Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 293
 

A. JESPERSEN & SØN

 

 

 

Murer- og entreprenørfir­ma.

Firmaet er grundlagt af murermester Anders Jespersen (f. 1868), der fremdeles er medindeha­ver af firmaet. Den 3. marts 1903 angives som stiftelsesdagen, nemlig den dag, da murermester A. Jespersen blev optaget som medlem af Køben­havns Murer- og Stenhuggerlaug.

I 1922 opto­ges sønnen, civilingeniør Paul Kerrn-Jesper­sen (f. 1894), som medindehaver, og firmaet antog det nuværende navn.

Fra at være et rent murerfirma er firmaet gennem årene udviklet til at være et alsidigt murer- og entreprenørfirma, idet det foruden murerarbejder påtager sig udførelsen af jern­betonarbejder, jord-, vej- og kloakarbejder, bro- og havnebygningsarbejder samt flere spe­cialarbejder, såsom grundforstærkning ved for­stening af sandholdige jordarter og indpres­ning af cement, sprøjtebeton og sprøjtepuds, isolering og akustisk regulering ved påsprøjt­ning af asbestfibre.

Blandt firmaets større arbejder i de senere år kan nævnes:

Boligbyggeri:

Ved Fortet, Sønder­gaardsparken, Høje Søborg, Dommerparken, Brøndbyparken.

Skoler:

Handelshøjskolen, sko­len i Skjulhøj Allé.

Hospitaler:

Sundby Hospital, Diakonissestif­telsen, Niels Steensens Hospital.

Industribygninger:

General Mo­tors nye fabriksanlæg, Ny Mag­lemølle fabriksanlæg i Næstved (se billede),

 

Ny Maglemølle Papirfabrik, Næstved

 

 

kartonfabrik og pa­pirlager i København. Udvidelse af Silkeborg Papirfabrik, Dansk Bølgepap Industri og Nordisk In­sulinlaboratorium. Novo Tera­peutisk Laboratorium, Danske Farve- & Lakfabrikker, fabriks­bygninger for Vølund og Dansk Sojakagefabrik, H. C. Claus en' s Skotøjsfabrik (se billede) og Dansk Kunstsilkefabrik.

H. C. Clausen’s Skotøjsfabrik

 

Forret­ningsbygninger:

Hoolbechs Hus, A. Stellings Hus.

Jordarbejder:

Oprensning af Ryå og Liverå.

Vej- og kloakarbejder:

Ringvej B4 fra Lyngby til Bagsværd, om­lægning af Søborg Hovedgade.

Broarbejder:

Ulvsundbroen (se billede), broen over Nørrebroga­de ved Slangerupbanen, Børsbro­en, ombygning af Prinsens Bro.

 

Ulvsundbroen

 

Havnearbejder:

Bolværksarbejde i Århus, Næstved, Vejle og ved Masnedøværket. Istandsættelsen af en del af Århus Havn efter krigsskader. Nyt havneanlæg ved Kyndbyværket. Tunnelar­bejder: Kloaktunnelen under Øresund.

Adresse: Oscar Ellingers Vej 17, Kbhvn. F.  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage