Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 177
Fran - Fred
 

Jul. C. Frandzen, Københavns Røghætte-Fabrik og Jernvare-Fabrik.

Grundl. d. 17. aug. 1886 af J. C. Frandzen (f. 1854, d. 1907).

Indehaver (siden år 1949): fru Alberta K. Frandzen (f. 1884).

Adresse: Landskronagade 52, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frank & Petersen, assuranceagentur.

Grundl. d. 1. april 1884. Indehaver (siden 1919): C. H. Baggesen (f. 1889).

Adresse: Skolebakken 5, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Frank A/S, madrasfabrik.

Grundl. i 1911. Omdannet til et aktieselskab i 1921. Direktion (siden 1921): N. R. Nielsen (f. 1879) og S. V. Jensen (f. 1885).

Adresse: Nørreport 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Louis Frank, klædeimportørforretning.

Grundl. d. 8. juli 1909 af Louis Frank (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Niels Juels Gade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredensborg Apotek.

Oprettet d. 14. nov. 1893. Apotekets første indehaver var Holger Armand Hansen (f. 1849, d. 1897).

Indehaver (siden 1947): Georg S. Chr. Klem (f. 1897).

Adresse: Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredenshøj Teglværk.

Grundl. i 1904. Indeha­ver (siden 1931): C. E. Føste.

Adresse: Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Avis, se Jydske Tidende.

 

Fredericia Brødfabrik A/S.

Stiftet d. 25. marts 1907. Forretningsfører og formand for besty­relsen: bagermester Jens Peter Jensen.

Adresse: Dalegade 107, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laane­kasse.

Stiftet d. 16. sept. 1851. Reservefond 1,5 mill. kr. Indskudskapital ca. 26,5 mil!. kr.

 

Fredericia Byes og Omegns Spare – og Laanekasse

 

Nuværende tilsynsråd: købmand Fritz Duus, Fredericia, formand, gårdejer Gyde A. Gyde­sen; Erritsø, næstformand, dommer Aage Lundsteen, Fredericia, gårdejer A. Kring, Haastrup, gårdejer Abr. Sørensen, Pjedsted,

tømrermester Edv. Nielsen, Fredericia og sned­kermester C. B. Hansen, Fredericia.

Nuværende direktør: H. Beck (f. 24. jan. 1896) (siden 1930).

Adresse: Vendersgade 24, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Centraltrykkeri, Jobs. Madsen.

Grundl. 1909 som A/S; overtages kort efter af Johs Madsen (f. 1878, d. 1947). Nuværende in­dehaver: sønnen, Johs. Madsen (f. 1915).

Adresse: Gothersgade 49, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Dagblad (venstre).

Grundl. d. 1. juli 1890.

Overtaget af et aktieselskab i 1920. Nuværende forretningsfører og redaktør: Ernst Brændgaard-Jensen (f. 1889).

Adresse: Gothersgade 37, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Fredericia. Grundl. ca. 1904. Indehaver (siden 1949): fru Fanny Spetzler.

Adresse: Oldenborggade 6, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Løveapotek.

Oprettet d. 4. dec. 1656. Apotekets første indehaver var Lorentz Langhorst. Indehaver (siden 1918): Holger Hallas-Møller (f. 1881).

Adresse: Danmarksgade 19, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Maskin- og Elektromekaniske Fa­briker A/S, se E. Rasmussen.

 

Fredericia Maskinsnedkeri.

Grundl. ca. 1897 af Marius Petersen (f. 1858, d. 1919).

Nuvæ­rende indehavere: P. H. Pedersen (f. 1877) og S. Aa. Hansen (f. 1911).

Adresse: Bjergegade 35, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fredericia Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1849 og ultimo 1905 overgået til et aktieselskab.

Aktieselskabets første bestyrelse bestod af sagfører, bankdirektør Wilh. Johansen, direk­tør Ditlev Voss og købmand H. J. Utzon; dets første direktør var F. Valeur.

Aktiekapitalen, der oprindelig var på kr. 200.000, er nu på kr. 360.000.

Bestyrelsen består nu af konsul Harald Lüt­zen (f. 1884), sparekassedirektør Holger Beck (f. 1896) og sel­skabets direktør, kon­sul Carl Jørgensen (f. 1883). Konsul Carl Jør­gensen har været knyt­tet til virksomheden si­den 1902, prokurist 1908, direktør 1910.

 

Carl Jørgensen

 

En søn af sidstnævnte, Henning V. Jørgensen (f. 1919), er nu prokurist i firmaet.

Adresse: Prinsessegade 103, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Frederik d. IV og Store Kro.

Grundl. 1723 af kong Frederik d. IV (f. 1671, d. 1730). Nuværende indehaver: Frantz Christensen (f. 1880).

Adresse: Fredensborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage