Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 552
Skan - Skiv

 

Skandinavisk Skomodelfabrik, se Helleup Skolæstfabrik A/S.

 

Skandinavisk Skotøjs-Magasin ved Mogens Torp.

Grundl. d. 1. april 1892 af Niels Christensen (f. 1867, d. 1941).

Efter dennes død videreførtes forretningen af enken, fru Ingeborg Christensen indtil 1947, da den overtages af Mogens Torp (f. 1913).

 

 

        

Niels Christensen                               Mogens Torp  

 

Forretningen grundlagdes på Østergade nr. 35, men flyttedes i 1904 til den nuværende adresse.

Adresse: Østergade 55, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

O. Skau, glarmesterforretning.

Grundl. i 1903 af O. Skau (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Mejlgade 65, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skjern Bank A/S.

Grundl. 1906 (vedtægter af 7. febr.). Direktør (siden 1923):

E. W. Christiansen (f. 1894).

Adresse: Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skern Bogtrykkeri.

Grundl. d. 16. okt. 1898 af J. Strandbygaard (f. 1874), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Skolegade 4, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skjern Materialhandel ved. Morten Nielsen.
Grundl. ca. 1888 af frøken Elise Hansen og Andreas Hansen.

Indehaver (siden 1935): Morten Nielsen (f. 1890).

Adresse: Jernbanegade 7, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skjern Sogns Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 27. febr. 1875 af sagfører, kaptajn L. H. Kjær (f. 1841).

Nuværende formand for tilsynsrådet: guldsmed Th. P. Christensen.

Adresse: Østergade 5, Skern.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skibby Apotek.

Oprettet d. 25. nov. 1876. Apotekets første indehaver var Carl Ludvig Sophus Kinch (f. 1819, d. 1884).

Indehaver (siden 1937): Ulrik Peter Fred. Hestbech (f. 1884).

Adresse: Skibby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. R. Skipper, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1840. Indehaver (siden 1905): J. R. Skipper (f. 1879).

Adresse: Hornslet.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Skive Andelsmejeri.

Stiftet 5. juli 1893 på initiativ af redaktør Carl Hansen og med Jens Tang som bestyrer til 1931.

Bestyrer (fra 1931): Vagn Thomsen (f. 1894).

Adresse: Thomsensgade 18, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Andelsslagteri.

Grundl. d. 1. dec. 1903.
Formand for den første bestyrelse var gårdejer Jens Mortensen og direktør var Carl
Møller.

I 1907 tiltrådte Niels Nielsen som direktør; han afløstes i 1936 af Tage H. Rasmussen. Fra 1941 til 1947 var F. G. Andersen direktør; derefter tiltrådte den nuværende

direktør O. Paarup Nielsen (f. 1907), der fra 1937 havde været direktør for Andelssvine- slagteriet i Bogense.

Slagteriet startede med ca. 500 andelshavere; disses antal er gennem årene vokset til 5000.

Bestyrelsens formand: gårdejer Esper Kolding.

Til slagteriet er knyttet en moderne pølse- og konservesfabrik samt offentligt slagtehus.

 

 

 

Skive Andelsslagteri

 

Adresse: Brårupgade 3, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Børstefabrik A/S.

Grundl. d. 1. maj 1898 af A. P. Pedersen (f. 1869).

I 1933 overtaget af sønnerne Carl Vilh. Pedersen (f. 1901) og Gunnar Pedersen (f. 1909), som d. 1. jan. 1949 omdannede firmaet til et aktieselskab med nævnte Carl Vilh. Pedersen og Gunnar Pedersen som direktører.

Bestyrelsen består af direktørerne sammen med fruerne Birthe Toft Pedersen og Henny
Elsa Pedersen. Selskabets aktiekapital er på en halv mill. kr.

Adresse: Thinggade 5, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Dampvaskeri.

Grundl. i 1905 af S. Madsen.

I 1922 overtaget af J. Kjærsgaard-Knudsen (f. 1892).

Adresse: Gyden 8, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Folkeblad, dagblad.

Grundl. i 1882 af bogtrykker Mar. Jensen med Hans Kofoed som redaktør.

I 1906 overtoges bladet af et garantselskab af egnens befolkning.

Bestyrelsens formand: landstingsmand Gudik Gudiksen (f. 1881).  I 1911 blev Carl Hansen (f. 1870, d. 1940) redaktør.

I 1935 blev Elin Hansen (f. 1897) redaktør af bladet og i 1938 ansvarshavende.

Forretningsfører: P. Schou (f. 1896) (siden 1945).

Sammen med bladet drives tillige bogtrykkeri.

Adresse: Torvegade 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skive Kafferisteri A/S.

Stiftet d. 5. okt. 1907 som interessentskab af Michael Nielsen, N. C. L. Stilling, A. S. Dige og N. P. C. Outzen.

I 1929 overtoges virksomheden af Aa. Refer (f., 1877).
Omdannet til aktieselskab igen i 1939. Direktør (siden 1939): ovennævnte Aa, Refer.

Adresse: Nørregade 42, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage