Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 134
Dans - Dans
 

Mejeriers Fællesindkøbs formål er at skaffe medlemmerne deres forbrugsartikler så gode og billige som muligt ved indkøb i fællesskab.

Fællesindkøbets første formand var gårdejer Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, der var formand indtil 1910. Siden 1934 er mejeribe­styrer V. Kjærsgaard, Kolding, bestyrelsens formand.

Nuværende direktør: G. Sandø (f. 1905) (til­trådt i 1946).

Foruden hoved afdelingen i København, fin­des filialer i Holstebro, Aalborg, Århus, Kol­ding, Vojens, Odense, Nykøbing F., Slagelse, Varde og Horsens. Omsætningen var i 1949 16,4 mill. Kr.

l 1923 erhvervedes den gamle patricierejen­dom, Store Kongensgade nr. 110, der siden da har været Fællesindkøbets hovedsæde.

Adresse: Store Kongensgade 110, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

De Danske Mejeriers Maskinfabrik.

Grundl. d. 1. jan. 1888, da K. Konstantin-Hansen og J. Schrøder etablerede et mindre maskinværk­sted i Losbygade nr. 50 i Kolding.

l 1896 om­dannedes virksomheden til et aktieselskab med grundlæggerne som direktører. Samtidig flyt­tedes fabrikken til ejendommen Losbygade nr. 40, som aktieselskabet erhvervede.

l 1905 overtoges aktieselskabet af Andelsskabet De Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­brik; K. Konstantin-Hansen og J. Schrøder fortsatte stadig som direktører, og fratrådte henholdsvis i 1933 og 1927. Fra 1936-47 var ingeniør Markus Hansen (f. 1881, d. 1947) di­rektør for virksomheden. Efter dennes død til­trådte ingeniør P. Skjøde Knudsen (f. 29. okt. 1904) som direktør for maskinfabrikken.

 

De Danske Mejeriers Maskinfabrik

 

l 1930-31 flyttedes hele virksomheden til nye fabriksbygninger i Munkensdam ved Kol­ding.

l årenes løb er oprettet filialer i Aalborg, Aarhus, Holstebro, Odense og København, hvorunder hører en række montørstationer. Virksomheden beskæftiger nu ved hovedfabrik og filial mellem 500 og 600 arbejdere og funk­tionærer.

Under normale forhold eksporteres mejeri-

maskiner til de fleste smørproducerende lande, hvor firmaet er repræsenteret ved eneforhand­lere.

Adresse: Olaf Ryes Vej, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Mælke-Compagni A/S.

Grundl. i 1895. Som datterselskab driver dette selskab tillige A/S Københavns Mælkeforsyning og Solbjerg Mejeri, som blev grundlagt i 1878 og købtes af selskabet i 1916.

Nuværende formand for bestyrelsen: højesteretssagfører O. Bondo Svane (f. 1899). Nuværende direktør: cand. polit. S. A. Abrahamsen (f. 1913).

Adresse: Mælkevej 2-4, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Den Danske Mælkekondenseringsfabrik A/S.

Grundl. d. 7. juli 1907 på initiativ af mejeri­bestyrer Johs. Bjerre (f. 1862, d. 1926), der blev virksomhedens første direktør. Efter Johs. Bjerres død i 1926 tiltrådte E. R. Chri­stensen (f. 1898) og A. Wilken Pedersen (f. 1890) som direktører.

Adresse: Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Danske Oliemøller Og Sæbefabrikker A/S.

Den 10. okt. 1753 grundlagde købmand Peter von Westen Eilschou (f. 1719, d. 1783) og landfiskal, borgmester Wolradt Holm samt en medinteressent, kommerceråd Johan Eskil de Falsen til Søbo et sæbesyderi i Odense. For­retningen, der skiftede ejer flere gange, antog senere navnet "Overgades Sæbesyderi" og gik i 1879 over til det i 1873 oprettede "A/S Odense Oliemølle", og der dannedes da et nyt aktieselskab "Overgades Sæbesyderi og Oden­se Oliemølle", som i 1896 overtog: "Carl Pe­tersens Fabrikker" i Kbhvn., der var grundlagt i 1856.

l 1897 købtes N. N. Blumensaadt's; Oliemølle i Odense. l 1898 fandt en sammen­slutning sted med "C. Loehrs Fabriker" i Fre­dericia, dette firma var grundlagt i 1860. Efter sammenslutningen i 1896 antoges firma­navnet "A/S Odense Oliemølles og Carl Pe­tersen's Fabrikker", og, efter at L. P. Holm­blad' s Oliemølle og Sæbefabrik var købt i 1908, det nuværende navn. l 1924 overtoges "A/S Sodafabrikkerne" samt den til denne virksomhed knyttede fabrik for faste sæber, "Holten & Lindemann AIS". Selskabet har nu fabrikker og afdelinger over hele landet. Nu­værende direktion: Aage Rehne (f. 1885) og C.-J. Marhauer (f. 1908).

Adresse: Lyngbyvej 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab.

Stiftet d. 30. nov. 1888 og begyndte sin virksomhed d. 2. april 1889.

Dets første bestyrelse bestod af grossererne Jørgen Jensen, Rudolph Wulff og Johannes Holm. Nuværende direktion:

Ernst Müller (f. 1890), der tiltrådte i 1937, (formand i direktionen og for selskabets bestyrelse siden 1945), civilingeniør Erik Frandsen (f. 1901), der tiltrådte i 1945.

Adresse: Sankt Annæ Plads 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage