprinsessegade 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lars Nielsen & Søn, urmagerforretning.

Grundl. d. 24. okt. 1894 af Lars Nielsen (f. 1866, d. 1924).

Indehaver (siden 1924): sønnen, Poul Nielsen (f. 1892).

Adresse: Strandvejen 94, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 2. marts 1861 af Fr. G. L. Lindberg.

Den nuværende indehaver, Lauritz Nielsen (f. 1886), overtog forretningen 1914.

Adresse: Torvet 8, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lauritz Nielsen, Nyborg A/S.

Grundl. i 1846 af J. P. Winckler (f. 1800, d. 1886) under nav­net Winckler og Maegaard, fra 1863 fortsat af grundlæggerens søn, R. Winckler (f. 1832, d. 1904) og d. 17. okt. 1899 overtaget af brødrene. konsul Lauritz Nielsen (f. 1874) og Peter Niel­sen (f. 1868).

I 1904 grundlagdes en særlig af­deling for kul under firmanavnet Nyborg Kul­forretning A/S, for hvilken ovennævnte Peter Nielsen, blev direktør.

I denne virksomhed op­gik 1933 firmaet Jensen & Klein (grundl. ca. 1875) af konsul H. V. Clausen.

I 1942 sluttedes de to virksomheder sammen under navnet Lauritz Nielsen, Nyborg, A/S. Nuværende di­rektion: ovennævnte Lauritz Nielsen, oven­nævnte Peter Nielsen og Lauritz Nielsens svi­gersøn, konsul G. Klindt-Jørgensen.

Adresse: Strandvej 6, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. C. Nielsen, kolonialforretning en gros.

Grundl. i 1868 af Søren Nielsen (f. 1844).

In­dehaver (siden 1918): L. C. Nielsen (f. 1892).

Adresse: Rosenallé 3, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L C. Nielsen, mæglerfirma.

Grundl. i jan. 1867 af C. O. Jessen (f. 1820, d. 1903) og i 1900 overtaget af sønnen, G Jessen (f. 1859), der d. 15. okt. 1927 afstod forretningen til den nu­værende indehaver, L. C. Nielsen (f. 1894).

Adresse: Havnegade 45, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. C. Nielsen & Søn, smedeforretning.

Grundl. d. 2. juli 1902 af Lauritz Christian Nielsen (f. 1856, d. 1932).

I 1932 overtaget af sønnen, Hj. Emil Nielsen (f. 1884), der i 1942 optog sin søn, Carl Nielsen (f. 1915), som medindehaver.

Adresse: Sigurdsgade 35, Kbhvn., N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. P. Nielsen, maskinfabrik.

Grundl. d. 16. april 1898 af L. P. Nielsen (f. 1865, d. 1938).

Efter dennes død fortsatte s virksomheden af sønnerne, Jørgen Nielsen (f. 1898, d. 1945) og Carl Herluf Nielsen (f. 1916).

Sidstnævnte er efter broderens død i 1945 firmaets ene­indehaver.

Adresse: Farimagsvej 5, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. V. Nielsens Isenkramforretning.

Udskilt i 1895 fra det Grønvoldske handelshus og over­taget af tømmerhandler A. F. Tolderlund.

Nu­værende indehavere: enkefru L. V. Nielsen og E. Lysdahl Nielsen.

Adresse: Adelgade 33, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Nielsen A/S, manufaktur- og herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1898 af Martin Nielsen (f. 1865).

Omdannet til aktie­selskab d. 18. marts 1950 med Edv. Nielsen (f. 1903) som forretningsfører.

Adresse: Hovedgaden 23, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Nielsen & Bredgades Vognmandsforretning, Chr. Jørgensen's Eftf.

Grundl. i 1857 af P. C. Petersen. Denne overdrog i 1868 forretningen til Chr. Jørgensen (f. 1836, d. 1896), efter hvem den overgik til hans søn, H. P. Jørgensen (f. 1872, d. 1921). Efter dennes død solgtes den til Kaj Jorck-Jorckston.

I 1931 overtoges forretningen af M. Nielsen (f. 1890).

Adresse: Bredgade 40, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage