Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 476
Pete - Pete 

 

Charles W. Petersen, kemisk renseri og farveri.

Grundl. i 1852 af Boserup.

Indehaver siden 1. jan. 1913: Charles W. Petersen (f. 1881).

Adresse: Slotsgade 41-43, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Petersen, damekonfektionsforretning.
Grundl. i 1886 af Aug. Danielsen.

Senere indehavere: grundlæggerens enke, Johan Sømod, C. Rasmussen, der drev forretningen under navnet Nørrebros Magasin, og Alfred Holck.

I 1932 overtoges forretningen af den nuværende indehaver Chr. Petersen (f. 1895). Chr. Petersen er tillige indehaver af damekonfektions-forretningen Fanø (se denne).

Adresse: Nørrebrogade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Petersen, entreprenørforretning.

Grundl. i 1890 af Chr. Petersen (f. 1860, d. 1913). Efter dennes død overtaget af den nuværende indehaver Chr. Petersen (f. 1891).

Adresse: Fiolgade 5, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Petersen A/S, købmandsforretning.

Grundl. i slutningen af det 18. århundrede af købmændene Tabel, Fugl og Busch.

Den 31. okt. 1868 overtaget af Fr. Rasmussen (f. 1838, d. 1909) og d. 13. aug. 1916
af Chr. Petersen (f. 2. dec. 1886, d.
1949).
Omdannet til aktieselskab i 1949.

Direktør: Jens Jørvad (f. 30. nov. 1916).

Chr. Petersen

 

Forretningen omfatter nu kolonial, kul, korn, foderstoffer, støbegods og isenkram.

Adresse: Sankt Hans Gade 43-45, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Petersen, stenhuggeri.

Grundl. d. 1. april 1893 af Chr. Petersen (f. d. 25. jan. 1865), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Skovvej 27, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Petersen, "Rosendal", handelsgartneri.
Grundl. d. 1. juli 1884 af Chr. Petersen (f. 1853, d. 1931); videreført af enken indtil 1940, da sønnen, H. Petersen (f. 1892), overtog det.

Adresse: Sankt Jørgensbjerg 42, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. A. PETERSEN & SØN

Bødker-,Trævare- og køkkenudstyrsforretning, er grundlagt d. 13 Febr. 1821 af Johan Peter Petersen, fra 1858 fortsat af hans Søn, Chr. Andreas Petersen (f. 1830, d. 1903), hvis Sønner, Adolf Constantin Petersen (f. 1858, d. 1902) og Alfred Th. Petersen (f. 1868) indtrådte i Firmaet henholdvis 1886 og 1895.

Adresse: Kompagnistræde 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. A. Petersen & Søn's Eftf., bødker-, træ- vare- og køkkenudstyrsforretning, Grundl. D. 13 febr. 1821 af Johan Peter Petersen.

Indehaver (siden 1934): K. Holm (f. 1890).

Adresse: Kompagnistræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. L. Petersen's Enke, juveler og guldsmedeforretning.

Grundl. i 1862 af C. L. Petersen (f. 12. nov. 1836, d. 1901), efter hvem enken
fortsatte forretningen til sin død i 1921, hvorefter den overtoges af sønnen, A. A. Petersen (f. 1875, d. 1943). Efter dennes død overtaget af hans enke, Fritze Petersen og søn, Arne Petersen.

Adresse: Gothersgade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. M. Petersen & Søn (Indehaver F. A. Helms), smedeforretning.

Denne forretning er grundlagt d. 25. april 1878 af Carl Magnus Petersen (f. 1854, d.
1946); i 1913 optog grundlæggeren sin søn, Hjalmar Frtis-Petersen (d. 1918) i forretningen.


F. A. Helms

 

Den 1. april 1919 optoges Frederik Aastrup Helms (f. 1891) som medindehaver af firmaet, som han i 1924 overtog som eneindehaver.

Adresse: Lykkesholms Alle 22-24, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cornelius Petersen & Co., manufaktur en gros, agentur for udenlandske firmaer. Grundl. d. 10. sept. 1903 af Cornelius Petersen (f. 1873, d. 1947).

Efter dennes død fortsættes firmaet uforandret af de 2 kompagnoner, S. H. Klein
(f. 19. juli 1896) og A. S. Rathien (f. 11. juli 1892).

Adresse: Frederiksberggade 2, Kbhvn. K.          

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Petersen's Eftf., konditori.

Grundl. i 1682 af bagermester Scharenhorst.

I en årrække drevet af Hans Emil Petersen (f. 1873), som i 1943 solgte forretningen til Poul Svendsen (f. 11. sept. 1912) og Axel Svendsen (f. 11. sept. 1912).

Adresse: Store Kongensgade 91, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dines Petersen & Co., grossererforretning.
Grundl. i 1896 af Peter Dines Petersen (f. 1859, d. 1944).

I 1910 overtaget af Halfdan Hendriksen (f. 1881) og S. N. S. Holm (f. 1883); sidstnævnte udtrådte i 1924.

I 1946 overtaget af V. M. Jacobsen (f. 1903), og Kaj Kongstad (f. 1902).

Adresse: Lille Strandstræde 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edv. Petersen, kaffeimportfirma.

Grundl. d. 28. nov. 1874 af Edvard Petersen (d. 1922).
De nuværende indehavere, Palle Petersen (f. 1881) og Chr. Petersen (f. 1883), overtog firmaet i 1910.

Adresse: Stengade 40, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edvard Petersen, kulforretning.

Grundl. d. 8. okt. 1892 af Edvard Petersen (f. 30. marts 1867, d. 2. juli 1922).

Den 1. juli 1916 optoges broderen, Vilh. Petersen (f. 11. maj 1881, d. 1944) i firmaet som medindehaver; ved grundlæggerens død overtog han forretningen som
eneindehaver.

Efter sidstnævntes død overtog sønnen, Børge Mørck Petersen (f. 1909) firmaet som eneindehaver. S. å. udnævntes grundlæggerens søn, Edvard Petersen (f. 1901)
til prokurist.

Adresse: Havnen 3, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edwin Petersen, urmager-, guldsmedeforretning.

Grundl. i 1865 af Julius Hansen. Nuværende indehaver: Edwin Petersen (f. 1903).

Adresse: Akseltorv 26, Helsingør,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage