Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 302
Jyds - Jørg
 

 

bladet og som indehaver af trykkeriet.

Fra 1918-31 ejedes bladet af et aktieselskab.

 

Jydske Tidende i Kolding

 

Foruden i Kolding og i Fredericia har Jyd­ske Tidende kontorer i Haderslev, Gram, Aabenraa, Sønderborg og Tønder og bladets læsekreds omfatter således hele landsdelen fra Fredericia til grænsen.

Bladets forretningsfører siden 1935: Johs. Ejler (f. 1906), som har været tilknyttet bla­det siden 1920.

Adresse: Jernbanegade 46, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Livsforsikringsselskabet Jylland-gensidigt.

Stiftet d. 28. aug. 1896 som begravelseskasse under navnet "Den gensidige danske Livsfor­sikring".

I begyndelsen af århundredet om­lagdes den til alm. livsforsikringsvirksomhed.

Bestyrelsens formand (siden 1935): hypotek­foreningsdirektør H. A. Dal (f. 18,79). Direk­tør (siden 1935): J. Lundsgaard (f. 1892).

Adresse: Ryesgade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jyllands Frøhandel A/S, se N. Th. Jacobsen & Co., Århus.

 

Jyllands-Posten, dagblad.

Stiftet af et kon­sortium af Århus-borgere.

Bladets første num­mer udkom d. 2. okt. 1871 med overlærer, cand. mag. Julius Hoffmeyer (f. 1841, d. 1911) som ansvarshavende redaktør.

Allerede i 1877 blev bladet overtaget af exam. jur. Chr. Niel­sen (f. 1838, d. 1895). Ved hans død blev hans søn, cand. polit. Søren Wittrup Nielsen (f. 1867, d. 1935) redaktør af bladet og fra 1910 tillige udgiver.

I 1927 udtrådte han af redaktionen og i 1931 afhændede han bladet til et interessentskab, der består af redaktør H. Hansen (f. 1879) og direktør K. Kirks arvinger; H. Hansen var indtrådt i redaktionen i 1904 og er ansvarlig redaktør siden 1927.

Jyllands-Posten er efter oplag Danmarks trediestørste morgenblad og provinsens stør­ste dagblad.

Adresse: Frederiksgade 72, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jyllands Staal- og Maskinforretning, se Hans Schourup.

 

Jyllands Vinimport A/S.

Stiftet d. 1. dec. 1908 af Georg Christensen og Alfred Rasmussen (d. 1943). Nuværende direktør: restauratør M. H. Nielsen (f. 1893).

Adresse: Havnegade 8, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Jürgensen, bygmesterforretning.

Grundl. d. 29. maj 1865 af Niels Jürgensen (f. 1837, d. 1902).

I 1892 overtaget af sønnen, Jürgen Jür­gensen (f. 1866, d. 1943) og i 1943 af dennes søn, Adolph H. Jürgensen (f. 1896).

Adresse: Laurids Skaus Gade 40, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

URBAN JÜRGENSEN & SØNNER´s EFTERFØLGERE

Ur- og Kronometermagerfirma, er grundlagt 1781 af Jørgen Jürgensen (f. 1745, d. 1811), efter hvem den gik over til Sønnen Urban Jürgensen (f. 1776, d. 1830), der i 1801 var bleven optaget som Kompagnon i Forretningen, og efter ham overtoges den af hans Sønner, Louis Urban Jürgensen (f. 1806, d. 1867) og Jules Frederik Jürgensen (f. 1808, d. 1877), som havde drevet Virksomheden i Faderens sidste År, og som gav den Firmanavnet Urban Jürgensen & Sønner. Den sidstnævnte udtrådte allerede i 1834 for at bosætte sig i Schweiz, og Louis Jürgensen blev derefter Eneindehaver af Firmaet til sin Død, da det gik over til hans Enke, A. B. L. Jürgensen, Født Horstmann (f. 1803, d. 1885). Efter dennes Død overtoges Firmaet af H. E. M. Kiens, der førte Forretningen videre under Navnet Urban Jürgensen & og Sønners Eftf. Indtil sin Død 1898, hvorefter den fortsattes af hans Enke, Caroline Kiens, f. Hjul, der i 1910 har afstået den til sin ældste Søn, Carl Kiens.

Adresse: Gothersgade 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Urban Jürgensen & Sønners Efterfølgere, ur­ og kronometermagerfirma.

Stiftet i 1740 af hofurmager Jürgensen.

I 1801 indtrådte Urban Jürgensen (f. 1776, d. 1830); efter denne over­taget af hans to sønner. Indehaver siden 1945: S. O. Randrup Jensen (f. 1898).

Adresse: Ny øster gade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. F. JÜRS

Bogbinderi, er grundlagt 1848 af A. F. Jürs (f. 1822, d. 1907), og i 1890 overtaget af hans Søn, Viggo Jürs (f. 1867).

Adresse: Pilestræde 44, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Jäger, glarmesterforretning.

Grundl. i 1871 af Heinrich Jager (f. 1824, d. 1909).

I 1909 overtaget af sønnen, Herman Jager (f. 1853, d. 1927) og i 1925 af dennes søn, Herman Ja­ger (f. 1887).

Adresse: Møllergade 76, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. H. Jæger, Aarhus Pengeskabsfabrik.

Grundl. d. 1. dec. 1894 af M. H. Jæger (f. 9. okt. 1863, d.30.maJ 1937). Ovennævnte dato nedsatte M.H. Jæger sig som smedemester i Mejlgade nr. 25, men flyttede i 1896 til et større værksted i Mejlgade nr. 5.

I 1901 købtes ejendommen Mejlgade nr. 48.

Fir­maet har dog nu des­uden værksted og la­ger i D. F. J.'s kom­pleks i Knudrisgade. Efterhånden specialise­rede firmaet sig mere og mere i fremstillin­gen af pengeskabe og boxdøre, særlig efter at grundlæggerens søn, ingeniør H. G. Jæger (f. 27. Marts 1893), var blevet ansat i firmaet 1916.

 

H. G. Jæger

 

I 1924 blev fabrikken overtaget af sønnen, ovennævnte ingeniør H. G. Jæger, der fremde­les er indehaver af virksomheden.

Grundlæg­geren var aktiv deltager i forretningen til sin død d. 30. maj 1937 i en alder af 74 år.

Adresse: Mejlgade 48, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Chr. Jønsson, bagerforretning.

Grundl. 1895 af J. F. Dreinhøfer (d. 1899). Efter den­nes død overtaget af N. Chr. Jønsson (f. 1873).

Adresse: Istedgade 28, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgensen's Hotel i Horsens.

Bygget i 1744 som palæ for etatsråd Gerhardt de Lichten­berg og i 1807 købt ved auktion af købmand Jens Overby Engerslev, der indrettede det til gæstgivergård.

I 1843 overtoges hotellet af Anders Jørgensen, efter hvem det stadig har navn. Indehaver siden 1944: E. F. W. Krahn (f. 1890).

Adresse: Søndergade 17-19, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage