Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 620
Wein - Vejl
 

Christian Wiene (f. 15. juni 1885) og Chr. F. W. Andresen (f. 27. september 1888).
Den 1. jan. 1949 blev Sophus Weinckes søn, Jørgen Weincke (f. 1920) optaget som medindehaver.

Kontoret og prøvelageret var oprindelig i Rådhusstræde nr. 7, i 65 år på samme sted, og flyttede i 1939 til den nuværende adresse, Ny Vestergade nr. 9. Firmaet repræsenterer nogle af de største udenlandske huse indenfor branchen.

Adresse: Ny Vestergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Weinreich's Eftf., osteforretning en gros.
Grundl. i 1893 af Carl Weinreich (d. 1938).

Nuværende indehavere: J. P. G. Rosenquist (f. 1888) (fra 1938) og Lauritz Gunnar Olsen (f. 1903) (fra 1949).

Adresse: Studiestræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Weissenborn, smedeforretning.

Grundl. i 1888 af P. Svanberg (f. 1855·, d. 1927).

I 1927 overtaget af Th. Weissenborn (f. 1898).

Adresse: Volmersgade 5, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Simon Veit, grossererfirma, markfrø. kolonial.
Grundl. d. 27. aug. 1885 af Simon Veit (f. 1855, d. 1925).

Nuværende indehaver: R. Senreder (f. 1892).

Adresse: Strandboulevarden 125, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

CARL WEITEMEYER

Smedefirma. D. 2. Sept. 1839 antoges Ludvig Leonhard Weitemyers Mesterstykke som Kunstdrejer af Det kgl. Akademi for de skønne Kunster. I 1846 forandrede  Weitemeyer, efter at have aflagt nyt Mesterstykke som Mekaniker, sin Virksomhed til hovedsagelig at omfatte Jern og Metalarbejde, navnlig Dele til Pianoer. I 1869 begyndtes Pengeskabsfabrikation, som lidt efter lidt blev Hovedforretningen. I 1876 fik Sønnen, Carl Weitemeyer (f. 1850) Borgerskab som Smed, og efter Faderens Død i 1886 er han Firmaets Eneindehaver.

Adresse:Nørrebrogade 50, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Erik Weitzmann, etablissement for fysik-apparater.

Grundl. d. 5. sept. 1868 af kancelliråd Christian Ludvig Weitzmann (f. 1844, d. 1909).
Nuværende indehaver: Erik Weitzmann.

Adresse: S-Jernbanevej 29, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejen Apotek.

Åbnet d. 31. aug. 1907. Apotekets første indehaver var Joseph O. J. Wulff (f. 1860, d. 1932). Indehaver (siden 1949): Sv. Crone Cruusberg (f. 1897).

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejen Sparekasse.

Grundl. d. 11. juni 1867.
Tilsynsrådets formand er fh. gårdejer J. Kristensen (f. 1876).

Direktør (siden 1949): frk. Karen Petersen (f. 1900).

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejen Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 27. febr. 1902 af Niels Petersen (f. 1860, d. 1927) og P. Lauridsen (f. 1866, d. 1940) med Niels Petersen som direktør og P. Lauridsen som bestyrelsens formand. Niels Petersen fratrådte direktionen d. 1. jan. 1927 og afløstes af Adolph Jørgensen (f. 1889).

Bestyrelsen består nu af civilingeniør Ejnar Thorsen, Kbhvn. (f. 1890), der er formand, højesteretssagfører Gunnar Gersted, Kbhvn. (f. 1906), købmand Axel Petersen (f. 1897) og ovennævnte direktør Adolph Jørgensen.

Virksomheden handler foruden med trælast også med andre bygningsmaterialer og støbegods.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på 30.000 kr. er efterhånden udvidet til 280.000 kr.

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Amts Avis (konservativt).

Stiftet i 1828 af Sylvester Hertz (f. 1790, d. 1854) i forbindelse med et bogtrykkeri (nu Schweitzers Bogtrykkeri A/S, se dette).

Chefredaktør: Vilh. Ravnemose (f. 1913).
Forretningsfører: E. Kjellov (f. 1915).
Adresse: Torvegade 20, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Amts Folkeblad (venstre).

Grundl. d. 20. okt. 1865 af senere landstingsmand Thomas Nielsen (f. 1838, d. 1895), men allerede samme år tilligemed det tilhørende trykkeri overdraget til H. Kleine (f. 1828, d. 1868); efter dennes død fortsatte hans enke udgivelsen et års tid, hvorefter Thomas Nielsen atter overtog bladet, denne gang i forening med redaktøren, A. K. Jensen, der fratrådte i 1882. Siden Thomas Nielsens død i 1895 er bladet blevet udgivet af et aktieselskab, hvis bestyrelse nu består af gårdejer J. A. Johnsen, der er formand, sognerådsformand Jens Jensen, næstformand, gårdejer, sognefoged J. Jensen,

manufakturhandler C. Christensen. samt af direktør Chr. F. Svenningsen, der er bladets adm. direktør.

Bladet redigeredes fra 1892-1933 af Chr. Søndergaard (f. 1860, d. 1933) og fra 1933-40 af A. W. Johannessen; i 1940 tiltrådte den nuværende redaktør G. Skytte Nielsen.

Adresse: Kirketorvet 12, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Veile Bank A/S.

Oprettet d. 1. okt. 1854 under navnet Vejle Laane- og Diskontokasse.

Det nuværende navn blev antaget i 1861.

Bankens bestyrelse består nu af direktør Steen Wittrup (f. 1907), der er formand,

proprietær Aage Johnsen, der er næstformand, murermester Arne Christoffersen, grosserer P. Pedersen og købmand H. C. Hansen.

Direktør er G. Holm (f. 1899), der tiltrådte i 1939.

Aktiekapitalen er på 3,2 mill. kr.: reserver 2,8 mill. kr.

Adresse: Kirketorvet, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Bolte- & Møtrikfabrik A/S.

Stiftet d. 17. maj 1899 af Carl Brincker (f. 1841, d. 1913).

Aktiekapital: 400.000 kr. Direktør siden 1931: Svend Kofoed (f. 1892).

Adresse: Flegmade 11, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Byes og Amts Sparekasse,

er grundlagt d. 9. juni 1827, og er således amtets og byens ældste pengeinstitut.

 

Vejle Byes og Amts Sparekasse

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage