Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 494
Raff - Rahr
 

 

CARL RAFF´s EFTERFØLGER, MARIUS RAFF

Bogbinderfirma, er grundlagt 1849.

Adresse: Graabrødretorv 14, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

Otto Raff's Eftf., tapetsererforretning.
Grundl. i 1883 af Emil Henze(f. 1855, d. 1930).
Indehaver (siden 1950): Bertha Lund Jensen (f. 1913).

Adresse: Petersborgvej 6, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Raffel A/S (Hermann Raffel A/S) grossererfirma, handel og agentur i jern og
metaller. Hermann Raffel (f. 1843 i Aalborg, d. 1901) løste grossererborgerskab d. 21. januar 1869 og begyndte agenturvirksomhed i manufaktur, men gik snart over til handel og agenturvirksomhed i jern og metaller.

I 1887 påbegyndtes amerikansk import, særlig isenkram, i 1889 assuranceagenturer.

I 1897 grundlagdes på Raffels initiativ Nordiske Kabel- og Trådfabriker A/S, Middel-
fart, for at fremstille søm og tråd, og firmaet havde eneforhandling på disse varer m. m. til 1919.

I 1906 blev sønnen, Alfred Raffel (f. 1879) medindehaver.

Samme år startedes Dansk Stålbeholderfabrik A/S, senere kaldet Dansk Aluminium industri.

Firmaet omdannedes i 1920 til et aktieselskab, og i 1928 dannedes firmaet Alfred Raffel
A/S, der viderefører Hermann Raffel A/S's forretning.

Fra 1925 har firmaet haft eneforhandlingen for Hærens Krudtværks jagtpatroner og været agent for Vickers-Armstrongs Limited, London.

Direktører i S. Michelsen (f. 1875), Alfred Raffel (f. 1879) og A. Mortensen (f. 1891).

Nuværende bestyrelse:

Højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle (f. 1901)

Direktør S. Michelsen (f. 1875)

Direktør L C. Møller, Det danske Kølehus A/S (f. 1888)

Landsretssagfører Kaj Petersen (f. 1904)
Grosserer Alfred Raffel (f. 1879).
Adresse: Farvergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Asger Rafn, bødkerforretning.
Grundl. d. 1. nov. 1890 af Victorin Thomsen (f. 1858, d. 1942).
I 1932 overtaget af sønnen, Asger Rafn (f. 1898).

Adresse: Vester gade 36, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Rafns Fabriker A/S, fabrikation af toilet- og husholdningssæber, sennep og husholdnings- artikler.
Grundl. d. 28. okt. 1863 af cand. pharm. Charles O. A. Rafn. Omdannet til aktieselskab i 1926.

Direktør (fra 1937): konsul, cand. pharm. Kaj Kragelund.

Adresse: Jomfru Ane Gade 16, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BRYGGERIET I RAHBEKS ALLE

Er grundlagt 1860 af Peter August Vogelius (f. 1821, d. 1889), samtidig med Nedlæggelsen af Kaptajn J. C. Jacobsens Bryggeri i Brolæggerstræde, af hvilket Vogelius havde været Lejer fra 1857. P. A. Vogelius drev Bryggeriet (med J. C. Hauberg som passiv Deltager) for egen Regning til 1874, da det gik over til et Konsortium (senere A/S med P. A. Vogelius som Formand i Bestyrelsen, samtidig forandredes Navnet fra A. Vogelius´Bryggeri til ovenstående Firmanavn.

I 1892 overtoges det af A/S de forenede Bryggerier (s.d.)

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. Rahbek & Sønner, herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 17. jan. 1862 af Jens Nielsen Rahbek (f. 1826, d. 1911).
Nuværende indehavere: Niels Christian Rahbek (f. 1867), Ove Rahbek (f. 1899), Hans Chr. Rahbek (f. 1900) og Svend Rahbek (f. 1905).

Adresse: Torvet 8, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rahr's tekniske Forretning A/S.
Stiftet d. 28. nov. 1908 af grosserer D. A. H. Ohlsen, Hellerup, direktør C. B. Th. Lund, København, og grosserer, konsul Viggo L. Rahr, Århus, med det formål for øje at overtage en del af den af Edv. F. Rahr i 1841 grundlagte købmandsforretning, nemlig dens rør- og sanitetsafdeling.

Denne overtagelse fandt sted d. 2. jan. 1909, og selskabets første direktør var G. H. Sundberg, der, imidlertid afløstes af L. P. Nielsen d. 1. jan. 1910; sidstnævnte var direktør til 1933.
Indtil den 1. jan. 1911 var Viggo L. Rahr formand for selskabet og derefter i nogle år
købmand P. C. G. Kampmann,

Siden d. 1. okt. 1933 består direktionen af Vermund. Nielsen (f. 10. aug. 1887) og Almand Nielsen (f. 28. juli 1894).
Direktør F. Stampe, Skaade, er formand i selskabet.

Selskabet driver en gros handel med rør og fittings, materialer til sanitetsanlæg og
centralvarmeanlæg, elektriske installationsmaterialer
og belysninger, vinduesglas samt bygningsstøbegods (Morsø), og dets domicil er Søndergade nr. 72, hvilken ejendom selskabet ejer, og i hvilken, udstillingslokale og kontor befinder sig.
Endvidere ejer selskabet ejendommen Asylgade nr. 3-5, der i sine 5 etager rummer forretningens lager.

Adresse: Søndergade 72, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. C. Rahr & Co., grossererfirma, jern, stål og bygningsartikler.
Grundl. i juni 1887 af Chr. C. Rahr (d. 1906), og Poul. Møller (f. 18. nov. 1859, d. 1920) under firmanavnet Chr. C. Rahr; i 1893 forandredes firmanavnet til Chr. C. Rahr & Co.

Efter Chr. C. Rahrs død i 1906 fortsatte Poul Møller firmaet som eneindehaver indtil 1918
da firmaets hidtidige prokurist, Ernst Parsbo blev optaget i forretningen som
medindehaver.
I slutningen af 1920 trak han sig imidlertid af helbredshensyn tilbage fra forretningen,
og efter Poul Møllers død samme år overtoges

 

 

Sydhavnslageret i fugleperspektiv

firmaet d. 1. jan. 1921 af dennes svigersøn Henry Åkerlund (f. 1888), der var
eneindehaver af firmaet til 1935.
Dette år indtrådte firmaets prokurist, R. A. Bruun som medindehaver, men udtrådte igen med udgangen af  

 

 Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage