Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 86
Børs - Carl
 

(fortsat fra side 84)

 

Aktier (udsendt første gang i 1883 af Th. Green som en fortsættelse af "Aktie- og Obli­gationskalenderen", grundl. i 1871 af veksel­rnægler August Jensen).

Adresse: Rådhuspladsen 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Bøtcher, sadelmagerforretning.

Grundl. 1884 af A. R. Larsen (f. 1842, d. ca. 1918). In­dehaver (siden 1914): A. Bøtcher (f. 1889).

Adresse: Nedergade 14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Bøtker's Tømmerhandel A/S.

Grundl. i 1893 af L. Bøtker. Omdannet til aktieselskab d. 8. aug. 1901. Bestyrelsens formand: konsul Kn. Villemoes (f. 1920). Direktør (siden 1945):

Niels Olaf Pedersen (f. 1906). Aktiekapital: 1 mill. kr.

Adresse: Nygårdsvej, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Bøttger, urmagerforretning.

Grundl. d. 1. sept. 1892 af P. Petersen-Testrup. I 1924 overtog Poul Bøttger (f. 1892, d. 1948) forret­ningen; efter hans død fortsættes den af hans enke, fru Agnete Bøttger (f. 1918), som inde­haver.

Adresse: Frederiksberggade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. J. BØVING´s EFTERFØLGER

Isenkramforretning, er grundlagt 3 Nov.1823 af Poul Jacob Bøving (f. 1798, d. 1859) og Hans Heegaard, af hvilke sidstnævnte udtrådte 1827; i 1859 overgik Forretningen til Bøvings Søn, Preben Niels Christian Bøving (f. 1829, d. 1886), som i 1877 afstod den til Christian Frederik Ludvig Galle (f. 1841) og Henrik Ludvig Galle (f. 1851) I 1897 overtoges den af Carl Hartvig tidligere førte Forretning med Sadelmager- og Tapetserer- Artikler og Værktøjer.

Adresse: Gothersgade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. G. BØYTLER JUN.

Kgh. Hof-Villdthandlerfirma, er grundlagt 1842 af J. G. Bøytler; efter dennes Død 1881 er hans Enke, Caroline Bøytler i nogen Tid Indehaver; i 1885 overtoges Virksomheden af den nuværende Indehaver, F. C. Hansen (f. 1849). I 1872 henflyttedes Virksomheden til dens nuværende Lokale fra Grundlæggelsestedet, Hotêl d´Angleterre.

Adresse: Bredgade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Rene Bøytler, Sally Meyer & Co., grosserer­firma i vogn- og karosseriartikler samt artik­ler for sadelmagere.

Grundl. i 1875 af Sally Meyer (d. 1900). I 1891 optoges Frits Harald Emil Bøytler (f. 1857, d. 1935) som kompag­non; denne var eneindehaver fra 1901-30. I 1930 optog han sin søn, Rene Bøytler (f. 1901, d. 1939), og firmaets mangeårige repræsen­tant, Karl Viktor Nyborg (f. 1869, d. 1938), optoges som kompagnoner.

Efter K. V. Nyborgs død i 1938 videreførtes firmaet af Rene Bøytler som eneindehaver, og efter dennes død i 1939 fortsættes det af hans enke, fru D. E. C. Bøytler, som eneindehaver. Fru Bøytler indgik i 1945 ægteskab med di­rektør A. Gløde, der er indtrådt i firmaets le­delse sammen med forretningsfører J. J. T.

Dencker.

Firmanavnet blev i 1939 ændret til Rene Bøytler, Sally Meyer & Co.

Adresse: Edisonsvej 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Calberg's Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. maj 1862 af Niels Gustav Calberg (f. 1831, d. 1901). Den 1. okt. 1884 overtog hans søn, Stanislaus Gu­stav Martin Calberg (f. 1862) forretningen. Virksomheden omfatter nu foruden bogtryk­keri og bogbinderi tillige forlagsvirksomhed. I 1938 omdannede s virksomheden til et aktiesel­skab med St. Calberg som formand for besty­relsen og H. P. 0ngaard-Jensen (f. 1899) som direktør. Den 15. oktober 1949 blev aktiesel­skabet opløst, og direktør 0ngaard-Jensen overtog virksomheden som eneindehaver un­der navnet Calbergs Bogtrykkeri.

Adresse: Vodroffsvej 9 C, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Cantor, herrelingeri en gros, skjorte- og slipsfabrik.

Grundl. d. 1. april 1896 af L Can­tor (f. 1858, d. 1927). I 1941 omdannet til ak­tieselskab. Direktion (siden 1941): Sigurd Can­tor (f. 1884) og Kai Cantor (f. 1898).

Adresse: Nørre Voldgade 82, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Capito, grossererforretning, hørkram og konserves en gros.

Grundl. d. 23. maj 1876. på Højbro Plads af Alfred Capito (f. 1852, d. 1926) som hørkramforretning en de­tail.

 

    

Alfred Capito         Knud Capito

 

 

Den 1. juni 1899 ansattes sønnen, den nu­værende indehaver, Knud Capito (f. 1881), j firmaet. Efter grundlæggerens død i 1926 vi­dereføres firmaet af sønnen som eneindehaver.

I årenes løb har forretningen optaget konser­ves tilligemed den gamle specialitet nedlæg­ning af anchiovis.

Firmaet flyttedes til egen ejendom i Kompagnistræde nr. 6 i 1922.

Adresse: Kompagnistræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Carl, skibsrederfirma, se Dampskibs­selskabet Heimdal A/S.

 

Carlsberg Bryggerierne, se foregående side.

 

Albert Carlsen, bogbinderi.

Grundl. d. 2. nov. 1906 af Oluf Carlsen (f. 1882, d. 1942).

I 1942 overtaget af Albert Carlsen (f. 1892).

Adresse: Storm gade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Carlsen, kolonial- og skibsprovianterings­handel.

Grundl. d. 5. maj 1859 af Svend Peter Svendsen (f. 1830, d. 1894). Fortsat af hans enke, og fra 1896 af en søn; i 1900 overtaget af Axel Carlsen (f. 1873).

Adresse: Ved Stranden 3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Carlsen, entreprenørforretning.

Grundl. d. 7. juli 1823 som vognmandsforretning af Carl Pedersen (f. 17. aug. 1796, d. 18. marts 1881) og i 1850 overtaget af sønnen; Peter Chr. Carl­sen (f. 20. febr. 1826, d. 26. april 1895), der drev firmaet til sin død, i de sidste år ved

 

    

C. C. Carlsen        Holger C. Carlsen

 

hjælp af sønnen, Carl Chr. Carlsen (f. 18. jan. 1869). Denne overtog forretningen i 1895 og etablerede den d. 30. maj 1900 tillige som en-

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage