Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                             Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 218
Hans - Hans
 

Chr. Hansen's Laboratorium A/S.

I begyndel­sen af 1874 begyndte senere apoteker og etats­råd Chr. D. A. Hansen (f. 1843, d. 1916) en fabrikation af osteløbe, idet han stiftede Chr. Hansen's tekn. kem. Laboratorium. Datoen for stiftelsen er ubekendt.

Den er senere, efter Chr. Hansens død, fastlagt til d. 25. febr., dagen for hans fødsel.

I 1917 omdannet til aktiesel­skab. Adm. direktør (siden 1947): Axel Berg (f. 1879).

Adresse: Sankt Annæ Plads 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. E. Hansen, Chr. Jensens Eftf. snedker­firma.

Grundl. i 1873 af P. C. Jensen (f. 1836, d. 1897).

I 1897 overtoges forretningen af søn­nerne, Chr. Jensen (f. 1868, d. 1941) og Ema­nuel Jensen (f. 1870, d. 1912); efter Emanuel Jensens død i 1912 fortsat af Chr. Jensen ind­til han afgik ved døden i 1941; derefter over­toges firmaet af Chr. E. Hansen (f. 1898).

Adresse: Adelgade 82, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. Hansen´s Eftf., fødevareforretning.

Grundl. i 1865 af Carl Fr. Hansen (d. 1905).

Indehavere (siden 1945): fru Elly Andersen (f. 1910) og fru Karla Hassemann (f. 1903)

Adresse: Nordre Frihavnsgade 4, Kbhvn. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. P. Hansen's Eftf., kaffe- og tehandel.

Grundl. d. 12. nov. 1867 af Chr. P. Hansen (f. 1844, d. 1904). Nuværende direktion: sønnen, Kn. Hansen (f. 1877).

Adresse: Købmagergade 55, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. V. Hansen, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. marts 1884 af Chr. V. Hansen (f. 1859, d. 1939).

I 1937 overtoges forretningen af den­nes søn, C. Brumberg Hansen (f. 1898), som stadig er indehaver.

Forretningen har siden grundlæggelsen haft samme adresse.

Adresse: Istedgade 85, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. K. HANSEN

Grossererfirma, Dampskibsekspedition. C. K. Hansen grundlagde i 1856 det Firma, der bærer hans Navn. I 1857 optog han sin Søn, Johan Hansen (f. 1838), som Kompagnon. Efter Grundlæggerens Død i 1868 indtrådte Oluf Hansen kort efter i Firmaet, og ved dennes Død i 1897 ovennævnte Johan Hansens 2 Sønner, Johan og Robert Hansen (f. henholdsvis 1861 og 1863)

Adresse: Toldbodevej 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. K. Hansen, skibsrederi og mæglerforret­ning, befragtning, klarering, havari- og linie­agentur, spedition og internationale transpor­ter.

Grundl. d. 13. juli 1856 af C. K. Hansen (f. 1813, d. 1868).

I 1883 dannedes Dampskibs­selskabet "Dannebrog", som i 1915 sammen­sluttedes med "Dampskibsselskabet af 1896" og Dampskibsselskabet "Neptun", stiftet hhv. 1896 og 1901.

Selskabet har nu 13 skibe med 51.000 tons d. w. og en tankskibsnybygning på 16.300 tons d. w., som leveres i juni 1951.

I 1912 udskiltes den hidtil drevne kulforretning som "A/S Københavns Bunkerkul Depot", og i 1943 stevedore afdelingen som "Københavns Stevedore Comp:". Nuværende indehavere: C. J. C. Harhoff (f. 1886), Knud Hansen (f. 1892), Bennet C. K. Hansen (f. 1914) og Preben Har­hoff.

Adresse: Amaliegade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. M. Hansen's Eftf. ved N. Knudsen. olie- og farvefabrik.

Grundl. d. 5. maj 1862 i Flens­borg af C. M. Hansen.

I året 1909 indtrådte Niels Knudsen (f. 1883, d. 1948) som med­indehaver af den i Haderslev oprettede filial, som han efter genforeningen overtog. Efter hans død i 1948 overtaget af hans enke, fru Anna Knudsen; svigersønnen, Arne Darling (f. 1915), er daglig leder.

Adresse: Hertug Hans Gården, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Hansen, cigarfabrik.

Grundl. i 1892 af C. W. Hansen (f. 1869), der i 1930 optog sin søn, C. W. Hansen (f. 1901) som medindehaver.

Adresse: Lykkesholms Alle 36, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Hansen's Eftf., bogbinderi og protokolfa­brik.

Grundl. d. 15. marts 1878 af Edvard Hansen (f. 1848, d. 1921).

I 1898 optoges søn­nen, Chr. Hansen (f. 1877, d. 1945), som asso­cié i firmaet og overtog dette i 1916 som ene­indehaver. I 1936 optoges sidstnævntes søn, Hans Hansen (f. 1909), som associé.

I 1947 overtoges firmaet af Philip Jørgensen (f. 4. febr. 1894).

Forretningen er grundlagt i Nør­regade nr. 33 og flyttedes i 1939 til den nuvæ­rende adresse.

Adresse: Åboulevarden 45, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejnar M. Hansen, træ- og kunstdrejerforret­ning.

Grundl. i 1893 af I. N. H. Jørgensen (f. 1869, d. 1947).

Indehaver (siden 1938): Ejnar M. Hansen (f. 1910).

Adresse: Jyllandsgade 25, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ejnar B. V. Hansen, skomagerforretning.

Grundl. i 1897 af L. Petersen (f. 1854, d. 1927).

Indehaver (siden 1947): Ejnar B. V. Hansen (f. 1894).

Adresse: Slotsgade 26, Hillerød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Eli Thomas Hansen, manufaktur- og kolonial­forretning.

Grundl. d. 17. nov. 1891 af Thomas Knudsen Hansen (f. 1866, d. 1949).

Den l. april 1947 overtaget af Eli Thomas Hansen (f. 1916).

Adresse: Søndergade, Ærøskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ellef Hansen, isenkramforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1863 af Th. Petersen (f. 1835, d. 1908), i 1886 overtaget af L. Petersen (f. 1863), og fra 1896-1903 atter drevet af grundlæggeren.

I 1903 overtoges forretningen af S. Chr. Quist (f. 1860, d. 1930) og i 1910 af den nuværende indehaver, Ellef Hansen (f. 1876).

Adresse: Adelgade 64, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Hansen, sejl- og flagmagerforretning.

Grundl. i 1864 af Emil Hansen (f. 1844, d. 1918).

Efter dennes død overtaget af sønnen, Erik Hansen (f. 1874).

Adresse: Thurø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Hansen, sølvsmedie.

Grundl. d. 31. okt. 1891 af Emil Hansen (f. 9. febr. 1866, d. 1943), der i 1934 afstod virksomheden til sin søn, Emil Ulskov-Hansen (f. 25. juni 1899).

Adresse: Klaregade 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engers Hansen, boghandel.

Grundl. i 1899 af Joh. Ejersted (d. 1939).

I 1903 overtaget af Engers Hansen (f. 1879, d. 1949), i 1949 af fru Juliane Engers Hansen.

Adresse: Kongensgade 65, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. Randbøll Hansen, malerfirma.

Grundl. d. 13. jan. 1872 af malermester, kancelliråd L. I. Ipsen (f. 1836, d. 1913).

I 1897 overtaget af Chr. Thorsen (f. 1858, d. 1923), der i 1912 op­tog sin søn, H. T. V. Thorsen (f. 8. juli 1884) i forretningen.

Fra 1934-44 var sidstnævntes søn, C. C. Thorsen (f. 14. juni 1909) medinde­haver.

I 1946 blev firmaet overtaget af den nuværende indehaver, E. Randbøll Hansen (f. 1912).

Adresse: Kanslergade 5, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage