Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 84
Bønn - Børs
 

Otto Bønnelycke, trælast- & tømmerhandel.

Grundl. ca. 1770 af Søren Bruun (f. 1742, d. 1813) som købmandsforretning. I 1905 over­taget af Otto Bønnelycke (f. 1879, d. 1944), i 1944 af fru C. S. Bønnelycke med sønnen Erik Bønnelycke (f. 1918), som daglig leder.

Adresse: Ringstedgade 22-32, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bønstrup-Petersen, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1872 af L. Jørgensen (f. 1849, d. 1936).

Nuværende indehaver: Anders Peter Bønstrup-Petersen (f. 1897).

Adresse: Algade 22, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Børgesen, se Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter.

 

Martin Børgesen, grossererforretning.

Grund­lagt d. 26. febr. 1884 af Martin Børgesen (f. 1. sept. 1856, d. 1932), der udtrådte af firmaet i 1927.

I 1919 indtrådte sønnen; den nuværende indehaver, Robert Martin Børgesen (f. 1. juli 1886), i forretningen.

Forretningen er grund­lagt på Købmagergade. nr. 64 og flyttedes i 1890 til Ved Stranden nr. 8 og derfra 1930 til den nuværende adresse.

Firmaet repræsenterer udenlandske huse i stålvarer, glas-, emaille- og toiletartikler.

Adresse: Vendersgade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Børgesen & Co. A/S, optiske, meteorologi­ske og geodætiske artikler en gros, fabrika­tion, eksport.

Grundl. i 1880 af Niels Børgesen og i 1899 overtaget af Charles Thorsøe (f. 1873, d. 1934). Omdannet til aktieselskab i 1935.

Aktiekapitalen er 300,000 kr. Administrerende direktør: Svend Thorsøe (f. 1903).

Adresse: Gråbrødretorv 16-18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. BØRGESEN & Co´s EFTERFØLGER, A/S

Stråhattefabrik, er grundlagt 1854 af Skjold Børgesen (f. 1830, d. 1905). I 1873 indtrådte hans Svoger, Emil T. Berg i Firmaet, og da denne trak sig tilbage i 1893, blev førstenævntes Søn, Vald Børgesen optaget som Associé.

Adresse: Pilestræde 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Børnenes Bazar ved Carl N. Jensen, legetøjs­handel.

Grundl. i april 1878 af Chr. Christen­sen.

Den 24. april 1894 overtoges forretningen af Carl N. Jensen (f. 1870, d. 1933), efter hvis død forretningen fortsattes af fru Elna Jensen (d. 1940). I 1937 optoges sønnen, A. Børge Jensen (f. 1901), i firmaet; denne overtog i 1941 forretningen som eneindehaver; d. 1. febr. 1948 indtrådte fru Anna Andersen som medindehaver.

Adresse: Købmagergade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Børner, boghandel.

Grundl. d. 30. aug. 1865 af Emil Fix (d. 1891). Indehaver siden 1913:

A. Børner (f. 1883).

Adresse: Axeltorv, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. BØRRE & Co´s EFTERFØLGER

Forretning med Gulvtæpper samt Møbel- og Gardinstoffer, kgl. Hof-Leverandør, er grundlagt 1847 af Julius Børre (f. 1823, d. 1898) og Emil Lorenzen (f. 1822, d. 1902). I 1873 deltes Forretningen i to Firmaer Børre Lorenzen & Co (se dette) og J. Børre & Co´s Eftf., hvilket sidste overtoges af C. W. Strande, efter hvem den nuværende Indehaver, H. P. Melson overtog Forretningen i 1898.

Adresse: Østergade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. A. Børresen, malerforretning.

Grundl. d. 22. april 1845 af J. A. Børresen. Indehaver (siden 1916): C. A. Børresen (f. 1884).

Adresse: Borgerdiget 18, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

IVAR BØRRESEN

Skrædderfirma, er grundlagt af Ivar Børresen (f. i Norge 1810, d. 1881) 1840. Efter Stifterens Død overtoges Forretningen af hans Søn, Kaptajn William Børresen (f. 1839) og Johan Pedersen, efter hvis Død 1894 førstnævnte er Eneindehaver.

Adresse: Bredgade 23, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Iver Børresen, skrædderetablissement, kgl. hof­leverandør.

Grundl. i 1840 af Iver Børresen (f. i Norge 1810, d. 1881). Efter stifterens død overtoges forretningen af hans søn, kaptajn William Børresen (f. 1839, d. 1916) og Johan Pedersen (d. 1894). Efter kaptajn William Bør­resens død fortsattes virksomheden af hans søn, komponisten Hakon Børresen (f. 2. juni Børs 1876), og datter, frøken Gudrun Børresen (f. 1885); senere er skræddermester Carl Køhn (f. 1897) indtrådt som medindehaver.

Adresse: Bredgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen M. Børresen & T. Broe, varemægler­firma.

Grundl. d. 8. jan. 1873 af Jørgen M. Børresen (f. 1838, d. 1933). I 1881 blev T. Broe (f. 1856, d. 1915) optaget som kompagnon. Nu­værende indehaver: A. Rønne-Lotz (f. 1905).

Adresse: Rådhuspladsen 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Børresen I/S, metalvarefabrik.

Grundl. d. 18. maj 1911 af N. Børresen (f. 19. okt. 1876).

Forretningen startede under beskedne for­hold i en kælder i Blågårdsgade med frem­stilling af sanitetsarmaturer som speciale.

I 1915 flyttede virksomheden til Holtegade nr. 5 og udvidedes til også at omfatte jernar­maturer og almindeligt maskinarbejde, lige­som man på Rentemestervej indrettede et me­talstøberi, der senere er afhændet.

I 1924 udvidedes fabrikationen atter, hvor­ved lokalerne blev for trange, og fabrikken flyttedes til Lyngbyvej nr. 165. Da disse loka­ler også blev for små, måtte man se sig om efter et sted med udvidelsesmuligheder, hvor­for man i 1939 opførte egen moderne fabrik med støberi og forkromningsanstalt.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 100 per­soner. Fabrikationen omfatter i dag sanitets­armaturer til alle formål efter nutidens mo­derne krav.

Firmaet er leverandør til stat og kommune og til grossister inden for rør-, jern- og sani­tetsbranchen over hele landet, ligesom det har en del eksport.

I 1930 knyttedes N. Børresens søn, N. E. Børresen (f. 27. okt. 1903) til virksomheden og blev i 1941 optaget som medindehaver.

Den 1. jan: 1948 overgik virksomheden til et inter­essentskab med N. Børresen og N. E. Børresen som ansvarlige deltagere.

Adresse: Bygmestervej 4, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Børsch. herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 21. jan. 1865 af L. R. Frendrup. I 1901 over­taget af P. Børsch (f. 1860, d. 1916), i 1917 af Chr. Børsch (f. 1892).

Adresse: Slots gade 11, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dagbladet Børsen, oprindelig ugeblad,

grund­lagt af konsul, vekselerer Th. Green. Udsendt første gang d. 25. jan. 1896.

Fra d. 1. okt. 1899 dagblad og officielt organ for Grosserer-Socie­tetets Komite. I 1901 overtoges udgivelse og redaktion af H. Green (f. 1875, d. 1931) og H. Stein (f. 1874, d. 1944).

I 1916 overgik virksomheden til et aktiesel­skab med redaktørerne som direktører. I 1919 udtrådte H. Green, og H. Stein var derefter ene direktør og eneredaktør til sin død i 1944.

Redaktør og direktør siden 1944: P. Koch Jensen (f. 1897).

Nuværende formand for bestyrelsen: høje­steretssagfører V. Holten-Bechtolsheim (f. 1877).

"Børsen"s forlagsafdeling udgiver siden 1923 Børshaandbogen Greens Danske Fonds og

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage