Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 226
Hans - Hans
 

Thomas Hansen & Søn, købmandsforretning.

Grundl. i 1901 af H. Simmerling.

Nuværende indehavere: Thomas Hansen og søn.

Adresse: Padborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorkild Hansen, damekonfektionsforretning.

Grundl. i 1895, senere overtaget af Wilh. Dal­gaard og drevet under dette navn indtil for­retningen d. 1. juni 1920 overtoges af Thorkild Hansen (f. 1881), der stadig er dens inde­haver.

Grosserer Thorkild Hansen lærte manufak­turfaget i Sakskøbing og i Nykøbing F.; senere studerede han reklame og vinduesdekoration på fagskoler i Tyskland og Amerika. Han op­rettede ved sin hjemkomst den første skandi­naviske vindues-dekorations skole i København.

I 1905 rejste han til U.S.A., hvor han opholdt sig til 1909.

I 1910 overtog han Magasin du Nords Hellerup-afdeling, som han drev i ca. 10 år.

I 1921 oprettedes filial på Amagerbrogade, adresse: Amagerbrogade 49, Kbhvn. S. og i 1922 på Frederiksberg, adresse: Falkoner Alle 47, Kbhvn. F.

Adresse: Vesterbrogade 22-26, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thorman Hansen, drejerforretning.

Grundl. i 1898 af Thorman Albinus Hansen (f. 1876), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Provstegade 6, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Troels Hansen, papir- og rammeforretning.

Grundl. i 1889 af Henrik Knudsen (f. 1862, d. 1939); fortsættes efter denne af datteren og svigersønnen, Troels Hansen (f. 1887).

Adresse: Møllergade 42, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. Hansen's Bogbinderi & Æskefabrik.

Grundl. d. 20. dec. 1900 af Valdemar Hansen (f. 1874), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Gothersgade 91, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vagn Techt Hansen, manufakturforretning.

Grundl. i 1900 af Carl H. Jensen. Indehaver (siden 1927): Vagn Techt Hansen (f. 1893).

Adresse: Godthåbsvej 51, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Hansen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 8. juni 1863 som købmandsforret­ning af N. Chr. Hansen (f. d. 7. febr. 1837, d. 1910), der i 1893 solgte forretningen til sin søn, konsul Valdemar Hansen (f. 12. april 1865, d. 15. okt. 1943); sidstnævnte optog i 1922 sin søn konsul I. Kruuse-Hansen (f. 30. sept. 1894) i firmaet og denne er nu indehaver af dette.

Adresse: Algade 50, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Hansen, kolonialforretning en gros.

Grundl. i 1891 af L. Hansen (f. 1863, d. 1938) i forbindelse med grossistvirksomhed i andre brancher.

I 1935 deltes forretningen sådan, at grundlæggerens søn, Victor Hansen (f. 1897) overtog kolonialafdelingen, som han stadig vi­derefører, medens grundlæggeren fortsatte de Øvrige dele af forretningen (se L. Hansen).

Adresse: Nørrebro 79, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Hansen, bagerforretning.

Grundl. i 1896 af F. C. C. Jørgensen (f. 1849, d. 1933).

Indehaver (siden 1945): Vilhelm Hansen (f. 1891).

Adresse: Absalonsgade 21 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Hansen's Boghandel.

Grundl. d. 10. nov. 1879 af Vilhelm Hansen (f. 1843, d. 1904).

I 1904 overtaget af enken, fru E. Hansen, f. Bjerregaard (f. 1853).

Bestyrer: datteren, frk. Natalie Hansen (f. 1884).

Adresse: Torvet 4, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Hansen & Co. A/S, kemikaliefirma.

Grundl. 1883 af etatsråd Vilhelm Hansen (f. 1859, d. 1925).

Omdannet til aktieselskab i 1912.

Direktør (siden 1928): civilingeniør C. Duzaine-Hansen (f. 1887).

Adresse: Hejrevej 43, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILHELM HANSEN

Musikforlag og musikhandel, er grundlagt 1857 af Wilhelm Hansen (f. 1821, d. 1904). Forretningen udvidedes senere ved køb af flere Forlag og Musikhandeler, således i 1879 af C. C. Loses og Horneman & Erslevs Musikforlag. I 1887 oprettede Firmaet en Filialforretning i Leipzig. I 1908 grundlagde Firmaet i Forening med Brødrene Hals i Kristiania Norsk Musikforlag sammesteds. Efter Grundlæggerens Død var Firmaet gået over til Sønnerne, Jonas Wilh. Hansen (f. 1850) og Alfr. Wilh. Hansen (f. 1854), der begge i en lang Årrække havde været knyttet til Virksomheden.

 

C. C. LOSE´s MUSIKHANDEL. Den franske Emigrant E. F. I. Haly åbnede i 1793 en Musikhandel, der fra 1802 overgik til C. C. Lose d. æ. (f. 1787, d. 1835), hvis Enke fortsatte den efter hans Død i Forbindelse med P. W. Olsen (f. 1791, d. 1859) under Firma »Lose & Olsen«. Den Sidstnævnte udtrådte i 1845 for at oprette en egen Musikhandel. Fra 1. Januar 1846 gik Forretningen over til C. C. Lose d. Y. (f. 1821, d. 1892) og O. H. Delbanco (f. 1821, d. 1890) under Firma »C. C. Lose & Delbanco«, der fra 1848 også drev Boghandel. I 1864 hævedes Firmaet, og hver af Deltagerne fortsatte i eget Navn deres Deltagelse i Forlagsbureauet og Redaktionsvirksomheden for »Illustreret Tidende«, medens C. C. Lose alene fortsatte Bog- og Musikhandel under Firma »C. C. Loses Bog- og Musikhandel«, indtil han i 1871 solgte den til C. F. Borehorst, der fra 1862 havde været Medhjælper i Forretning. Efter at denne havde erhvervet Oscar Risoms og Horneman & Erslevs Musikforlag, overdrog han i 1879 Musik-Forlaget og Sortimentet til Firmaet Wilhelm Hansen og beholdt Bogforlaget, indtil han i 1885 af Helbredshensyn også afhændede dette.

 

J. Q. E. HORNEMAN (f. 1809, d. 1870) oprettede i 1844 en musikhandel, hvori C. W. de Meza var Kompagnon indtil 1846, da Emil Erslev (f. 1817, d. 1882) indtrådte, og Forretningen antog da Firmanavnet »Horneman & Erslev«. I 1859 udtrådte Horneman, og Erslev var da Eneindehaver indtil Forretningen blev overtager af S. A. E. Hagen (f. 1842), der i 1879 afhændede Forlaget til C. F. Borchorst, der samme År overdrog dette Forlag sammen med C. C. Lose´s Forlag Tol Wilhelm Hansen.

 

Adresse: Gothersgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Wilhelm Hansen, Musik-Forlag.

Grundl. i 1811 af H. S. Grisson og I. G. Christiani (d. 1833) under firmanavn: Christiani & Grisson; over­taget i 1857 af Wilhelm Hansen (f. 1821, d. 1904).

I 1879 købtes C. C. Lose's Musikhandel og Horneman & Erslevs Musikforlag. C. C. Lose's Musikhandel blev grundlagt i 1793 af den franske emigrant E. F. I. Haly og i 1802 overtaget af C. C. Lose d. æ. (f. 1787, d. 1835). Hornemann & Erslevs Musikforlag blev grund­lagt i 1844 af J. O. E. Horneman (f. 1809, d. 1870) med C. W. de Meza som kompagnon.

I 1910 købtes A/S Nordisk Musikforlag, grundl. i 1880 af Henrik Hennings (f. 1848, d. 1923).

I 1887 oprettedes en filial i Leipzig, i 1908 sø­sterselskabet Norsk Musikforlag A/S i Oslo og i 1915 søsterselskabet A/B Nordiska Musikfor­laget, Stockholm.

Indehavere (siden 1920): As­ger Wilhelm Hansen (f. 1889) og Svend Wil­helm Hansen (f. 1890).

Adresse: Gothersgade 9-11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wilhelm Hansen & Søn, korkvarefabrik.

Grundl. d. 9. april 1877 af Wilhelm Hansen (f. 25. sept. 1849, d. 13. juni 1936). Grundlægge­ren var medstifter af og formand for Kork­varefabrikantforenin­gen i Danmark og se­nere dennes æresmed­lem. Wilhelm Han­sen optog i 1917 sin søn, Axel Hansen (f. 29. april 1881, d. 4. jan. 1933) som medindeha­ver. Efter dennes død overtog enken, fru A. A. Hansen (f. 26. april 1882) firmaet som eneindehaver.

 

Wilhelm Hansen

 

 

I 1946 optoges ingeniør Alex Hansen (f. 27. maj 1914) som medindehaver.

I 1928 overtoges Korkvarefabrikken And. Svensson af dennes dØdsbo.

Adresse: Roskildevej 42 B, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage