Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 108
Cour - Cykl
 

 

Janus la Cour's Eftf. isenkramforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1906 af Janus Dornonville de la Cour (f. 1879).

I 1947 overtaget af L. E. Møller (f. 1916).

Adresse: Toftegårds Alle 14, Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, hvis ældste statuter stadfæstedes 12. juni 1866 og som begyndte sin virksomhed d. 3. juli s. å., blev oprettet med det formål indenfor Østifterne (Sjælland, Fyen, Bornholm, Lolland-Falster med omliggende Øer) at skabe en ren landkreditforening, der yder lån i land-, skov­ og havebrug, uden hensyn til ejendommens størrelse.

Blandt de mænd, der satte sig i spid­sen for Creditkassens oprettelse, kan nævnes lensbaron O. D. Rosenørn-Lehn, der var for­eningens første repræsentantskabsformand.

Nuværende direktion: Aksel Jensen (f. 1883), der er landbrugskyndig direktør og direk­tionens formand, H. Bardenfleth (f. 1896), der er juridisk direktør, og K. Simonsen (f. 1891).

Adresse: Anker Heegaardsgade 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Th. Creutz, bog- og papir handel.

Grundl. d. 8. dec. 1857 af Th. C. Creutz (f. 1835, d. 1901). Indehaver (siden 1945): N. Th. Creutz (f. 1904).

Adresse: Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Crome & Goldschmidt A/S, stormagasin.

Grundl. d. 20. juli 1860 i Horsens af Moritz Goldschmidt (f. 1823, d. 1888) og A. Crome (f. 1823, d. 1904). I 1874 omdannedes virksomhe­den til et aktieselskab. Nuværende direktion: Martin Skou, adm. direktør, og Hans Holm.

Adresse: Østergade 32-34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Crome & Goldschmidt's Udsalg i Odense.

Grundlagt d. 6. juli 1881. I 1915 overtaget af Sophus Kann (f. 1887, d. 1950) og i 1950 af dennes enke, fru Alida Kann.

Adresse: Vestergade 25, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Crome & Goldschmidt's Udsalg i Ribe, Johan Christensen, manufakturforretning.

Grundl. i 1896 af Henrik Jensen. Indehaver (siden 1906): Johan Christensen (f. 1879).

Adresse: Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Crome & Goldschmidt's Udsalg i Sorø ved Carl Andersen, manufakturhandel.

Grundl. i 1879 af L. V. Andersen. Indehaver siden 1923: Carl Andersen (f. 1891).

Adresse: Storgade 32, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Crome & Goldschmidt's Udsalg i Vejle ved Chr. Christensen, manufakturhandel.

Grundl. i 1883 af C. G. Nissen.

I 1912 overtaget af Chr. Christensen (f. 1878), som stadig er in­dehaver af forretningen.

Adresse: Torvegade 18, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Crone & Møller A/S, papirhandel en gros.

Grundl. ca. 1889 af V. Crone. Omdannet til ak­tieselskab i 1934. Nuværende direktør: Chr. Rasmussen (f. 1865).

Adresse: Rådhuspladsen 59, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Crone A/S, papir- og protokolforret­ning.

Grundl. d. 1. maj 1890 af Valdemar Cro­ne. Den 2. juni 1911 omdannet til aktieselskab. Nuværende direktør: Paul J. Petersen (f. 1897).

Adresse: Klosterstræde 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. CUMANN´s EFTERFØLGER, A/S

Smedeforretning er grundlagt 1785 af Freiderich Cumann og fortsat af hans Søn, Julius Cumann (f. 1803, d. 1874). Efter dennes Død overtoges Forretningen af A. C. Olsen (f. 1849, d. 1906), der i 1901 optog sin Søn, C. C. Olsen (f. 1876) som Kompagnon. I 1910 omdannedes Virksomheden til et Aktieselskab: J. Cumann´s Efterfølger ved C. C. Olsen og Kai Lippmann.

Adresse: Magstræde 6, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Otto Curdts' Eftf., papirforretning en gros.

Grundl. d. 30. sept. 1889, af Otto Curdts (f. 1863, d. 1906). Nuværende indehaver: Alb. Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Hausergade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C.W.S. Svineslagterier A/S.

Grundl. i 1900. Sel­skabets virksomheder: Herning Svineslagteri og Skjern Svineslagteri samt Kødfoderfabrik­ken "Vestjyden", Rindom pr. Ringkøbing. Di­rektør (siden 1947): H. Svejstrup Jensen (f. 1909).

Adresse: Poulsgade 2, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S "Cycas af 1933", forhen N. W. Larsen & Co.'s Eftf., binderiartikler en gros.

Grundl. i 1898 af N. W. Larsen, efter hvem firmaet har været drevet af forskellige indehavere.

I 1934 overtaget af A/S "Cycas" med en gros afde­ling i Linnésgade nr. 24. Nuværende besty­relse: ingeniør N. P. Buus (f. 1897), grosserer A C. F. Buus (f. 1902) og direktør C. J. Buus (f. 1903).

Adresse: Rømersgade 15, Kbhvn. K. og Holmbladsgade 122, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cyklefabrikken "Constant" ved Petersen & Jensen.

Grundl. d. 15. april 1902 af H. C. Pe­tersen (f. 1879) og Johs. Vald. Jensen (f. 1880), der stadig er indehavere af virksom­heden.

Adresse: Adelgade 112, Skanderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cyklefabrikken Fyen ved A. T. Møller. Grundl. ca. 1875 af Chr. Andersen. Indehaver (siden 1949): A. T. Møller.

Adresse: Gerritsgade 13, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cyklefabrikken "Sport".

Grundl. i 1907 af Chr. Hansen (d. 1934); efter denne overtaget af hans enke, fru Caroline Marie Hansen.

Adresse: Enghave Plads 14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cykleforretningen Almania.

Grundl. i 1899 af N. Chr. Hansen (f. 1867, d. 1919). Indehaver (siden 1920): C. Jensen-0stergaard (f. 1887).

Adresse: Valdemarsgade 57, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cykelforretningen Urania, handel og fabrika­tion af cykler og cykletilbehør. Grundl. i 1909 af Chr. Jørgensen. Indehaver (siden 1927): Kai Christensen (f. 1896).

Adresse: Gammel Kongevej 1 E, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cykle- og Ringfabrikken Jyden A/S.

Grundl. d. 25. april 1892 af Fabrikant P. Andersen (f. 1868., d. 1942) som grossistforretning i cykler

(fortsætter side 110)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage