Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
25 75 125 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 6
Aalb - Aarh
 

den 9. april 1940 og direktør 1943. Stiftsbogtrykkeriets drift ledes af driftsleder Poul Hansen

(f. 1912). I årene 1936-39 er både dagbladet og bogtrykkeriet blevet gennemgribende moderniseret i teknisk henseende. Aalborg Stiftstidendes daglig netto-oplag lå mod udgangen af 1950 på ca. 31.000 eksemplarer om hverdagen og ca. 50.000 om søndagen.

Avisens adresse: Nytorv 5, Aalborg.

Bogtrykkeriets adresse: Bonnesensgade 12,

Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Stiftstidende, se Aalborg Stiftsbogtrykkeri.

 

Aalborg Svane Apotek er oprettet ved bevilling af 22. jan. 1639 til Daniel Calow (f. 1614,

d. 1686), efter at Johannes Hoberus nogle år i forvejen havde drevet apotekervirksomhed

i Aalborg. Følgende apotekere har derefter drevet apoteket:

Johannes Frederik Friedenreich (1665— 1690), hans enke og arvinger (1690—1705),

Christian Frederik Friedenreich (1705—1727), Christian Leonhard Rübner (1727—1743), Frederik Christian Helms (1743—1746), Georg

 

 

Jens Bangs Stenhus, Aalborg

 

Nicolaus Poppe (1746—1765), hans enke (1765 —1778), Henrik Rübner (1778—1799), Christian Leonhard Rübner (1799—1811), Julius August Christian v. Berger (1811—1822), Sigurd Johnsen (1822—1830), Christopher Strøyberg (1830—1847), hans enke (1847—

1859), Jørgen Jacob Kjellerup Strøyberg (f. 1833, d. 1921) (1859—1909) og Valdemar

Strøyberg (f. 1866, d. 1943) (1909—1932). Siden 1932 har S. C. Strøyberg (f. 19JJ2) været

indehaver.

Adresse: Østerå 9, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Teglværker's Kontor I/S. Stiftet i 1921. De nuværende interessenter er De forenede nordjyske Teglværker A/S (grundl. 1898) (se dette), Chr. Nielsens Teglværker

A/S (grundl. 1895) (se dette), Volstrup Teglværk A/S (grundl. 1923), Røgelhede Teglværk

A/S (grundl. 1932). Bestyrelsen består af direktør A. F. Olsen (f. 1868), direktør Axel Nielsen (f. 1895), direktør H. E. Bohn (f. 1896), direktør Axel V. Jensen (f. 1889) og ingeniør Theodor Hansen, København (f. 1884). Selskabets forretningsfører er siden år 1936 S. Kirkegaard (f. 1903).

Adresse: Korsgade 8, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalborg Trælasthandel, se Brødrene Bendtzen.

 

Aalestrups Eksportslagteri. Grundl. i 1910 af P. Jepsen (f. 1884). Nuværende indehavere:

ovennævnte P. Jepsen og enkefru K. Pedersen (f. 1884).

Adresse: Aalestrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aalestrup Landbobank A/S. Grundl. d. 7. sept. 1905. Nuværende direktion: J. M. P.

Abildgaard (f. 1879) og Andreas Andersen (f. 1908).

Adresse: Aalestrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Aalkjær, bageri og konditori. Grundl. d. 24. maj 1868 af Ingvard Aalkjær (f. 1842

i Holstebro, d. 1910) og i 1903 overtaget af sønnen, Viggo Aalkjær( f. 1878). Den nuværende

indehaver, Viggo Aalkjær (f. 31. juli 1905), overtog forretningen i 1934.

Adresse: Sankt Mathias Gade 60, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. Aamann & Søn, tømrerforretning. Grundl. d. 1. marts 1899 af N. N. Aamann (f. 1853, d.

1926). I 1923 overtaget af sønnen, S. Aamann (f. 1889).

Adresse: Gersdorffsgade 24, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT

Er grundlagt 1837 som Stentrykkeri af C. F. Aamondt og efter dennes død i 1864 overtaget af Broderen, Axel E. Aamondt (d. 1890), der året forud havde begyndt en Papirforretning; i 1878 anlagde han e Bogtrykkeri.

I 1889 optages Chr. Aagaard og Carl Jansen som Associés; fra 1890 er de Eneejere

Adresse: Kongens Nytorv 18, København

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Axel E. Aamodt's Eft., papirhandel, kgl. hofleverandør, lithografi, bogtryk og protokolfabrik.

Grundl. i 1857 af C. F. Aamodt (f. 1830, d. 1865). I 1862 optoges broderen Axel E.

Aamodt (f. 1839, d. 1890) som medindehaver. Indehaver siden 1935: Oskar Kretzschmer (f. 1899).

Adresse: Kongens Nytorv 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Aarestrup's Eftf., købmandsforretning. Grundl. d. 31. juli 1854 af J. H. Aarestrup (f.

1828, d. 1874). Indehaver siden 1904: E. Petersen (f. 1876).

Adresse: Nytorv 3, Skælskør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aarhus Amtstidende (Venstre). Grundl. d. 1. okt. 1866 af højskoleforstander Lars Bjørnbak

(f. 1824, d. 1878). Bladet overgik i 1884 til A/S Aarhus Amtstidende, hvis nuværende

formand er højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883). Redaktør fra 1928: Jakob

Martin (f. 1887).

Adresse: Ryesgade 20, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                         Næste side

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage