Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 221
Hans - Hans
 
H. I. Hansen, forretning med gl. jern, klude, ben, gl. metal samt kolonial.

Grundl. d. 20. okt. 1829 af J. J. Limkilde (f. 1788. d. 1871) og fortsat af sønnen, Clemens Limkilde (f. 1832, d. 1894).

I 1888 overtaget af H. I. Hansen (f. 1863, d. 1929) og efter denne fortsat af søn­nen, den nuværende indehaver, Erik A. Han­sen (f. 1901).

I 1949 er forretningen udvidet med skibsophugning.

Adresse: Vestergade 97-101, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. I. Hansen, kolonial en gros.

Grundl. d. 16. maj 1889 af H. I. Hansen (f. 1860, d. 1947), hvorefter firmaet førtes videre af sønnen, L. J. Hansen (f. 1895).

Den 1. juli 1949 er fir­maet solgt til og optaget i A/S Andersen & Albeck, København (se dette) og drives nu som filial.

Adresse: Stålegade 10, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. I. Hansen, specialartikler til vand- og var­meinstallation, fabrikation og agentur. Grundl. d. 7. aug. 1902 af H. I. Hansen (f. 1875, d. 1933).

Nuværende indehaver: H. 1. Hansen (f. 1905).

Adresse: Fenrisgade 10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. Hansen, gartneri.

Grundl. d. 1. nov. 1871 af Hans Jacob Hansen (f. 1845, d. 1925).

I 1904 overtaget af sønnen, Fritz Hansen (f. 1873).

Adresse: Valdemars gade 43, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. J. Hansen's Eftf. ved Jørgen A. Jensen, ma­lerfirma.

Grundl. d. 1. juni 1899 af H. J. Han­sen (f. 1869, d. 1949).

Indehaver (siden 9. april 1947): Jørgen A. Jensen (f. 1910).

Adresse: Vesterbrogade 35 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. M. Hansen, viktualie- og hørkramforret­ning.

Grundl. d. 19. okt. 1869 af P. Christian­sen (f. 1842 i Onsved), der i 1897 overdrog for­retningen til sønnen, C. Christiansen.

I 1907 overtog grundlæggeren, P. Christiansen, atter forretningen, som han i 1913 overdrog til den nuværende indehaver, H. M. Hansen (f. 17. aug. 1888). Forretningen, der oprindelig var hørkramforretning, er i de senere år gået over til hovedsagelig at være viktualieforretning.

Adresse: Korsgade 37, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. Hansen's Eftf. ved H. Borchersen & N. M. Berg, kolonialforretning en gros.

Grundl. i 1886 af H. O. Hansen (f. 1860).

Denne over­drog d. 1. april 1919 forretningen til H. Bor­chersen (f. 10. aug. 1888). H. Borchersen drev forretningen som eneindehaver, indtil han i 1944 optog N. M. Berg (f. 21. febr. 1914) som medindehaver.

Adresse: Store Kirkestræde 13, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hansen's Eftf., Fini Karner. manufak­turforretning.

Grundl. d. 1. april 1870 af H. P. Hansen (f. 1842, d. 1916).

Nuværende indeha­ver: Fini Karner (f. 1904).

Adresse: Algade 7, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hansen & Søn, marmor- og stenhugger­forretning.

Grundl. d. 11. maj 1906 af H. P. Hansen (f. 1870, d. 1946).

I 1942 overtaget af sønnen, H. R. Hansen (f. 1899).

Adresse: Ravnsborggade 20 C, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hansen & Sønner, maskinsnedkeri.

­Grundl. i 1899 af H. P. Hansen (f. 1872, d. 1945); i 1945 overtaget af H. E. T. Hansen (f. 1901).

Adresse: Dronningensvej 28-30, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Hansen's Sønner, P. & B. Hansen, sa­delmagerforretning.

Grundl. d. 30. okt. 1839 af P. Hansen.

Nuværende indehaver: Hans Børge Hansen (f. 1887).

Adresse: Frisegade 6, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. R. Hansen, isenkram- og udstyrsforretning.

Grundl. d. 12. juni 1900 af H. R. Hansen (f. 1870).

Indehaver siden 1942: S. Bjørn Hansen (f. 1904).

Adresse: Storegade 11, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. S. Hansen, manufaktur- og herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. d. 2. okt. 1907 af H. S. Hansen (f. 1879), der fremdeles er indeha­ver af forretningen.

Adresse: Vinderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. S. Hansen A/S, automobilforretning.

Grundl. d. 13. jan. 1900 af fabrikant Hans Søren Han­sen (f. 29. maj 1873, d. 9. nov. 1944).

I 1938 omdannedes firmaet til aktieselskab under navnet A/S H. S. Hansens Automobilforret­ning.

Direktør siden fabrikant H. S. Hansens død i 1944 er fru H. S. Hansen (f. 26. dec. 1870). Den daglige ledelse forestaas af: smede­mester Sofus Hansen (f. 31. juli 1900), forret­ningsfører Evald Hansen (f. 19. dec. 1905) og prokurist, fru Sigrid Lundsgaard (f. 30. jan. 1902).

Adresse: Svingelsvej 17, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. S. Hansen's Eftf., C. J. Dideriksen. skibs­provianteringsforretning.

Grundl. i 1844 af Hans Søren Hansen (f. ca. 1817, d. ca. 1881).

Indehaver (siden 1924): C. J. Dideriksen (f. 1896).

Adresse: Amaliegade 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. A. Hansen A/S, murerforretning, tegl- og kalkværker m. m.

Grundl. i 1880 af I. A. Han­sen (f. 1855, d. 1915), som overtog en af fade­ren, H. P. Hansen (f. 1817, d. 1886) i 1850 grundlagt murerforretning.

I 1884 anlagde fir­maet et kalkværk i Kolding, i 1890 købtes Terpen Thomsen's teglværk i Seest (grundl. ca. 1865), i 1899 anlagdes en cementvarefa­brik, i 1911 købtes Kolding Aktieteglværk (anlagt ca. 1840 af H. N. Bech) og i 1914 køb­tes Kolding Kalkværk (grundl. 1880).

I 1920 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Direk­tør (siden 1920): grundlæggerens søn, J. F. Hansen (f. 1882).

Adresse: Munkegade 10, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Hansen, købmandsforretning.

Overtaget i 1893 af 1. P. Hansen (f. 1863, d. 1941).

Nuvæ­rende indehaver: frøken Elisabeth Hansen (f. 1901).

Adresse: Støden 10, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Hansen, klædevareforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1879 af Jeppe Hansen (f. 1845, d. 1926).

I 1911 overtaget af sønnen, Johs. Hansen (f.

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage