Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 554
Skot - Skæl

 

Skotøjsforretningen Hawaii ved A. Jørgensen.
Grundl. i 1899 af Carl Jacobsen (f. 1867, d. 1936).

Indehaver (siden 1936): A. Jørgensen (f. 1900).

Adresse: Nørrebrogade 201, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjshuset ved O. Hansen.

Grundl. i 1898 af H. Andersen (f. 1874, d. 1906).

Nuværende indehaver: O. Hansen (f. 1915).

Adresse: Stjernegade 11, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjshuset ved P. Hinrichsen's Eftf. Og Vagn Nicolajsen.

Grundl. d. 9. dec. 1869 af Peter Hinrichsen (f. 1839, d. 1926).

Indehaver siden 1943: Vagn Nicolajsen (f. 1918).

Adresse: Østergade. Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjsmagasinet Derby.

Grundl. d. 1. maj 1900 af Christen Hansen (f. 1872, d. 1947).
Nuværende indehaver: fru Margrete Hansen.

Adresse: Store Kongensgade 55, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjsmagasinet New Zealand.

Grundl. i 1911. af J. P. Andersen, der i 1912 afstod forretningen til den nuværende indehaver, H. O. Christensen (f. 1879).

Adresse: Godthåbsvej 17, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skotøjsmessen ved Georg Sørensen.

Grundl. d. 30. nov. 1906 af Ferd. Michelsen (f. 1877, d. 1939).

Indehaver (siden 2. jan. 1942): Georg Sørensen (f. 1909).

Adresse: Nørrebrogade 13, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skou & Madsen's Eftf., bogtrykkeri.

Grundl. af H. O. E. Jordan, der d. 28. sept. 1886 fik borgerskab som bog- og kunsttrykker. Efter dennes død videreførtes forretningen af hans enke, fru U. P. Jordan, indtil den i 1900 blev overtaget af sønnen, A. H. Jordan.

I 1905 overtaget af H. M. Skou (f. 1870, d. 1917) og A. Madsen (f. 1874, d. 1930), sidstnævnte blev ved Skous død eneindehaver af firmaet.

I 1930 overtoges firmaet af Jul. N. Hansen (f. 1883), ansat i forretningen. i 1911, og V. Hansen (f. 1876), ansat i forretningen i 1908).
Førstnævnte udtrådte i 1950 og Harry Christensen (f. 1901), ansat i forretningen i
1915, indtrådte i stedet.

Adresse: Istedgade 119, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens Skou, se Set. Nicolauskilde Brøndanstalt (Århus).

 

Laurits Skoubo, bageri.

Grundl. ca. 1870 af bagermester Jensen.

Indehaver (siden 1933): L. J. Skoubo (f. 1893).

Adresse: Skibbrogade 28, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. N. Skousen's Eftf., J. Kjærgaard-Jensen, isenkramforretning.

Grundl. i 1900 af N. N. Skousen (f. 1876).

Den 16. maj 1946 overtaget af J. Kjærgaard-Jensen.

Adresse: Vestergade 3, Vamdrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. F. Skov, skotøjsmagasin.

Grundl. d. 11. maj 1880 af N. F. Skov (f. 1852, d. 1910).

Efter dennes død overtaget af fru Ellen Haslund, f. Skov (f. 1884, d. 1946).

Siden 1946 videreført af dennes mand, J. B. Haslund (f. 1884).

Adresse: Østerbrogade 50, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Torben Skov, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1753. Indehaver (siden 1922): Torben Skov.

Adresse: Søndergade 1, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Skovfrøkontoret ved Johannes Rafn & Søn.
Grundl. i 1887 af Johannes Rafn (f, 1854, d. 1935).

Indehaver (siden 1935): Haakon Rafn (f. 1896).

Adresse: Normasvej 21, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skow & Co. A/S,kolonial- og grovvareforretning.

Grundl. d. 24. april 1882 af Niels Peter Skow.

Den 1. akt. 1936 omdannet til et aktie- selskab.

Nuværende direktør: J. K. Jensen (f. 1894).

Adresse: Reberbanen 1, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skovgaard-Petersen jun., grossererforretning.
Grundl. d. 1. marts 1909 af Vilhelm Skovgaard-Petersen (f. 1878, d. 1940).

Siden 1940 videreført af sønnen, Ib Skovgaard-Petersen (f. 1909).  

Adresse: Holmens Kanal 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

"Skovlfabrikken Viborg", A/S Hans Mogensen.
Grundl. i 1856 i Viborg af Frederik Holst (f. 26. sept. 1833, d. 8. febr. 1914).

I 1888 afstod Holst af helbredshensyn fabriken til sin svoger, købmand C. Halberg (f. 1841, d. 1907), som i 1897 optog sin søn, Oluf C. C. Halberg, i firmaet.

Efter faderens død var denne eneindehaver af virksomheden, indtil 1916, hvor den omdannedes til et aktieselskab med købmændene H. Christensen og C. Tønnesen som ledere. Senere indtrådte P. Mogensen (f. 1861, d. 1939) i ledelsen. Dennes søn, Hans Mogensen (f. 1891), tiltrådte som enedirektør i 1935 og gav i 1940 selskabet dets nuværende navn.
Samtidig flyttedes fabrik en til Viby Jylland.

Den nuværende bestyrelse består af nævnte Hans Mogensen, fabrikant Rasmus Christensen (f. 1880) og ingeniør S. Aa. Fanger (f. 1897), der er formand.

Adresse: Viby J.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Skræm, James Vilh. Rode's Eftf., bogbinderi.

Grundl. d. 5. sept. 1895 af James Vilh. Rode, og året efter overtaget af J. Skræm (f. 11. juli 1856, d. 1915), efter hvis død firmaet videreføres af hans døtre, de nuværende indehavere, frøknerne Øllegaard Skræm og Magda Skræm.

Adresse: Brolæggerstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Skyum, guldsmedie.

Grundl. i 1897 af C. Skyum (f. i867, d. 1947); derefter overtaget af Anna Sophie Regine Skyum (f. 1865).

Adresse: Torvegade 53, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Skælskør Apotek er oprettet i 1805 af apoteker og postmester Gerhard Wilhelm Mau (f.
1774 i Altenkrempe i Holsten, d. 1858).

Senere indehavere: grundlæggerens svigersøn, H. P. G. Heilmann (f. 1821, d. 1906) fra 1858-94, dennes sønner, H. E. J. N. Heilmann (f. 1862) og C. A. Heilmann (f. 1864) fra 1894-1907, I. C. Monberg (f. 1856) fra 1907-11, Th. Jørck (f. 1877, d. 1948) fra 1911-48, og siden 21. aug. 1948 P. M. Jørck (f. 1914).

Adresse: Algade 21, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage