Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 566
Spar - Sped

 

Spare- og Laanekassen for Skærbæk og Omegn.

Grundl. i 1860. Sparekassen ledes af et tilsynsråd: sognefoged F. Matthiesen,

skovrider Kr. Fromsejer,

gårdejer Knud Knag,

gårdejer H. Jacobsen,

gårdejer P. Boesen,

skoleinspektør N. Schultz og

smedemester I. Lorensen,

samt en direktion: Andr. Svendsen (f. 1876) og C. B. Clausen (f. 1907).

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Slagelse og Omegn.

Stiftet d. 30. jan. 1855 og trådt i virksomhed den 24. maj s. å.

Dens første bestyrelse bestod af:
kammerherre Grevenkop-Castenschiold, Store Frederikslund,

jægermester Stampe, Valdemarskilde,

godsejer A. W. Bech, Valdbygaard,
godsejer Jacobsen, Falkensten,

kancelliråd, birkedommer Crone,

kancelliråd, borgmester Lassen,

brændevinsbrænder, borgerrepræsentant Stampe,

købmændene L. Købner, Albert Jensen, C. F. Grønvold. Wilh. Lauritzen og H. H. Schou, kaptajn, realskolebestyrer Lund, godsejer, kammerråd Petersen, Ødemark og godsejer Brøndsted, Gyldenholm.

Formænd i bestyrelsen har siden stiftelsen været: kammerherre, Grevenkop-Castenschiold (1855-74),
hofjægermester A. W. Bech (1874-77),

etatsråd J. Jacobsen (1877-93),

hofjægermester J. P. Bech, Valdbygaard (1893-1909),

apoteker A. Nørlund (1909-13), godsejer, cand. polit.
Aug. V. Bech, Valdbygaard (1913-40) og

godsejer Carl de Neergaard, Gyldenholm (fra 1940).

Sparekassens nuværende bygning er opført i 1903.

Indskydernes tilgodehavende udgjorde ved første regnskabsårs slutning 83.983 rdl.
Indskudskapitalen andrager nu 24.596.307 kr. 18 Øre og reservefonds 2.593.821 kr. 97 øre.

Nuværende direktør: Alfred O. N. Hansen (f. 1881).

Adresse: Bredegade 6, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Storeheddinge og Omegn.
Grundl. d. 30. juni 1839.

Nuværende direktion: direktør H. F. Hoffmeyer, købmand Georg Richter og fhv. gårdejer Jens P. Jensen.

Adresse: Algade 11, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Svaneke og Omegn.

Grundl. d. 1. april 1895 af postmester Larsen som formand for bestyrelsen. Nuværende direktion: J. P. Jørgensen (f. 1881) og Richard Kofoed (f. 1911).

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Svendborg Og Omegn.

Oprettet d. 12. sept. 1852.

Direktion: C. Ruben Petersen (f. 1902).

Adresse: Torvet 3, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Thisted Amt.

Stiftet i 1829 og åbnet d. 30. nov. s. å.

Den nuværende ledelse består af et tilsynsråd, hvis medlemmer er amtmand H. M. Egedorf, Thisted, der er formand, gårdejer L Jacobsen, Aarup Møllegaard
rentier C. P. Gasberg, Nors, rentier K. Vestergaard, Tilsted, sognerådsformand M. Christensen, Harring samt rentier M. Magnussen. Hillerslev og arkitekt Jens Foged, Thisted, samt en direktion: cand. jur. A. J. Andersen (f. 1889), der tiltrådte i 1940.

Adresse: Storegade 11, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Ulkebal Sogn.
Grundl. d. 3. jan. 1867 af 80 garanter.

Nuværende direktion: C. Brock, Klinting (f. 1884), H. Petersen, Langdel (f. 1879) og N. J. Handler (f. 1898).

Adresse: Perlegade 46, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn.

Stiftet d. 1. okt. 1850 af herredsfoged, kancelliråd O. M. Crone (d. 1856).

Direktionen består af Thomas Urup, Sig (f. 1875) (siden 1932) og Carl Jensen, Outrup (f. 1870), (siden 1932) og Viggo Pedersen (f. 1904) (fra 1. maj 1950).

Adresse: Kræmmergade 5, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Vordingborg Og Omegn.

Stiftet d. 8. jan. 1855.

Direktør (fra 1949): Aksel Jensen (f. 1907).

Adresse: Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Vraa og Omegn.

Grundl. d. 6. febr. 1871 på initiativ af husmand J. P. Larsen, Borup (f. 25. marts 1826, d. 21. juli 1893), som var den første formand for bestyrelsen. Han afløstes i 1893 af tømmerhandler J. C. Christiansen (f. 30. maj 1849, d. 6. jan. 1928), der virkede indtil 1922, hvor han efterfulgtes af N. A. S. Jensen (f. 24. april 1865, d. 8. april 1934).

Han afløstes i 1934 af den hidtidige bogholder, Albert Pedersen (f. 27. okt. 1900, d. 2.
juli 1937), der udnævntes til direktør. Efter dennes død tiltrådte den nuværende direktør, M. R. Mogensen (f. 6. febr. 1912).

Tilsynsrådet består af gårdejerne J. L. Pedersen, der er formand, N. J. Østergaard, Chr.
Jensen og B. Grindsted samt Lærer L. Rosenkvist, rentier J. K. Andreasen og gårdejer Harald Zakarias.

Adresse: Vraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ernst Specht, grosserer- og urtekramforretning.
Grundl. d. 17. okt. 1893 af Ernst Specht (f. 1870, d. 1941), der i 2 år p. gr. af sin unge alder måtte lade en søster få borgerskab.

I 1916 optog grundlæggeren sin søn, Wilh. J. Thorup Specht (f. 1896), som medarbejder; denne har siden 1. maj 1932 været eneindehaver af forretningen.

Adresse: Vester Vold gade 90, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Specialforretningen Sana, forretning med levnedsmidler for sygekassepatienter og vegetarianere.

Grundl. i 1898 af C. C. Hansen.

Indehaver (siden 1919): V. E. Schnakenburg (f. 1894).

Adresse: Klosterstræde 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spedalsø Betonvarefabrik.

Grundl. d. 1. jan. 1903 af Rs. Jensen (f. 1880, d. 1937).

I 1936 overtaget af svigersønnen J. Jensen (f. 1902).

Adresse: Sønderbrogade 42-44, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage