Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 227
Hans - Harm
 

  

Leif Hansen-Korterup, agenturforretning.

Grundl. i 1908 af Hansen-Korterup (f. 1867, d. 1947).

I 1947 overtaget af sønnen, Leif Hansen-Korterup (f. 1902).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Hansen-Lund, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 1. april 1907 af Chr. Iversen (f. 1876, d. 1940).

Indehaver (siden 5. sept. 1940): Hans Hansen-Lund (f. 1899).

Adresse: Østerbrogade 151, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

John R. Hanson, stempelfabrik og gravøran­stalt.

Grundl. d. 26. maj 1877 i Odense af John R. Hanson (f. 1851, d. 1922), der i 1879 flyt-

tede forretningen til Kbhvn.

       

 

 

Ved John R. Hansons død i 1922 fortsat af hans enke, Maren Hanson, f. Hansen (f. 1860) samt af sønnerne Hans R. Hanson (f. 1889) og Georg F. Hanson (f. 1891), der i 1919 var indtrådt som medindehavere; i 1931 indtrådte Aage J. Han­son (f. 1897) som medindehaver, og i 1933 ud­trådte fru Maren Hanson.

John R. Hanson var den første. der frem­stillede gummistempler i Skandinavien. Virk­somheden beskæftiger ca. 65 personer.

Adresser: kontor og fabriker: Østergade 26, Kbhvn. K;

               butik: Ny Østergade 3, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Hansson, glarmesterforretning.

Grundl. d. 28. jan. 1894 af Jens Carl Johan Hansen (d. 1938).

Indehaver siden 1922: Carl Hansson (f. 1894).

Adresse: Halskovvej 30, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harboes Bryggeri.

Grundl. i 1883 af Jørgen Harboe og Jørgen Lotz.

Nuværende indehave­re: Fr. Harboe (f. 1880) og G. Harboe (f. 1911).

Adresse: Spegerborgvej 30, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. L. Harboe's Tapetfabrik A/S. se Danske Ta­petfabrikker A/S.

 

Kr. Noe Harboe, smedemester, gas- & vand­mester.

Grundl. d. 21. okt. 1894 af Kr. Noe Harboe (f. 1859, d. 1925).

I 1925 overtaget af dennes enke, fru Elna Harboe (f. 1865, d. 1946) sammen med sønnen, K. Harboe (f. 1889), som siden moderens død er eneindeha­ver.

Adresse: Steenwinkelsvej 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren Harbom, trikotagehandel en gros.

Grundl. i 1910 af Søren Harbom (f. 1889), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Gammel Kongevej 178, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harder & Co., herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 24. okt. 1895 af M. D. Harder (f. 1870), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1. juli 1940 med O. Alban Knudsen (f. 1909) som medindehaver.

Adresse: Store Torv 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harder & Grundtvig, fabrikation og en gros salg af ligklædninger samt artikler til blom­sterhandlerbranchen (blomster- og frugtkurve, dekorationsartikler m. m.), endvidere en gros salg af alle binderiartikler til gartnere.

Fir­maet grundlagdes d. 2. aug. 1865 af Hans Georg Grundtvig (f. 1838 i Voer, d. 1896). I 1868 op­toges Carl Harder (d. 1869) i firmaet, hvorved det nuværende firmanavn fremkom.

Efter H. G. Grundtvigs død fortsattes forret­ningen af hans enke, Kirstine Grundtvig, med sønnen, Carl Grundtvig (f. 26. april 1870, d. 1941), som bestyrer, indtil denne i 1900 over­tog firmaet for egen regning.

Den 1. april 1938 optoges Carl Grundtvigs to sønner, Curt E. Grundtvig og Dann G. Grundt­vig (begge f. 17. maj 1907), i firmaet, og for­retningen udvidedes herefter inden for blom­sterhandlerbranchen, idet der påbegyndtes fa­brikation af en mængde artikler, som tidligere var indført fra udlandet.

Efter faderens død viderefører de to sønner firmaet.

Efter branden d. 5. juni 1939, der lagde hele virksomheden øde, lod firmaet en stor ny byg­ning opføre i Jernbanegade nr. 18, hvor fir­maet nu har indrettet sig.

Adresse: Jernbanegade 18, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Flemming Harder, isenkramforretning.

Grundl. d. 25. nov. 1874 af Martin Jørgensen (f. 1841, d. 1916).

I 1904 blev den overtaget af Hans Chr. Jørgensen (f. 1878); senere var E. Ler­beck-Nielsen indehaver af forretningen.

I 1947 overtoges den af Flemming Harder (f. 28. jan. 1919).

Adresse: Vestergade 6, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knud Harder's Eftf., A. Sørensen. manufak­turforretning.

Grundl. d. 24. april 1860 af Johs. Mønsted.

I 1878 overtaget af Emil Har­der (f. 1849, d. 1905), i 1905 af dennes søn, Knud Harder (f. 1878, d. 1936), og i 1941 af Anna E. Sørensen.

Adresse: Kirkegade 4, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Poul Harder, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1878 af Edv. Benzon.

Indehaver (siden 9. Marts 1942): Poul Harder (f. 1912).

Adresse: Langgade 22, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Harlø & Søn, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1881 af H. P. Jensen (d. 1920).

I 1920 overtages forretningen af H. P. Harlø (f. 1879, d. 1945). 1939 optoges sønnen, Kurt Har­lø (f. 1915), som medindehaver.

Den 1. jan. 1946 blev forretningen overtaget af H. C. Har­lø, som i 1947 optog Svend Aage Hansen som medindehaver.

Adresse: Klosterstræde 10, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Harmonien i Nakskov.

Grundl. i 1854 af Haandværker- og Industriforeningen i Nak­skov.

Nuværende indehaver (fra 1. juni 1950): Frederik Hansen.

Adresse: Nybrogade 2, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Harmonien i Sæby.

Grundl. ca. 1760. Indehaver (siden 1940): Villy Nielsen (f. 1911).

Adresse: Vestergade 23, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage