Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

  1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 15
Aaru - Abra
 

Aarup Apotek.

Oprettet d. 8. dec. 1859 og åbnet d. 7. april 1860 i Gribsvad. Apotekets første indehaver: Niels Peter Gindrup. Ved resolution af 23. aug. 1871 flyttet til Aarup. Indehaver siden 1946: Svend A. S. Kolbæk.

Adresse: Bredgade 25, Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aarup Boghandel, H. A. Hansen.

Grundl. i 1866 af Johannes Ravn. Indehaver siden 1937: H. A. Hansen (f. 1908).

Adresse: Bredgade 28, Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aarup Dampmølle, N. A. Andersen.

Grundl. d. 1. maj 1894 af H. P. Jensen. Indehaver (siden 1926): N. A. Andersen (f. 1897).

Adresse: Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aarup Kontant - Manufakturhandel A/S.

Grundl. d. 19. okt. 1874 af Peter Petersen. I 1929 omdannet til et aktieselskab. Direktør

(siden 1948): fru E. C. Johnsen.

Adresse: Bredgade 18, Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Aashejm, gartneri.

Grundl. i 1888 af Frederik Sørensen. Indehaver (siden 15. marts 1918): Søren Aashejm (f. 1873).

Adresse: Baggesensvej 32, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Aasted & Søn, isenkramforretning en gros & en detail.

Grundl. i nov. 1865 af Erik Mathias Hestbech (f. 1839, d. 1896). Den 1. nov. 1893 overtaget af Emil Aasted, og d. 1. juli 1950 af Heinrich Emil Aasted og Mogens Aasted.

Adresse: Torvet 7, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens Aastrup, manufakturforretning.

Grundl. d. 24. aug. 1897 af Hans Jacob Aastrup (f. 1873). Indehaver (siden 1933): sønnen, Jens Aastrup.

Adresse: Ulfborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Olaf Aastrup, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1873 af H. C. Aastrup (f. 1849, d. 1912). I 1909 overtaget af sønnen, Olaf Aastrup (f. 1878) og d. 1. april 1946 af Julius Hansen (f. 1911).

Adresse: Gram.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Abel A/S og A. Abels Saltimport A/S,

kul- og koks-import og saltimport. Grundl. d. 18. jan. 1871 af Hans Andreas Abel (f. 1845,

d. 1909), efter hvis død forretningen overtoges af sønnen, konsul Albert Abel (f. 1878).

I 1921 stiftedes A/S A. Abel med Albert Abel som direktør. Dette selskab overtog den gamle

forretnings kul- og koksimport. Saltimporten fortsattes af Albert Abel som selvstændig forretning indtil 1942, da den overgik til aktieselskabsform under navnet A. Abels Saltimport

A/S med Albert Abel som direktør.

Adresse: Nytorv, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Leonard Abel, kgl. hof-blomsterhandel.

Grundl. d. 7. sept. 1878 af Leonard Abel (f. 1854, d. 1944). Indehaver siden 1920: Leonard Abel (f. 1888), nu med sønnen, Jørgen Leonard Abel (f. 1920) som associé.

Adresse: Store Torv 15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Just Abildgaard's Eftf., Otto Kragh, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 3. aug. 1881 af konsul Just Abildgaard (f. 16. april 1856, d. 6. marts 1931) og 1. juli 1914 overtaget af Otto Kragh (f. 26. febr. 1868, d. 1. juli 1936). I 1939 flyttede forretningen fra Torvegade nr. 14 til Storegade 7.

I 1944 flyttede forretningen til den nuværende adresse.

I 1929 optoges sønnen, Just Otto Kragh (f. 8. sept. 1900) som medindehaver.

I 1936 overtog han forretningen som eneindehaver. Just Otto Kragh er tillige indehaver af firmaet „ J O K E A", Randers.

Adresse: Østergrave 6, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. V. Abildgaard, manufakturforretning.

Grundl. i 1908 af J. V. Abildgaard (f. 1875, d. 1945). Indehaver siden 1946: J. V. Abildgaard (f. 1922).

Adresse: Slotsgade 4, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Abrahamsen & Sønner, vægtfabrik.

Grundlagt d. 15. april 1872 af Hans Sørensen (f. 1844 i Roskilde, d. 1926).

I 1915 indtrådte J. P. Abrahamsen (f. 4. april 1872, d. 1945) i firmaet, der i 1915 antog firmanavnet J. P. Abrahamsen; J. P. Abrahamsen udtrådte af firmaet i 1935. Nuværende indehavere: A. H. Abrahamsen (f. 31. oktober 1901) og H. B. Abrahamsen (f. 3. maj 1907). I 1932 antoges firmanavnet J. P. Abrahamsen & Sønner.

Adresse: Vestergade 52, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil V. Abrahamson, handel med kemikalier til industri- og landbrug.

Grundl. d. 14. dec. 1886 af Emil V. Abrahamson (f. 12. okt. 1868, d. 15. okt. 1943), der udtrådte af firmaet i 1938. Forretningens nuværende indehavere: Edgar Abrahamson (f. 25. okt. 1892) og Sigurd Abrahamson (f. 7. juli 1900), der er sønner af stifteren, indtrådte i firmaet hhv. i 1919 og 1928.

Forretningen er grundlagt som agenturforretning i farvestoffer og dermed beslægtede artikler.

 

Emil V- Abrahamson

 

 

     

       

Edgar Abrahamson                     Sigurd Abrahamson

 

I året 1895 opgaves agenturvirksomheden til fordel

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage