Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 453
Oden - Oden
 

nu, men kun i meget begrænset omfang, i stedet er fabrikken gået stærkt ind på alle slags cementvarer for kloak og bygningsbrug,

 

Odense Cementrør & Tagstensfabrik

 

såsom rør, trapper, terrazzo, imit. kalk- og sandsten, samt stuk.

Efter sidste ombygning i 1940 råder fabrik­ken nu over 1800 m2 gulvflade til arbejdsrum, og den beskæftiger ca. 30 personer foruden 10 mand, på fabriken i Frankfri pr. Knarreborg, der blev bygget i foråret 1950 og dækker 700 m2 gulvflade.

Adresse: Nørrebro 130, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Eddikebryggeri ved Brødrene Andersen.

Grundl. ca. 1858 af eddikebrygger Clausen.

I 1899 overtaget af brødrene Andersen, hvis in­dehaver C. J. Andersen (f. 1862, d. 1943) i 1922 optog sønnerne Th. Andersen (f. 1887) og L. J. Andersen (f. 1889) i firmaet, der nu indehaves af de 2 sidstnævnte.

Adresse: Vindegade 100, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Eksportslagteri, Andelsselskab.

Stiftet d. 4. juli 1897.

Den nuværende formand er gårdejer Johannes Andersen (f. 1891), og den administrerende direktør siden 1919 er E. Hoh­wy (f. 1883).

Odense Eksportslagteri startede med en årlig slagtning på ca. 40.000 svin og en omsætning på ca. 2½ mill. kr., og nåede før sidste krigs begyndelse op på 400,000 svin, ligesom omsæt­ningen gradvis er gået op til 70 mill. kr.

 

Odense Eksportslagteri

 

Stadige udvidelser har fundet sted som følge af den store fremgang, ligesom tidens

krav har medført mange ombygninger og mo­derniseringer.

I 1921 købtes det daværende privatslagteri i Assens, som moderniseredes og blev underlagt eksportslagteriet som filial.

Endvidere har Odense Eksportslagteri udvi­det sit virkefelt på mange andre områder f. eks. ved oprettelse af en stor, moderne pølse­fabrik samt en betydelig kødkonservesfabrik med en eksport af stort omfang, ligeledes en konservesfabrik for grøntsager og frugt samt et kreaturslagteri og en foderstoffabrik med eget mølleri.

Endelig skal nævnes indretning af egne moderne butikker - for tiden 13.

Disse butik­ker er førende med hensyn til praktisk indret­ning og hygiejne.

Fælles for alle disse bivirksomheder såvel som hovedforretningen er det gode renomé, denne forretning efterhånden har oparbejdet for alle sine produkter.

Følgen har også væ­ret, at alle biforretningerne er gået støt og roligt frem og nu har en omsætning på ca. 12 mill. kr. udover selve omsætningen på slagte­riet.

Adresse: Rugårdsvej 5, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense elektr. Instrumentsliberi ved A. Nissen.

Grundl. i 1910 af P. Nissen (f. 1862, d. 1944).

I 1912 overtaget af den nuværende indehaver, A. Nissen (f. 1892).

Adresse: Ny Vestergade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Figur- og Stukfabrik ved Aage G. Pe­dersen.

Grundl. d. 9. febr. 1848 af Italieneren Giovanni Androzzi og d. 1. febr. 1885 overta­get af F. P. Kaisen (f. 1851, d. 1932).

Den 1. febr. 1931 overtoges firmaet af den nuvæ­rende indehaver, Aage G. Pedersen (f. 30. okt. 1897).

Adresse: Annasholmsgade 36, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Flytteforretning.

Grundl. i 1879.

Inde­haver (siden 1943): A. Madsen (f. 1908).

Adresse: Engelstoftegade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Frøkontor.

Grundl. i 1901 af R. Chri­stiansen.

I 1918 overtages forretningen af et interessentskab, bestående af H. C. Hansen (f. 1877) og Anders Krogh (f. 1879); disse er sta­dig indehavere af firmaet, siden 1941 sammen med H. C. Hansen's søn, N. Westergaard Han­sen (f. 1909).

Adresse: Søndergade 17, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Gips- Og Cementvarefabrik ved Tønder Johansen.

Grundl. d. 15. april 1896 af murer­mester Tønder Johansen (f. 1866), som frem­deles er indehaver af firmaet.

Adresse: Rugårdsvej 19, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Hørkram ved Georg Hansen, hørkram en gros.

Grundl. i 1885 af hørkræmmer Peter­sen.

Indehaver (siden 1948): Georg Hansen (f. 1894).

Adresse: Klostervej 23, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Odense Klichefabrik, se Fyns Tidende.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage