Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 315
Kirc - Kist
 

Emil Kirchheiner, tapetsererforretning.

Grundl. i 1890 som sadelmagerforretning af C. P. Kirch­heiner (f. 1852, d. 1931).

I 1920 overtaget af sønnen, Emil Kirchheiner (f. 1884).

Adresse: Vesterbrogade 117, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kristian Kirks Telefonfabriker A/S.

Grund­lagt i 1892 i Horsens af fabrikant Emil Møller (f. 1863, d. 1925).

Den 6. juni 1917 omdannedes virksomheden til aktieselskab med en aktiekapital på 1.200.000 kr. ved sammenslutning mellem E m i l  M ø l l e r s  T e l e f o n f a b r i k  og  N i e l s  G e e r t ­s e n s elektromekaniske Fabrik i Århus (grundlagt 1906)

 

Fabrikken i Horsens

 

og med navnet E m i l  M ø l l e r s  T e l e f o n f a b r i k e r  A/S, hjem­sted Horsens. Fabrikant Emil Møller var sel­skabets direktør og formand for dets besty­relse.

I 1923 blev ingeniør Kristian Kirk, Århus (f. 1880, d. 1940) direktør for virksomheden og i 1926 formand for bestyrelsen.

 

Fabrikken i Århus

 

I marts 1937 ændredes virksomhedens navn til Kristian Kirks Telefonfabriker A/S.

I 1944 åbnedes en filial i Kbhvn.

Fra april 1940 er direktør, cand. polit. Gre­gers Kirk (f. 8. jan. 1903), Kbhvn., formand for bestyrelsen, der desuden består af direktør Niels Geertsen (f. 6. juni 1880), Århus, og kon­torchef, cand. jur. V. V. Henningsen (f. 13. sept. 1899), Kbhvn.

Aktieselskabets direktion består af oven­nævnte direktør Gregers Kirk, der er admini­strerende direktør siden 1940, og af ovennævnte direktør Niels Geertsen, som siden 1906 er di­rektør for fabriken i Århus, samt af civilinge­niørerne A. Bønding (f. 6. aug. 1906) og N. P. Thøgersen (f. 9. april 1911), der er direktører for fabriken i Horsens siden 1948.

Fabriken i København ledes af overingeniør, cand. polyt. H. K. Roltved (f. 5. dec. 1890).

Adresse: Madevej 41, Horsens.

           : Fredensgade 17, Århus.

           : Nicolaj Plads 25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Kirks Boghandel og Bogtrykkeri.

Grundl. d. 16. juli 1895 af Vilhelm Kirk (f. 1870, d. 1945).

I 1945 overtaget af datteren, Anna Margrethe Kirk (f. 1910).

Adresse: Søndergade, Holsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. W. Kirkebye A/S.

Grundl. d. 1. juni 1906 af grosserer A. W. Kirkebye (f. 1877).

I 1939 om­dannet til et aktieselskab, for hvis bestyrelse grundlæggeren er formand. Direktionen består af: G. Stevelt, Ove Kirkebye, K. Clausen og O. Bøggild.

Adresse: Bernstorffsgade 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sv. Kirkegaard, osteforretning en gros.

Grundl. i 1907 af C. Kirkegaard (f. 1880).

I 1942 over­taget af sønnen, Sv. Kirkegaard (f. 1910).

Adresse: Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Kirkelig Forening for den indre Mission i Dan­mark.

Stiftet d. 13. sept. 1861.

Foreningens for­lagsvirksomhed er grundlagt d. 1. okt. 1868.

Eget trykkeri og bogbinderi fra 1892.

Fra 1868­94 var Fr. Bertelsen forretningsfører, fra 1894­1914 kaptajn Thor Pontoppidan og fra 1914­-38 forlagsboghandler O. Lohse (f. 1867, d. 1938).

Siden 1938 er købmand Alfred Zacho, Randers (f. 8. sept. 1876) forretningsfører.

Adresse: Bernstorffsgade 21, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Kirketerp & Schram, grossererfirma.

Grundl. d. 22. febr. 1900 af Alfr. Kirketerp (f. 1871, d. 1922).

Indehaver siden 1922: P. A. Schram (f. 1881).

Adresse: Kvæsthusgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arthur Kirschner, ligkistefabrik. Grundl. i 1893 af F. P. Klühs.

Indehaver (siden 7. sept. 1911): Arthur Kirschner (f. 1881).

Adresse: Griffenfeldsgade 38, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. E. Kisling, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. juli 1909 af A. E. Kisling (f. 1861).

Nuvæ­rende indehaver: Johs. Kisling (f. 1894).

Adresse: Callisensvej 12, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Kistrup, gartneri.

Grundl. d. 12. maj 1882 af Niels Hansen (f. 1853, d. 1923).

I 1923 over­taget af Niels Kistrup (f. 1893).

Adresse: Tårsvej 40, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage