Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 555
Skæl - Slag
 

Skælskør Boghandel, Lauritz Petersen.

Grundl. d. 7. nov. 1881 af frøken Anna Marie Bülow (f. 1856).

Indehaver siden 1937: Lauritz Petersen (f. 1913).

Adresse: Algade 15, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skælskør Frugtplantage A/S.

Grundl. 1899 af apoteker H. E. J. M. Heilmann (f. 1862) og apoteker C. A. Heilmann (f. 1864). Overgået til aktieselskab i marts 1918.

Nuværende direktion: grundlæggeren, fabrikant C. A. Heilmann og direktør J. E. Heilmann (f. 1895).

Adresse: Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Skælskør.

Grundl. 1890. Indehaver: T. Møller Andersen (f. 1902) (siden 1943).

Adresse: Algade 19, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skælskør Jernstøberi og Maskinfabrik.

Grundl. ca. 1870. Indehaver siden 1. sept. 1949: Einar Steensen (f. 1900).

Adresse: Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skjelskør Laane- og Diskontobank A/S.

Grundl. d. 17. nov. 1876 af herredsfuldmægtig. kancelliråd C. Viuff.

Direktør siden 1933: E. L. Bager (f. 1895).

Adresse: Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. A. Skærbæk & Co., jernstøberi og maskinfabrik.

Grundl. i 1858 af W. Limberg; senere drevet af Limberg & Røssel og senere af Brdr.
Schmith. Fra 1894 til 1905 var brødrene Anton Bonne (f. 1862) og Amarius Bonne (f.
1864) indehavere af firmaet, og fra 1905 K. H. Schmith (f. 1873) og C. A. Skærbæk (f. 1864, d. 1948). K. H. Schmith udtrådte i 1918 og C. A. Skærbæk fortsatte som eneindehaver til han i 1926 optog civilingeniør- J. Rahbek (f. 1892) som medindehaver. Sidstnævnte overtog i 1933 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Storegade 70, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skærbæk Apotek.

Oprettet d. 23. juli 1858.
Apotekets første indehaver var Chr. Fr. Thaning (f. 1821, d. 1909).

Indehaver (siden 1942): Gunnar Foss (f. 1890).

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skærbæk Bogtrykkeri.

Grundl. i 1906 af Chr. Olesen (f. 1884), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Slagelse Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 6. juli 1888 på initiativ af redaktør Hans Jensen, Sorø Amtstidende (f. 1852, d. 1944). Den 8. jan. 1889 slagtedes de første 20 svin og d. 23. samme måned påbegyndte slagteriet sin virksomhed med en tilførsel på 300 svin.

Slagteriets formænd: gårdejer Hans Fraridsen, Gudum (1888-1895), gårdejer Hans

Jensen, Vemmelev (1895-1919), gårdejer Hans Hansen, Herslev (1919-1926) og gårdejer Simon Ellegaard, Høve (fra 1926).

Den nuværende bestyrelse består foruden af formanden af gårdejer Johannes Christensen, Bjergbygaard, gårdejer, sognefoged J. P. H. Jensen, Skaftelev, proprietær H. M. Højland, Ø-Stillinge, gårdejer Albert Jensen, Hyllested, husejer R. C. V. Jensen, Højbjer g, gårdejer Jens Alfr. Petersen, Slagelsemark, boelsmand N. C. Nielsen, Ulstrup og gårdejer Johs. Frandsen, Havrebjerg.

Slagteriets direktører: Martin Dessau (1888- 1895), L. Kristoffersen (1895-1898), O. J. Olesen (1898-1918), W. Theen (1918), O. J. Olesen (1919-1926) og J. Mehlsen (f. 1885) (fra 1926).

 

 

 

Slagelse Andels-Sviueslagteri

 

I 1889 slagtedes 19.285 svin; omkring århundredskiftet var antallet ca. det dobbelte;
i 1932 nåedes maximum med 131.453; siden restriktionernes indførelse er tallet dalet til
ca. halvdelen heraf. Efter krigens ophør er der atter stigning i slagtningerne, også kreatur-
slagtningerne; desuden har slagteriet en ret betydelig ægeksport.

Adresse: Volden, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Slagelse Bryghus A/S.

Grundl. i 1848 af Ole Petersen som hvidtølsbryggeri. der i 1875 blev udvidet med bajerskølbryggeri.

I 1909 omdannet til aktieselskab.

Direktør (siden 1946): S. Kreffer-Olsen (f. 1910).

Adresse: Ingemannsvej 17, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Slagelse Cementstøberi og Tagstensfabrik, M. Jørgensen & Søn.

Grundl. i 1898 af murermestrene L. Larsen og M. Jørgensen.

Indehavere (siden 1898): M. Jørgensen (f. 1870) og E. B. Jørgensen (f. 1909).

Adresse: Kalundborgvej 24, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Slagelse Dampmølle A/S.

Grundl. i 1903 af P. Troensegaard (f. 1848, d. 1910).

Omdannet til aktieselskab i 1909.

Nuværende direktion: Niels Troensegaard (f. 1873) og E. Schramm (f. 1896).

Adresse: Nordre Stationsvej 12, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Slagelse Dampvaskeri A/S.

Grundl. d. 30. nov. 1898.

Direktør (siden 1945): A. Eff (f. 1897).

Adresse: Svendsgade 9-11, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage