Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 434
Niel - Niel
 

O. Nielsen, købmandsforretning og trælasthan­del.

Grundl. i 1854 af Jens Martin Lund.

Inde­havere (siden 1947): Brødrene Ove Nielsen (f. 1903) og P. O. Nielsen (f. 1907).

Adresse: Gentoftegade 45, Gentofte.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. Justinus Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 12. aug. 1904 af Justinus Nielsen (f. 1875, d. 1935).

I 1935 overtaget af S. Justinus Nielsen (f. 1908).

Adresse: Adelgade 29, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Nielsen, tømrerforretning.

Grundl. 11. febr. 1897 af Ole Nielsen (f. 1868), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 19, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

O. P. Nielsen, isenkramfirma.

Grundl. d. 1. sept. 1887 af O. P. Nielsen (f. 20. sept. 1861, d. 26. febr. 1922), efter hvem firmaet videreføres af sønnen, den nuværende indehaver, C. C. Nielsen (f. 2. april 1895).

Firmaet grundlagdes i Vester­gade nr. 2 og et par år efter erhvervedes ejendommen Vesterga­de nr. 4 og nr. 6, og forretningen flyttedes hertil.

 

O. P. Nielsen

 

Firmaet har ved siden af isen­kram justervæsenets udsalg af vægte og lodder samt fabrikation af artikler for hønserier (kyllingemoderen "Putten" etc.).

I 1935 åbnedes tillige en afdeling for køkkenud­styr, glas og porcelæn.

Adresse: Vestergade 4-6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Nielsen, isenkram- og trælast.

Grundlagt før 1760, i hvilket år P. E. Jensens sønner drev isenkramforretning på stedet.

Den 12. nov. 1875 overtaget af Otto Nielsen (f. 1853, d. 1927), der i 1900 udvidede virksomheden med trælasthan­del.

Fra 1927 dreves forretningen af Otto Niel­sens søn, konsul Carl Nielsen (f. 1886, d. 1945).

Indehavere siden 1945: Fru M. E. M. Nielsen og Otto E. Aarsleff Nielsen (f. 1. aug. 1920).

Adresse: Mellemgade 22, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Nielsen & Hansen, malerforretning.

Grundl. i 1891 af K. E. Trunderup (f. 1859, d. 1931); efter denne overtaget af Otto Nielsen (f. 1885, d. 1949) og i 1949 af S. A. Hansen (f. 1918).

Adresse: Søren Møllers Gade 23, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto R. Nielsen, isenkramforretning.

Grundl. i 1859 af Jens Christian Schou (se C. Schou's fabrikker).

I 1867 overtaget af Frantz Jensen og senere af Jens Larsen.

Den 1. nov. 1906 overtoges forretningen af Otto R. Nielsen (f. 5. febr. 1881), som i 1946 optog Tage Niel­sen (f. 29. marts 1907) som medindehaver.

Adresse: Torvegården, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ove Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. i aug. 1889 af C. Møller (d. 1936).

Indehaver (siden 1. juli 1946): Ove Nielsen (f. 1904).

Adresse: Brædstrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Nielsen, vognfabrik.

Grundl. d. 1. nov. 1899 af P. Nielsen (f. 1875, d. 1933).

I 1933 overta­get af sønnen, Knud Nielsen (f. 1904).

Adresse: N-Jernbanevej 8, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Nielsen & Co., handskeforretning.

Grundl. d. 1. juli 1876 af Niels Peter Nielsen (f. 1854, d. 1935).

Nuværende indehaver: Ellen Boven­schulte.

Adresse: Frederiksberggade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. Nielsen, mæglerforretning.

Grundl. ca. 1880 af P. C. C. Nielsen.

Indehaver siden 1913: P. A. Nielsen (f. 1888).

Adresse: Havnen, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. NIELSEN & Co.

Møbelhandlerfirma, er grundlagt 1. Dec. 1820 af Peter Adolph Nielsen (f. 1791, d. 1855); i 1853 optoges hans Sønner, Carl Valdemar Nielsen (f. 1828, d. 1884) og Peter Adolph Nielsen (f. 1818, d. 1884) i Firmaet; efter Faderens Død antoges det nuværende Firmanavn og en senere udvidet Udlejningsforretning begyndtes.

I 1884 overtoges Virksomheden af Rudolph Peter Nielsen (f. 1858) og Axel Valdemar Nielsen (f. 1863), Sønner af henholdvis P. A. og C. V. Nielsen. Fra 1902 er A. V. Nielsen Eneindehaver.

Adresse: Skindergade 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. A. Nielsen. & Co., udlejningsforretning.

Grundl. d. 1. dec. 1820 som møbelhandlerfirma af Peter Adolph Nielsen (f. 1791, d. 1855); i 1853 optoges hans sønner, Carl Valdemar Niel­sen (f. 1828, d. 1884) og Peter Adolph Nielsen (f. 1818, d. 1884) i firmaet; efter faderens død antoges det nuværende firmanavn.

I 1884 overtoges virksomheden af Rudolph Peter Nielsen (f. 1858, d. 1938) og Axel Valdemar Nielsen (f. 1863, d. 1936), sønner af henholds­vis P. A. og C. V. Nielsen. Axel Vald. Nielsen var eneindehaver af firmaet fra 1902 til sin død i 1936, og det overtoges da af hans enke, fru Wilia Nielsen; samtidig overtog A. V. Ni­elsens kompagnon i salgsvirksomheden for møbler denne virksomhed (se P. A. Nielsen & Co.'s Eftf.).

Siden 1925 bestyres udlejningsfor­retningen af prokurist S. Hammerich (f. 1890). Firmaet drives nu udelukkende som udlej­ningsvirksomhed.

Adresse: Skindergade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. A. Nielsen & Co.'s Eftf., Asbjørn Møbler, møbelfirma.

Grundl. d. 1. dec. 1820 af Peter Adolph Nielsen (f. 1791, d. 1855).

Firmaet ud­skiltes fra udlejningsfirmaet P. A. Nielsen & Co. (se dette) i 1925, da den daværende inde­haver af dette firma, Valdemar Nielsen (f. 1863, d. 1936), optog sin mangeårige forretningsfø­rer, snedkermester P. Asbjørn (f. 9. nov. 1890) som medindehaver.

Denne overtog i 1936 fir­maet som eneindehaver.

I 1948 blev dennes søn, Mogens Asbjørn (f. 15. febr. 1918), op­taget som medindehaver.

Adresse: Skindergade 28-32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. C. Nielsen & Kemp, import- og eksportfor­retning.

Grundl. i 1879 af grosserer P. C. Niel­sen der udtrådte af firmaet i HH1.

I 1907 indtrådte grosserer Otto Kemp (f. 1880) som medindehaver af firmaet og var fra 1911 til 1920 eneindehaver; i 1920 optoges gros­serer S. E. J. Nielsen (f. 1887) som medinde­haver og disse er fremdeles indehaver af fir­maet.

Firmaet har igennem årene drevet en meget betydelig forretning i korn, foderstoffer, kunst-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage