Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 645
Øres - Østb

 

 

skab med Vilh. Jørgensens søn, C. F. Jarl (f. 1872), som eneansvarlig indehaver.

I 1943 omdannedes firmaet igen til et aktieselskab.

Direktør: C. F. Jarl. Bestyrelsen består af civilingeniør C. F. Jarl, bankier Paul Hagemann (f. 1882), bankdirektør Ernst v. Kauffmann (f. 1897) og godsejer G. A. Hagemann (f. 1877).

Aktiekapital: kr. 3.600.000.

Fra 1. jan. 1940 har firmaet overdraget sin kryolitforretning til "Kryolitselskabet Øresund
A/S", der er dannet af Grønlands styrelse og Kryolith Mine og Handels Selskabet A/S samt
Øresunds chemiske Fabriker, kommanditselskab ved C. F. Jarl.

Kryolitselskabet Øresund A/S, har overtaget Øresunds chemiske Fabrikers kontor adresse,
Strand boulevarden 84, Kbhvn. Ø., medens sidstnævnte firma, der fortsætter som et investeringsselskab, har adresse Østbanegade 121, Kbhvn. Ø.

Adresse: Østbanegade 121, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

ØRHOLM PAPIRFABRIK

Var oprindelig en Krudtmølle; i Året 1793 fik Englænderne H. Nelthropp og J. J. Harris Privilegium til at indrette en Papirfabrik på Ørholm; dette Privilegium udvidedes i 1794 til at omfatte N y m ø l l e, der sammen med Ørholm i 1832 overgik til J. B. Nelthropp. Begge Fabrikker solgtes i 1854 til Brødrene Chr. & Michael Drewsen (Firmaet Drewsen & Sønner); fra 1865 til Selskabets Overgang til A/S De forenede Papirfabrikker 1889 (s.d.) var Chr. Drewsen (f. 1799, d. 1896) Eneejer.

Adresse: København

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

N. P. J. Ørholm A/S, handel en gros med kurvemagerartikler.

Grundl. i 1895 af N. P. J. Ørholm (f. 5. maj 1872, d. 21. sept. 1935).

Fra 1901-34 var Ludvig Claus en (f. 1872, d. 1934) medindehaver af firmaet.

Efter grundlæggerens død videreførtes forretningen af hans tre døtre, Vera Ørholm (f. 2. juni 1904), Hilma Jantzen (f. 25. nov. 1905) og Stella Lorange (f. 7. dec. 1906). Forretningen lededes af bestyrer Vilh. Nielsen (f. 7. jan. 1901), der havde været ansat i firmaet siden 1922.

I 1943 udtrådte de to førstnævnte af søstrene, og R. H. T. Jakobsen optoges som medindehaver. Samtidig ansattes Jac. Lorange som prokurist.

I 1945 omdannedes firmaet til et aktieselskab og blev sluttet sammen med Bagsværd Pileindustri A/S. Direktør (siden 1945): Paul H. Maage (f. 1922).

Adresse: Læderstræde 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ørnen ved Anker Petersen, manufakturforretning,

Grundl. i 1901 af Th. Petersen (f. 1864, d. 1938).

Indehaver (siden 1934): sønnen, Anker Petersen (f. 1902).

Adresse: Valby Langgade 49, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr, Ørnholms Eftf., tårnurfabrik.

Grundl. i 1902 af Chr. Ørnholm (f. 1857, d. 1936).

I 1936 overtaget af A. Kjeldsen-Nielsen (f. 1886, d. 1948), og i 1948 af dennes sønner, Henry og Harald Kjeldsen-Nielsen.

Adresse: Løkken.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. Ørnskov, trætøjshandel.

Grundl. 1866 af I. C. Davidsen (f. ca. 1828, d. 1905).

Indehaver siden 1913: F. Ørnskov (f. 1875).

Adresse: Fælledvej 14, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

B. J. Ørntoft, agentur og en gros forretning.
Grundl. i 1892 af C. S. Jensen (f. 1849, d. 1902).

Indehaver siden 1946: Børge Ørntoft (f. 1907).

Adresse: Gothersgade 33 C, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Niels Johan Ørsnes,sølv- og guldsmedeforretning,

Grundl. d. 25. okt. 1871 af Vilh. Emil Ørsnes (f. 1850, d. 1930).

I 1917 overtaget af sønnen, Niels Johan Ørsnes (f. 1882).

Adresse: Algade 67, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. ØRSNES´s ENKE & SØN

Guldsmedefirma, er grundlagt 1839; efter P. Ørsnes´s Død i 1861 fortsatte Enken Virksomheden; i 1869 optog hun Sønne, C. V. Ørsnes i Firmaet, og efter Moderens Død i 1893 er han Eneindehaver.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Ørsnes' Enke & Søn A/S, guldsmedefirma.
Grundl. i jan. 1839 af P. Ørsnes (d. 1861).
Efter denne videreført af hans enke og derefter
af hans søn til det i 1914 omdannedes til et aktieselskab.

Direktør siden 1933: G. Bjerregaard (f. 1884).

Adresse: Nytorv 1, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Cai Ørsted, agenturforretning (klædevarer).
Grundl. i 1899 af A. S. Ørsted (f. 1870).

I 1931 overtaget af sønnen, Cai Ørsted (f. 1906).

Adresse: Amagertorv 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. C. Ørsteds Apotek.

Oprettet d. 15. marts 1881.

Apotekets første indehaver var Chr. Erhard Esmann (f. 1829, d. 1906).

Indehaver (fra 1950): J. C. Gjermandsen (f. 1900).

Adresse: H. C. Ørsteds Vej 28 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ørsted Apotek.

Oprettet d. 6. maj 1857. Apotekets første indehaver var Johan Sigfred Pauli (f. 1809, d. 1864). Indehaver (siden 1941): Axel Blicher-Nielsen (f. 1891).

Adresse: Ørsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henry Ørtenblad & Co., herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 26. april 1910 af Henry Ørtenblad (f. 1878).

I 1950 optoges Svend Hansen (f. 1913) som medindehaver.

Adresse: Nørrebrogade 198, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Ørum-Petersen, karosserifabrik og automobilhandel.

Grundl. d. 1. april 1904 af Julius Ørum-Petersen (f. 1877, d. 1949).

Efter grundlæggerens død overtaget af sønnerne, Poul Ørum-Petersen (f. 1908) og Erik Ørum-Petersen (f. 1911).

Adresse: Bethaniagade 22-24, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

ØRUM & WULFF, A/S

Grossererfirma, er grundlagt d. 13 Sept. 1795 af tidligere Handelsassistent på Østerlandet N. N. Ørum og den unge Købmand Jens Andreas Wulff (f. 1772, d. 1851).  N. N. Ørum døde i 1828, hvorefter hans Enke fortsatte Forretningen sammen med Wulff. Fru Ørum døde i 1834 og derefter indtrådte Andreas Hemmert (f. 1797, d. 1863) som Kompagnon i Firmaet. Ved Wulffs Død i 1851 blev hans Søn, Jens Andreas Wulff (f. 1817, d. 1873) Deltager; ved sidstnævntes Død i 1863 indtrådte Jens Andreas Hemmert (f.  1836, d. 1877), og denne var Eneindehaver til sin Død, da Forretningen gik over til hans Enke; fra denne i 1882 til hendes Broder, Johannes J. Jensen (d. 1886); derefter til sidstnævntes Fader Jørgen Jensen (f. 1814, d. 1893). I 1895 omdannedes Forretningen til et A/S.

Adresse: Nyhavn 63, København

Kilde: Kraks Danmarks ældste forretninger 1910

 

Det Østasiatiske Kompagni A/S, handels-, rederi- og industriel virksomhed.

Stiftet d. 20. marts 1897 som fortsættelse af den af firmaet Andersen & Co. i Kbhvn. og Bangkok drevne virksomhed, grundlagt 1884 af H. N. Andersen (f. 1852, d. 1937).

Nuværende direktion: Hs. kgl. Højhed prins Axel (f. 1888); Henrik V. Jacobsen (f. 1887);
Otto Bjørling (f. 1886) og Hakon Christiansen (f. 1893).

Adresse: Holbergsgade 2, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østbirk Apotek.

Oprettet d. 21. juli 1882.

Apotekets første indehaver var Stefan Gundorph.
Indehaver (siden 1. juni 1949): R. E. Rasmussen (f. 1897).

Adresse: Østbirk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Det Østbornholmske Dampskibsselskab A/S.
Stiftet i 1876. Direktør (siden 1947): J. C. S. Ødbergsen (f. 1899).

Adresse: Neksø.

 Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage